Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Langsung ke daftar isi

Sahiding Yehuwa

Sangir

Bageang Pěngangěndungang Pěbawiahẹ̌ Sahani dingangu Pelayanan i Kitẹ  |  Juni 2016

Contoh Měhabarẹ̌

Contoh Měhabarẹ̌

SĚNTAHANAKENGU BOTONGE MAUNSEMAH

Carane měhabarẹ̌: Brosur ini seng nẹ̌tul᷊ung lawọ taumata nakatoghasẹ̌ pẹ̌kakawing i sire.

Kakiwal᷊o: Su pěndangu kawe orasẹ̌ ini lawọ sasal᷊ukạ su ral᷊ungu pẹ̌kakawing?

Ayetẹ̌: [Todẹko bageang 2] 1 Korintus 10:24

SĚNTAHANAKENGU BOTONGE MAUNSEMAHẸ̌

Kakiwal᷊o: Tumuhụ si kau, apa prinsip ini makatul᷊ung sěngkawingang su tempong i sire mẹ̌bisara sungkal᷊e su pẹ̌kakawing?

Ayetẹ̌: Yakobus 1:19

Carane měhabarẹ̌: [Todẹko bageang 3] Brosur ini něnodẹ prinsip bal᷊inẹ nělahẹ topik ini.

RISALAH

Kakiwal᷊o: Kěnang pandai kakiwal᷊o ini. [Basako kakiwal᷊o su piram baụ risalah ene.] Apa sasimbahu?

Ayetẹ̌: [Basako ayetẹ̌ su halaman karuane bọu risalah ene]

Carane měhabarẹ̌: Risalah ini něgělị pělahiborẹ̌ bọu Alkitapẹ̌.

KEREA ANẠU SĚMBAỤ MĚHABARẸ̌

Pakẹko contoh nisadia gunang měkoạ carane anạu sěmbaụ měhabarẹ̌.