Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Langsung ke daftar isi

Sahiding Yehuwa

Sangir

Bageang Pěngangěndungang Pěbawiahẹ̌ Sahani dingangu Pelayanan i Kitẹ  |  Agustus 2016

 ARĚTA SU HENGETANG U MAWU | MAZMURẸ̌ 102-105

Yehuwa Masingkạ i Kitẹ Ini Kai Awul᷊ẹ̌

Yehuwa Masingkạ i Kitẹ Ini Kai Awul᷊ẹ̌

Daud něpakẹ papinintụ gunang mělahẹ kerea tatal᷊ěntụ i Yehuwa.

  • 103:11

    I kitẹ tawe makapẹ̌tiněna kerea karaune langị bọu dunia, kerene lai i kitẹ tawe makapẹ̌tiněna kaguwạe kakěndagẹ̌ masatia bọu i Yehuwa

  • 103:12

    Yehuwa něnděmẹ pẹ̌sasal᷊ang i kitẹ marauh-rauh, karaune kere bọu tampạ matangěllo siměpụ sarang tampạ matangěllo simědạ

  • 103:13

    Mẹ̌sul᷊ung sěngkatau matimadẹ̌ esẹ timal᷊ěntụ nakasilo anạe nal᷊esẹ, i Yehuwa lai tụtal᷊ěntụ si saing nẹ̌tobatẹ̌ katewe bědang nasusah naung ual᷊ingu pẹ̌sasal᷊a seng nikoạ i sire