Langsung ke konten

Langsung ke daftar isi

Sahiding Yehuwa

Pilih bahasa Sangir

Měmẹ̌murěsi Banalang Kararatuang su Swiss

BAGEANG PĚNGANGĚNDUNGANG PĚBAWIAHẸ̌ SAHANI DINGANGU PELAYANAN I KITẸ Mei 2017

Contoh Měhabarẹ̌

Contoh měhabarẹ̌ gunang brosur Habarẹ̌ Mapia bọu Mawu! dingangu těntiroi hengetang u Mawu nělahẹ pěbawiahẹ̌ su tempo mahi. Pakẹko contoh ini gunang měkoạ contoh měhabarẹ̌ anạu sěmbaụ.

ARĚTẠ SU HENGETANG U MAWU

Tatialang Tau Israel Saụ Sul᷊eng su Wanuang i Sire

Apa dianding Mawu Yehuwa su tempong i Sie něngoro si Yeremia pěměli ěntana? Kerea Yehuwa něnodẹ kapia-Ne?

ARĚTẠ SU HENGETANG U MAWU

Ebed-Melekh​—⁠Tatěnoěng soal u Kawawahani dingangu Tatal᷊ěntụ

I sie bahani nẹ̌těngong Datu Zedekia, katewe i sie něnodẹ tatal᷊ěntụ si nabi Yeremia.

PĚBAWIAHẸ̌ SAHANI

Merawat Tempat Ibadah Kita

Arengu Mawu masusi nipakẹ su tampạ pěngangibadang i kitẹ, hakị u ene penting měndiagạ tatapẹ̌ burěsi dingangu kakělaěng mapaelẹ̌. Kerea i kitẹ kěbị botonge měndiagạ Banalang Kararatuang tatapẹ̌ burěsi dingangu mapaelẹ̌?

ARĚTẠ SU HENGETANG U MAWU

Yehuwa Sarung Měmal᷊isẹ̌ Taumata Tuhụ Apa Seng Nikoạe

Nabi Yeremia dingangu Datu Zedekia ene su tempong Yerusalem niwinasa, katewe běkeng pěbawiahi rẹ̌dua nẹ̌tatěntang.

PĚBAWIAHẸ̌ SAHANI

Yehuwa Tidak Melupakan Kasih Saudara

Kerea Yehuwa měmanda manga ělang’E apang tawe makakoạ mal᷊awọ su pelayanan ual᷊ingu seng maghurang?

ARĚTẠ SU HENGETANG U MAWU

Pěngědọe ”Mẹ̌měnningu Kẹ̌kapiaěng” gunang Watangengu Hala

Barukh měnẹ̌nembah si Yehuwa dingangu masatia mẹ̌tul᷊ung si Yeremia, katewe su sěngkatempo i sie nẹ̌sal᷊a tiněna. Apa harusẹ̌ koateng i Barukh tadeạu masal᷊amatẹ̌ su tempong kawawinasang Yerusalem?

ARĚTẠ SU HENGETANG U MAWU

Yehuwa Měngal᷊amatẹ̌ Kasasanạ u Naung dingangu Měhukung Kal᷊aobotẹ̌

Kal᷊aobotu Babelẹ̌ nakakoạ si sire něndariha manga ělangi Yehuwa. Tau Israel apang nẹ̌tobatẹ̌ nipakaliwirẹ̌ bọu Babelẹ̌, katewe apa nariadi su soang Babelẹ̌?