Kawe nụe i Yeremia botonge něnodẹ sipatẹ̌ mapaelẹ̌ su tempong nẹ̌tatahang maning piạ sigěsạ?

3:20, 21, 24, 26, 27

  • I sie mangimang Yehuwa sarung kumakurung gunang mẹ̌tul᷊ung taumata apang nẹ̌tobatẹ̌ kụ měhengkẹ si sire bọu kasasigěsạ i sire

  • I sie něngěndung ”mẹ̌dararagẹ̌ su tempong bědang mangudạ”. Mạeng mẹ̌tatahang su tempong piạ sasal᷊ukạ u pangangimang dongkeng mangudạ, ene sarung makatul᷊ung tumatěngo haghing sasal᷊ukạ su tempo mahi

Kerea iạ botonge mẹ̌sasadia tumatěngo sasal᷊ukạ su tempo mahi?

 

Kerea iạ měnodẹ iạ tatapẹ̌ měngẹ̌ngampal᷊ẹ̌?