Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Langsung ke daftar isi

Sahiding Yehuwa

Sangir

Měnginjilẹ̌ bọu wal᷊e sarang bal᷊e su Italia

BAGEANG PĚNGANGĚNDUNGANG PĚBAWIAHẸ̌ SAHANI DINGANGU PELAYANAN I KITẸ Juli 2017

Contoh Měhabarẹ̌

Contoh měhabarẹ̌ gunang Habarẹ̌ Mapia bọu Mawu! dingangu těntiroi hengetang u Mawu soal u kasasigěsạ. Pakẹko contoh ini gunang měkoạ contoh měhabarẹ̌ anạu sěmbaụ.

ARĚTẠ SU HENGETANG U MAWU

Apa si Kau Piạ Naung Mararingihẹ̌?

Kerea naung makaahạ si kitẹ su tempong měkoạ putusang soal u hiburan arau pakeang dingangu penampilan? Apa mangal᷊ene piạ naung mararingihẹ̌?

ARĚTẠ SU HENGETANG U MAWU

Apa i Kau Někoạ Apa Seng Niriandinu?

Apa kaěndungang i kitẹ bọu Datu Zedekia soal u tětal᷊u tawe někoạ kere apa seng niriandi?

ARĚTẠ SU HENGETANG U MAWU

Su Tempong Yehuwa Něgělị Ampung, Apa i Sie Bědang Mětẹ̌tahěndung Ene?

Kerea contoh bọu Alkitapẹ̌ něgělị tatiala Yehuwa mapulu měgělị ampung? Su tempong Yehuwa něgělị ampung si Daud, Manasye, dingangi Petrus, kerea ene makatul᷊ung si kitẹ mangimang Yehuwa mang měgělị ampung si kitẹ?

PĚBAWIAHẸ̌ SAHANI

Apa i Kau Něgělị Ampung su Watangengu?

Tantu tawe gampang měgělị ampung su watangeng ual᷊ingu pẹ̌sasal᷊a su tempong seng nal᷊iu maning i kitẹmasingkạ Yehwua seng něgělị ampung. Mạeng kerene, apa makatul᷊ung si kitẹ?

ARĚTẠ SU HENGETANGU MAWU

Botonge Makoạ Datu Kětạeng Taumata Seng Nipile

Kerea těbal᷊i Yehezkiel soal u taumata seng nipile nakoạ datu naghanapẹ̌ si Yesus? Kerea hal᷊ẹ̌ ini něněntiro si kitẹ soal i Yehuwa?

PĚBAWIAHẸ̌ SAHANI

Kakanoạ Mapia su Těngong Tukadẹ̌

Su tempong dudarisị su těngong tukadẹ̌ i kitẹ ěndịu běga taghuangu wal᷊e dudaringihẹ̌ dingangu měmẹ̌manda si kitẹ. Kerea i kitẹ botonge měnodẹ kakanoạ mapia su těngong tukadẹ̌?

ARĚTẠ SU HENGETANG U MAWU

Těbal᷊ẹ̌ soal u Tirus Makatoghasẹ̌ Pangangimang i Kitẹ su Hengetang i Yehuwa

Těbal᷊ẹ̌ i Yehezkiel soal u kawawinasang Tirus naghanapẹ̌ sarang hal᷊ẹ̌ kakadodọkange.