Langsung ke konten

Langsung ke daftar isi

Sahiding Yehuwa

Pilih bahasa Sangir

Penyiar něgělị brosur Habarẹ̌ Mapia su Azerbaijan

BAGEANG PĚNGANGĚNDUNGANG PĚBAWIAHẸ̌ SAHANI DINGANGU PELAYANAN I KITẸ Agustus 2017

Contoh Měhabarẹ̌

Contoh měhabarẹ̌ gunang Sěntahanakengu Botonge Mal᷊unsemahẹ̌ dingangu těntiroi hengetang u Mawu soal u Mawu něndiadi taumata. Pakẹko contoh ini gunang měkoạ contoh měhabarẹ̌ anạu sěmbaụ.

ARĚTẠ SU HENGETANG U MAWU

Yehuwa Něgělị Al᷊amatẹ̌ su Sěmbaụ Wangsa Kapirẹ̌

Yehuwa něgělị al᷊amatẹ̌ su wangsa Babelẹ̌ su pěngěnsuengu 13 su taunge něnekẹ Tirus. Kerea i Sie měngarěga kasasatia dingangu pengorbanan i kitẹ?

PĚBAWIAHẸ̌ SAHANI

I Kitẹ Harusẹ̌ Piạ Sipatẹ̌ Mạarěga​—⁠Kasasanạu Naung

Kawe nụe kasasanạ u naung ene maarěga? Kerea i kitẹ měnodẹ ene? Kerea daroa dingangu contoh bọu i Yesus makatul᷊ung si kitẹ měndiagạ kasasanạu naung?

ARĚTẠ SU HENGETANG U MAWU

Měndal᷊ukadẹ̌ Piạ Tanggung Jawab Gěguwạ

Měndal᷊ukadẹ̌ piạ tanggung jawab měgělị laingatẹ̌ mạeng piạ bahaya. Apa mangal᷊ene Yehuwa něhengkẹ si Yehezkiel nakoạ kere měndal᷊ukadu tau Israel?

PĚBAWIAHẸ̌ SAHANI

I Kitẹ Harusẹ̌ Piạ Sipatẹ̌ Mạarěga​—⁠Kawawahani

Kerea ia měmatạ pěndang matakụ su taumata? Kerea mẹ̌tiněna, mẹ̌doa, dingangu mangimang si Yehuwa makatul᷊ung si kitẹ mẹ̌tawakal᷊i mawahani?

ARĚTẠ SU HENGETANGU MAWU

Gog bọu Magog Seng Mal᷊ighạ Binasaěng

Alkitapẹ̌ nělahẹ peristiwa sarung mariadi su tempong Gog bọu Magog bědang tawe niwinasa dingangu seng nawinasa.

PĚBAWIAHẸ̌ SAHANI

I Kitẹ Harusẹ̌ Piạ Sipatẹ̌ Mạarěga​—⁠Pangangimang

Kere i Abraham, i kitẹ harusẹ̌ měnodẹ pangangimang si Yehuwa maning ene tawe gampang. Kerea i kitẹ botonge měnoghasẹ̌ pangangimang dingangu kasasatia?

ARĚTẠ SU HENGETANG U MAWU

Penglihatan Yehezkiel soal u Bait dingangu Anạu sěmbaụ

Penglihatan Yehezkiel něgělị laingatẹ̌ si kitẹ Yehuwa piạ standar marangẹ soal u ibadah tutune. Kerea penglihatan ene makawahansang si kitẹ?

PĚBAWIAHẸ̌ SAHANI

Kange Iạ Botonge Merintis Ekstra?

Sěmbaụ cara kapaelange gunang měgělị sasěmbah kere daralo, ene kai makoạ perintis ekstra. Apa i kau botonge měkoạ limembong mal᷊awọ su hal᷊ẹ̌ ini?