Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Langsung ke daftar isi

Sahiding Yehuwa

Sangir

Bageang Pěngangěndungang Pelayanan dingangu Pěbawiahẹ̌ Sahani  |  April 2018

Contoh carane Mẹ̌bawěke

Contoh carane Mẹ̌bawěke

●○○ MĚNGINJILẸ̌

Kakiwal᷊o: Su apa i kitẹ makaěbạ sasasa botonge kapěngimangeng kụ makakoạ pěbawiahi kitẹ mal᷊uasẹ̌?

Ayatẹ̌: Mzm 1:1, 2

Tuhụe: Apa roitẹ̌ dingangu arětạ makakoạ pěbawiahi kitẹ mal᷊uasẹ̌?

○●○ SAỤ MẸ̌TIWO HUMOTONG

Kakiwal᷊o: Apa roitẹ̌ dingangu arětạ makakoạ pěbawiahi kitẹ mal᷊uasẹ̌?

Ayatẹ̌: 1Tim 6:9, 10

Tuhụe: Apa pul᷊ise mạeng i kitẹ tatapẹ̌ positif?

○○● SAỤ MẸ̌TIWO KARUANE

Kakiwal᷊o: Apa pul᷊ise mạeng i kitẹ tatapẹ̌ positif?

Ayatẹ̌: Baw 17:22

Tuhụe: Kerea keluarga botonge mal᷊uasẹ̌ maning tụtatěngo kasasigěsạ?