5:38-42

  • Susah naung nikapěndageng i kitẹ su tempong taumata ikẹ̌kěndagẹ̌ nate, ene bal᷊inẹ mangal᷊ene i kitẹ tawe mangimang taumata nate saụ ipěbiahẹ̌ (Pěnd 23:2)

  • Mẹ̌tiněna běkeng Alkitapẹ̌ soal u taumata nate saụ nipěbiahẹ̌, sarung makatoghasẹ̌ pangangimang i kitẹ soal u pěbawiahẹ̌ bọu papate su tempo mahi

Su tempong taumata nate saụ ipěbiahẹ̌, i kau mapulu měněnsomahẹ̌ si sai?

Su tempong taumata ikěkěndagu saụ nipěbiahẹ̌, kerea i kau membayangkan suasana su tempo ene?