Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenskt teckenspråk

Sammankomstprogram 2017

Lördag

Lördag

”Gläd er i hoppet. Håll ut under vedermöda.” (ROMARNA 12:12)

FÖRMIDDAG

 • 9:20 Inledande musik och film

 • 9:30 Sång 44 och bön

 • 9:40 Jehova ”ger uthållighet och tröst”

  • Till svaga och nedstämda (Romarna 15:4, 5; 1 Thessalonikerna 5:14; 1 Petrus 5:7–10)

  • Till dem som behöver materiell hjälp (1 Timoteus 6:18)

  • Till ”den faderlöse” (Psalm 82:3)

  • Till äldre (3 Moseboken 19:32)

 • 10:50 Sång 138 och pålysningar

 • 11:00 Bygg ett hus som håller

  • ”Nöj er med det som är” (Hebréerna 13:5; Psalm 127:1, 2)

  • Skydda dina barn från ”det onda” (Romarna 16:19; Psalm 127:3)

  • Led ditt barn på ”den väg han bör gå” (Ordspråksboken 22:3, 6; Psalm 127:4, 5)

 • 11:45 DOPTAL: ”Bli inte ... förskräckta” (1 Petrus 3:6, 12, 14)

 • 12:15 Sång 79 och paus

EFTERMIDDAG

 • 13:35 Inledande musik och film

 • 13:45 Sång 126

 • 13:50 Efterlikna dem som har hållit ut

  • Josef (1 Moseboken 37:23–28; 39:17–20; Jakob 5:11)

  • Job (Job 10:12; 30:9, 10)

  • Jeftas dotter (Domarboken 11:36–40)

  • Jeremia (Jeremia 1:8, 9)

 • 14:35 LÅNGFILM: ”Kom ihåg Lots hustru” (Del 2) (Lukas 17:28–33)

 • 15:05 Sång 111 och pålysningar

 • 15:15 Uthållighet i naturen

  • Kamelen (Judas 20)

  • Barrträdet (Kolosserna 2:6, 7; 1 Petrus 5:9, 10)

  • Fjärilen (2 Korinthierna 4:16)

  • Silvertärnan (1 Korinthierna 13:7)

  • Smedvipan (Ordspråksboken 29:25)

  • Akacian (Efesierna 6:13)

 • 16:15 Jehova blir glad när du som är ung håller ut (Ordspråksboken 27:11)

 • 16:50 Sång 135 och avslutande bön