Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

LEKTION 2

Vem är Gud?

Vem är Gud?

1. Varför bör vi tillbe Gud?

Den sanne Guden är den som har skapat allt. Han har ingen början och kommer aldrig att få något slut. (Psalm 90:2) Han är källan till de goda nyheterna i Bibeln. (1 Timoteus 1:11) Eftersom Gud har gett oss livet, bör vi tillbe endast honom. – Läs Uppenbarelseboken 4:11.

2. Vilka egenskaper har Gud?

Ingen människa har någonsin sett Gud eftersom han är en ande. Det innebär att han är en högre livsform än de fysiska skapelserna på jorden. (Johannes 1:18; 4:24) Det Gud har skapat hjälper oss att förstå vilka egenskaper han har. När vi till exempel tänker på den enorma variationen av frukter och blommor, kan vi se hans kärlek och vishet. Det väldiga universum vittnar om hans kraft. – Läs Romarna 1:20.

Vi kan lära oss ännu mer om Guds personlighet genom att läsa Bibeln. Den berättar vad Gud godkänner och vad han inte godkänner, hur han behandlar människor och hur han reagerar i olika situationer. – Läs Psalm 103:7–10.

3. Har Gud ett namn?

Jesus sa: ”Vår Fader i himlarna, låt ditt namn bli helgat.” (Matteus 6:9) Gud har många titlar, men han har bara ett namn. Det uttalas olika på olika språk. På svenska brukar vi säga ”Jehová” och ibland ”Jahvé”. – Läs Psalm 83:18.

Guds namn har tagits bort i många bibelöversättningar och ersatts med titlar som Herren eller Gud. Men när Bibeln skrevs användes Guds namn omkring 7 000 gånger i texten. Jesus gjorde Guds namn känt när han undervisade människor om Gud. – Läs Johannes 17:26.

4. Bryr Jehova sig om oss?

Gud tänker på det som blir bäst i längden, precis som den här pappan gör.

Betyder lidandet i världen att Jehova inte bryr sig om oss? En del påstår att han låter oss lida för att pröva oss, men det är inte sant. – Läs Jakob 1:13.

Gud har gett oss en fantastisk gåva – den fria viljan. Visst uppskattar vi att vi själva får avgöra om vi vill tjäna Gud eller inte? (Josua 24:15) Men många väljer att behandla andra illa, och därför finns det så mycket lidande. När Jehova ser alla orättvisor som det leder till känner han sig sårad. – Läs 1 Moseboken 6:5, 6.

Jehova bryr sig om oss. Han vill att vi ska njuta av livet. Snart kommer han att utplåna lidandet och dem som orsakar det. Fram till dess har han goda skäl att tillåta lidandet. I lektion 8 kommer vi att få veta varför han tillåter det. – Läs 2 Petrus 2:9; 3:7, 13.

5. Hur kan vi få ett nära förhållande till Gud?

Jehova inbjuder oss att närma oss honom genom att tala till honom i bön. Han är intresserad av oss var och en. (Psalm 65:2; 145:18) Han är villig att förlåta oss. Han lägger märke till att vi försöker göra hans vilja, även om vi misslyckas ibland. Så trots att vi är ofullkomliga kan vi få ett nära förhållande till Gud. – Läs Psalm 103:12–14; Jakob 4:8.

Jehova har gett oss livet, och därför bör vi älska honom mer än någon annan. (Markus 12:30) När du lär känna honom bättre och gör hans vilja visar du att du älskar honom, och du får ett allt närmare förhållande till honom. – Läs 1 Timoteus 2:4; 1 Johannes 5:3.