Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

LEKTION 5

Vad är Guds avsikt med jorden?

Vad är Guds avsikt med jorden?

1. Varför skapade Gud jorden?

Jehova gav jorden åt människan. Den är vårt hem. Det första människoparet, Adam och Eva, skapades därför inte för att befolka himlen – Gud hade redan skapat änglar som skulle leva i himlen. (Job 38:4, 7) Gud satte den första människan i ett vackert paradis som kallades Edens trädgård. (1 Moseboken 2:15–17) Jehova gav Adam och hans framtida avkomlingar möjligheten att få leva för evigt på jorden. – Läs Psalm 37:29; 115:16.

Till en början var det bara Edens trädgård som var ett paradis. Adam och Eva skulle uppfylla jorden med sina avkomlingar. Med tiden skulle de lägga hela jorden under sig och göra den till ett paradis. (1 Moseboken 1:28) Jorden kommer aldrig att gå under. Den kommer alltid att vara människans hem. – Läs Psalm 104:5.

2. Varför är inte jorden ett paradis nu?

Adam och Eva bröt mot Guds lag, och därför förde Gud ut dem ur Edens trädgård. Paradiset gick förlorat, och ingen människa har lyckats återskapa det. Bibeln säger: ”Jorden är given i den ondskefulles hand.” (Job 9:24) – Läs 1 Moseboken 3:23, 24.

Har Jehova övergett sin ursprungliga avsikt med människan? Nej! Han är allsmäktig. Han kan inte misslyckas. (Jesaja 45:18) Han ska se till att människorna får det liv som han hade tänkt från början. – Läs Psalm 37:11, 34.

3. Hur kommer paradiset att återställas?

Paradiset kommer att återställas på jorden när Jesus härskar som kung. I en strid som kallas Harmageddon ska Jesus anföra Guds änglar och tillintetgöra alla som motstår Gud. Sedan ska Jesus fängsla Satan för 1 000 år. Guds folk kommer att överleva, eftersom Jesus kommer att vägleda och beskydda dem. De kommer att få leva för evigt i paradiset på jorden. – Läs Uppenbarelseboken 20:1–3; 21:3, 4.

4. När kommer lidandet att ta slut?

När ska Gud ta bort ondskan på jorden? Jesus gav ett ”tecken” som skulle visa när slutet var nära. De nuvarande världsförhållandena är ett hot mot hela mänskligheten och visar att vi nu lever i ”avslutningen på tingens ordning”. – Läs Matteus 24:3, 7–14, 21, 22.

Under de tusen år som Jesus kommer att styra från himlen över jorden ska han göra slut på allt lidande. (Jesaja 9:6, 7; 11:9) Jesus kommer inte bara att vara kung, utan han kommer också att vara överstepräst och ta bort synden. Genom Jesus kommer Gud på så sätt att befria dem som älskar honom från sjukdom, ålderdom och död. – Läs Jesaja 25:8; 33:24.

5. Vilka får leva i det framtida paradiset?

I Rikets sal träffar du människor som älskar Gud och som vill lära sig att göra hans vilja.

Människor som gör Guds vilja kommer att få leva i paradiset. (1 Johannes 2:17) Jesus sände ut sina efterföljare för att de skulle söka efter ödmjuka människor och visa dem hur de skulle kunna bli godkända av Gud. Redan nu förbereder Jehova miljoner människor världen över för livet i det framtida paradiset på jorden. (Sefanja 2:3) I Jehovas vittnens Rikets salar får människor lära sig hur de kan bli bättre äkta män och hustrur och bättre föräldrar. Barn och föräldrar får tillsammans lära sig att det finns goda skäl att tro på de goda nyheterna om en ljus framtid. – Läs Mika 4:1–4.