Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Lektion 9

Hur kan du få en lycklig familj?

Hur kan du få en lycklig familj?

1. Varför är äktenskapet viktigt för lyckan i familjen?

De goda nyheterna kommer från Jehova, den lycklige Guden, som vill att familjer ska vara lyckliga. (1 Timoteus 1:11) Han instiftade äktenskapet. Ett lagenligt äktenskap är något som i hög grad bidrar till lyckan i en familj, eftersom det skapar en trygg miljö att fostra barn i. De kristna bör respektera landets lagar när det gäller registrering av äktenskap. – Läs Lukas 2:1, 4, 5.

Hur ser Gud på äktenskapet? Han vill att det ska vara ett bestående förbund mellan en man och en kvinna. Jehova vill att äkta män och hustrur ska vara trogna mot varandra. (Hebréerna 13:4) Han hatar skilsmässa. (Malaki 2:16) Men han tillåter att en kristen skiljer sig och gifter om sig om den andra parten varit otrogen. – Läs Matteus 19:3–6, 9.

2. Hur ska mannen och hustrun behandla varandra?

Jehova skapade mannen och kvinnan till att komplettera varandra i äktenskapet. (1 Moseboken 2:18) Mannen har huvudansvaret i familjen, och därför är det i första hand hans ansvar att försörja familjen och undervisa den om Gud. Han ska visa sin kärlek till hustrun genom att vara självuppoffrande. Män och hustrur bör älska och respektera varandra. Men eftersom alla är ofullkomliga, måste män och hustrur lära sig konsten att förlåta för att bevara lyckan i äktenskapet. – Läs Efesierna 4:31, 32; 5:22–25, 33; 1 Petrus 3:7.

3. Ska man lämna ett olyckligt äktenskap?

Om ni får problem i äktenskapet, måste ni båda två arbeta på att visa varandra kärlek. (1 Korinthierna 13:4, 5) Guds ord rekommenderar inte separation som ett sätt att lösa sådana problem som är vanliga i äktenskap. – Läs 1 Korinthierna 7:10–13.

4. Barn, hur vill Gud att det ska gå för er?

Jehova vill att ni ska vara lyckliga. Han är den som ger de bästa råden om hur man blir lycklig när man är ung. Han vill att ni ska ta vara på era föräldrars vishet och erfarenhet. (Kolosserna 3:20) Jehova vill också att ni ska få uppleva den glädje som kommer av att man tjänar Skaparen och följer hans Sons exempel. – Läs Predikaren 11:9–12:1; Matteus 19:13–15; 21:15, 16.

5. Föräldrar, hur kan era barn få ett lyckligt liv?

Ni måste naturligtvis se till att era barn får mat, kläder och tak över huvudet. (1 Timoteus 5:8) Men om de ska bli lyckliga behöver ni också lära dem att älska Gud och följa hans vägledning. (Efesierna 6:4) Ert eget exempel när det gäller att visa kärlek till Gud kan ha stort inflytande på era barn. När det ni lär dem grundar sig på Guds ord kan era barns tankar påverkas positivt. – Läs 5 Moseboken 6:4–7; Ordspråksboken 22:6.

Barn mår bra av att få uppmuntran och beröm. De behöver också få fostran och tillrättavisning. Det skyddar dem från att göra något som kan beröva dem lyckan i livet. (Ordspråksboken 22:15) Men fostran ska aldrig vara hård eller hjärtlös. – Läs Kolosserna 3:21.

Jehovas vittnen har gett ut flera böcker som riktar sig speciellt till föräldrar och barn. Böckerna är grundade på Bibeln. – Läs Psalm 19:7, 11.