Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenskt teckenspråk

Goda nyheter från Bibeln!

Hur du kan använda den här broschyren

Hur du kan använda den här broschyren

Den här broschyren kommer att hjälpa dig att få svar på olika frågor direkt från Guds ord, Bibeln. Hänvisningarna i slutet av varje stycke visar var i Bibeln du hittar svaren på de numrerade frågorna.

När du går igenom bibelverserna, tänk då efter hur de besvarar frågorna. Jehovas vittnen hjälper dig gärna. – Läs Lukas 24:32, 45.

Observera: Alla publikationer som nämns i den här broschyren är utgivna av Jehovas vittnen.