MATAYO 26:20 MARKO 14:17 LUKA 22:14-18 YOHANA 13:1-17

  • YESU ANAKULA PASAKA YAKE YA MWISHO PAMOJA NA MITUME

  • ANAFUNDISHA SOMO FULANI KWA KUNAWISHA MIGUU YA MITUME

Kwa muongozo wa Yesu, Petro na Yohana tayari wamefika Yerusalemu ili kutayarisha Pasaka. Kisha, Yesu na mitume wengine kumi wanawafuata huko. Ni kisha muchana, na jua linaanza kuingia katika mawingu upande wa mangaribi wakati Yesu na mitume wake wanashuka kutoka kwenye Mulima wa Mizeituni. Hii ni siku ya mwisho ya Yesu; ataonekana tena hapa kisha tu kufufuliwa.

Bila kukawia, Yesu pamoja na mitume wake, wanafika Yerusalemu na wanaenda katika nyumba kwenye watakulia chakula cha Pasaka. Wanapanda mupaka kwenye chumba cha juu. Humo wanakuta kwamba mambo yote yamekwisha kuwa tayari kwa ajili ya chakula chao cha pekee. Yesu amekuwa akingojea kwa hamu tukio hili, kwa sababu anasema hivi: “Nimetamani sana kula Pasaka hii pamoja na ninyi mbele niteseke.”—Luka 22:15.

Miaka mingi mbele ya hapo, desturi ya kupitisha vikombe vya divai kati ya watu wenye kula Pasaka ilianzishwa. Sasa, kisha kupokea kikombe cha divai, Yesu anatoa shukrani na kusema: “Mukamate hiki na mukipitishe kwa kila mumoja kati yenu, kwa maana ninawaambia ninyi, kuanzia sasa sitakunywa tena divai ya muzabibu mupaka wakati Ufalme wa Mungu utakuja.” (Luka 22:17, 18) Ni wazi kwamba kifo chake kinakaribia.

Kisha muda fulani wakati wa chakula cha Pasaka, jambo lenye haliko la kawaida linatokea. Yesu anasimama, anaweka pembeni nguo yake ya inje na anakamata nguo ya kupanguza nayo maji. Kisha anatia maji katika beseni yenye kuwa karibu yake. Kwa kawaida ni mwenye nyumba ndiye alipaswa kuhakikisha kwamba miguu ya wageni wake inanawishwa, pengine na mutumwa wake. (Luka 7:44) Wakati huu, mwenye nyumba haiko, kwa hiyo, Yesu anafanya kazi hii. Kazi hiyo ingepaswa kufanywa hata na mumoja wa mitume wake, lakini hakuna hata mumoja mwenye anaifanya. Je, ni kwa sababu ya mabishano fulani yenye yalikuwa kati yao? Hata sababu ikuwe nini, wanasikia haya kuona Yesu akiwanawisha miguu.

Wakati Yesu anataka kumunawisha Petro, anakataa na kusema hivi: “Hautaninawisha miguu hata kidogo.” Yesu anamwambia hivi: “Kama sikunawishe, hauna sehemu pamoja na mimi.” Petro anajibu hivi: “Bwana, usininawishe miguu tu, lakini uninawishe pia mikono na kichwa.” Jibu hili la Yesu linamushangaza: “Kila mutu mwenye ameoga iko na lazima tu ya kunawa miguu, lakini iko safi kabisa. Na ninyi muko safi, lakini hapana ninyi wote.”—Yohana 13:8-10.

Yesu ananawisha miguu ya mitume wote 12, kutia ndani Yuda Iskariote. Kisha kuvaa nguo yake ya inje, Yesu anakaa tena pembeni ya meza, anawauliza: “Je, munaelewa jambo lenye nimewafanyia?  Ninyi munaniita, ‘Mwalimu,’ na, ‘Bwana,’ na munasema kweli, kwa maana ni vile niko. Kwa hiyo, kama mimi mwenye ni Bwana na Mwalimu, niliwanawisha ninyi miguu, ninyi pia munapaswa kunawishana miguu. Kwa maana niliwawekea ninyi mufano, ili kama vile niliwafanyia ninyi, ninyi pia mufanye vilevile. Kwa kweli kabisa ninawaambia ninyi, mutumwa haiko mukubwa kuliko bwana wake, wala ule mwenye alitumwa haiko mukubwa kuliko ule mwenye alimutuma. Kama munajua mambo haya, ninyi ni wenye furaha ikiwa munayatenda.”—Yohana 13:12-17.

Hilo ni somo la muzuri sana kuhusu unyenyekevu! Wafuasi wa Yesu hawapaswe kujitanguliza, hawapaswe kuwaza kama wako wa maana na kwamba wanapaswa kutumikiwa. Lakini, kuliko kufuata desturi ya kunawisha tu miguu ya watu, wanapaswa kufuata mufano wa Yesu kwa kuwa tayari kutumikia wengine kwa unyenyekevu na bila ubaguzi.