LUKA 14:7-24

  • SOMO KUHUSU UNYENYEKEVU

  • WALE WENYE WALIALIKWA WANATOA VISINGIZIO

Kisha kuponyesha mwanaume mumoja mwenye alikuwa na ugonjwa wenye kufanya mwili uvimbe, Yesu angali kwenye nyumba ya ule Mufarisayo. Yesu anaona vile wageni wengine wako wanachagua nafasi ya heshima zaidi kwenye chakula, na anatumia nafasi hiyo ili kufundisha somo fulani juu ya unyenyekevu.

Yesu anasema hivi: “Wakati mutu anakualika kwenye karamu ya ndoa, usikae nafasi ya heshima zaidi. Pengine amealika pia mutu wa heshima zaidi kuliko wewe. Na ule mwenye aliwaalika ninyi wawili atakuja na kukuambia, ‘Achia mutu huyu nafasi yako.’ Kisha utaondoka na haya na kukaa nafasi ya chini zaidi.”—Luka 14:8, 9.

Kisha, Yesu anasema hivi: “Wakati unaalikwa, uende na kukaa nafasi ya chini zaidi, ili wakati mutu mwenye alikualika atakuja, akuambie, ‘Rafiki, uende ukae nafasi ya heshima zaidi.’ Kisha utakuwa na heshima mbele ya wageni wenzako wote.” Kufanya hivyo, kunamaanisha mengi zaidi ya kuonyesha tu adabu. Yesu anaeleza hivi: “Kwa maana kila mutu mwenye kujiinua atanyenyekezwa, na yeyote mwenye kujinyenyekeza atainuliwa.” (Luka 14:10, 11) Ndiyo, Yesu iko anatia wanafunzi wake moyo wakomalishe sifa ya unyenyekevu.

Kisha Yesu anatoa somo lingine lenye Mufarisayo mwenye alimualika anaweza kujifunza. Anamuelezea ni watu wa namna gani anapaswa kualika kwenye chakula ili kumupendeza Mungu. Anasema hivi: “Wakati unatayarisha chakula cha muchana ao cha mangaribi, usiite marafiki wako, ao ndugu zako, ao watu wa jamaa yako, ao majirani wako wenye ni matajiri. Ukifanya vile, wao pia wanaweza kukualika, na hiyo ingekuwa malipo yako. Lakini wakati unatayarisha karamu, ualike maskini, viwete, vilema, na vipofu; na utakuwa mwenye furaha, kwa sababu hawana kitu cha kukulipa.”—Luka 14:12-14.

Ni jambo la kawaida kualika marafiki, watu wa jamaa, ao majirani; na Yesu haiko anasema kuwa ni mubaya kufanya hivyo. Lakini anakazia kuwa, kualika kwenye chakula watu wenye kuwa na lazima ya musaada, kama vile maskini, vilema, ao vipofu, kunaweza kuleta baraka nyingi. Yesu anaambia ule mwenye alimualika hivi: “Utalipwa katika ufufuo wa watu wenye kufanya mambo yenye kuwa sawa.” Mutu mwengine mwenye pia alialikwa anakubaliana na maneno ya Yesu na kusema hivi: “Mwenye furaha ni ule mwenye anakula katika Ufalme wa Mungu.” (Luka 14:15) Anaona kama hilo linapaswa kuwa pendeleo kubwa. Lakini haiko wote ndio wanaona hivyo, kama vile Yesu anaonyesha katika mufano huu wenye kufuata:

“Mutu fulani alikuwa anatayarisha chakula kikubwa cha mangaribi, na akaalika watu wengi. . . . Akatuma mutumwa wake inje ili aambie wenye walialikwa, ‘Mukuje, kwa sababu sasa kila kitu kiko tayari.’ Lakini wote kwa namna moja wakaanza kutoa visingizio. Wa kwanza akasema, ‘Nilinunua shamba, na inaomba niende kuliona; ninakuomba unisamehe.’ Na mwingine akasema, ‘Nimenunua ngombe kumi (10), na ninaenda kuwachunguza; ninaomba unisamehe.’ Mwingine pia akasema, ‘Nimeoa sasa hivi, kwa hiyo siwezi kuja.’”—Luka 14:16-20.

Hivyo ni visingizio tu! Kwa kawaida, mutu anachunguza shamba ao mifugo mbele ya kuuza, kwa hiyo haiko jambo la haraka kufanya uchunguzi kisha kuuza. Mwanaume wa tatu haiko anajitayarisha ili kuoa. Tayari amekwisha kuoa, kwa hiyo hilo halipaswe kumuzuia kukubali mwaliko wa maana. Wakati bwana anasikia visingizio hivyo, anakasirika na kuambia mutumwa wake hivi:

“Enda haraka kwenye njia kubwa na kwenye njia ndogo za muji, na ulete hapa maskini, viwete, vipofu, na vilema.” Mutumwa huyo anafanya hivyo, lakini kungali nafasi. Kisha bwana anaambia mutumwa wake: “Uende inje kwenye barabara na kwenye njia za kidogo na ulazimishe watu wakuje, ili nyumba yangu ijae. Kwa maana ninawaambia ninyi, hakuna hata mumoja wa watu wenye walikuwa wamealikwa mwenye ataonja chakula changu cha mangaribi.”—Luka 14:21-24.

 Mufano wenye Yesu ametoka tu kutoa unaonyesha namna Yehova Mungu alituma Yesu Kristo atolee watu mwaliko ili wakuwe na tumaini la kuingia katika Ufalme wa mbinguni. Wayahudi, zaidi sana viongozi wa dini, ndio walikuwa wa kwanza kualikwa. Wengi kati yao, walikataa mwaliko huo wakati Yesu alikuwa anafanya utumishi wake. Lakini watu wengine pia wangealikwa. Yesu iko anakazia waziwazi kuwa, mwaliko wa pili utatolewa kwa watu wa hali ya chini wa taifa la Wayahudi na wageuzwa-imani. Kisha, kutakuwa mwaliko wa tatu na wa mwisho kwa ajili ya watu wenye Wayahudi wanaona kuwa hawastahili mbele za Mungu.—Matendo 10:28-48.

Ndiyo, maneno ya Yesu yanapatana kabisa na maneno ya ule mugeni mwenzake, mwenye alisema hivi: “Mwenye furaha ni ule mwenye anakula katika Ufalme wa Mungu.”