LUKA 12:1-34

  • MUFANO WA MWANAUME TAJIRI

  • YESU ANAZUNGUMUZIA KUNGURU NA MAUA YA MAYUNGIYUNGI

  • “KUNDI NDOGO” WATAKUWA KATIKA UFALME

Wakati Yesu iko anakula katika nyumba ya Mufarisayo, maelfu ya watu wanakutana inje wakimungojea. Jambo kama hilo lilimufikia katika Galilaya. (Marko 1:33; 2:2; 3:9) Hapa, katika Yudea, watu wengi wanapenda kumuona na kumusikiliza, na wanaonekana kuwa tofauti kabisa na Wafarisayo wenye iko anakula nao chakula.

Jambo lenye Yesu anasema kwanza liko na maana kubwa kwa wanafunzi wake. Anasema hivi: “Mufanye angalisho na chachu ya Wafarisayo, yenye ni unafiki.” Yesu alitoa onyo hilo mbele ya hapo, lakini mambo yenye aliona wakati walikuwa wanakula yanaonyesha kuwa shauri hilo ni la lazima sana. (Luka 12:1; Marko 8:15) Wafarisayo wanaweza kujaribu kuficha uovu wao kwa kufanya matendo fulani ili kuonyesha kuwa ni watu wenye kufanya mambo yenye kuwa sawa, lakini wao ni hatari yenye inapaswa kuonyeshwa waziwazi. Yesu anaeleza hivi: “Hakuna jambo lenye kufichwa kwa uangalifu lenye halitafunuliwa, na hakuna siri yenye haitajulikana.”—Luka 12:2.

Pengine wengi kati ya watu wenye wamekuja kumuona Yesu ni Wayudea wenye hawakumusikia anafundisha katika Galilaya. Kwa hiyo, anarudilia mawazo makubwa yenye alizungumuzia hapo mbele. Anashauria wale wote wenye wako wanasikiliza hivi: “Musiogope wale wenye wanaua mwili na kisha hawawezi kufanya jambo lolote zaidi.” (Luka 12:4) Kama vile alifanya mbele, Yesu anakazia kuwa ni lazima wanafunzi wake wakuwe na imani kuwa Mungu anawahangaikia. Wanapaswa pia kumukubali Mwana wa binadamu na kutambua kuwa Mungu anaweza kuwasaidia.—Matayo 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Kisha mwanaume mumoja kati ya watu anaamusha mara moja tatizo lake kwa kusema hivi: “Mwalimu, ambia ndugu yangu tugawane naye uriti.” (Luka 12:13) Sheria inasema kuwa mwana muzaliwa wa kwanza apewe sehemu mbili za uriti, kwa hiyo hakupaswe kuwa mabishano. (Kumbukumbu la Torati 21:17) Lakini, inaonekana kuwa mwanaume huyo anapenda kupokea zaidi ya sehemu yake. Kwa hekima, Yesu anakataa kuunga mukono upande wowote. Anauliza mwanaume huyo hivi: “Wewe, ni nani aliniweka nikuwe muamuzi ao mupatanishi kati yenu ninyi wawili?—Luka 12:14.

Kisha, Yesu anatolea wote shauri hili: “Mufungue macho na mujilinde na kila namna ya pupa, kwa sababu hata wakati mutu iko na vitu vingi, uzima wake hautokane na vitu vyenye iko navyo.” (Luka 12:15) Hata kama mutu anaweza kuwa na utajiri mwingi kwa kiasi gani, je, hatafikia kufa wakati fulani na kuacha kila kitu? Yesu anakazia jambo hilo kwa kutumia mufano wenye watu hawawezi kusahau wenye unaonyesha pia kuwa ni jambo la maana sana kuwa na urafiki wa muzuri pamoja na Mungu. Yesu anasema hivi:

“Shamba la tajiri mumoja lilizaa muzuri. Basi akaanza kuwaza katika moyo wake, ‘Nitafanya sasa nini kwa sababu sina mahali pa kukusanya mazao yangu?’ Kisha akasema, ‘Nitafanya hivi: Nitabomoa madepo yangu na kujenga makubwa zaidi, na nitakusanya mule nafaka yangu yote na vitu vyangu vyote, na nitaambia nafsi yangu: “Uko na vitu vingi vya muzuri vyenye vimekusanywa kwa ajili ya miaka mingi; tulia, kula, kunywa, na ujifurahishe.”’ Lakini Mungu akamuambia, ‘Wewe pumbavu, usiku huu wanataka uzima wako. Basi, vitu vyenye ulikusanya vitakuwa vya nani?’ Ni vile itakuwa kwa mutu mwenye anajikusanyia hazina lakini haiko tajiri kwa Mungu.”—Luka 12:16-21.

Wanafunzi wa Yesu na wengine wenye kumusikiliza Yesu wanaweza kuanguka katika mutego wa kutafuta utajiri mwingi zaidi. Ao mahangaiko ya maisha yanaweza kuwakengeusha katika utumishi wao kwa Yehova. Kwa hiyo, Yesu anarudilia shauri la muzuri lenye alitoa katika Mahubiri ya Mulimani kumepita karibu mwaka moja na nusu. Anasema hivi:

 “Muache kuhangaikia uzima wenu juu ya kile mutakula ao miili yenu juu ya kile mutavaa. . . . Muangalie kunguru: Hawapande mbegu wala hawavune; hawana chumba cha kuwekea chakula wala depo; lakini Mungu anawalisha. Je, ninyi hamuko wa maana kuliko ndege? . . . Muangalie namna maua ya mayungiyungi yanakomaa: Hayafanye kazi wala hayasuke; lakini ninawaambia kwamba hata Sulemani katika utukufu wake wote hakupambwa kama moja la maua hayo. . . . Basi muache kutafuta kile mutakula ao kile mutakunywa, na muache kuhangaika sana . . . Baba yenu anajua muko na lazima ya vitu hivi. . . . Muendelee kutafuta Ufalme wake, na vitu hivyo vitaongezwa kwenu.”—Luka 12:22-31; Matayo 6:25-33.

Ni nani watakuwa wanatafuta Ufalme wa Mungu? Yesu anaonyesha kuwa ni hesabu kidogo, ni kusema, “kundi ndogo” la wanadamu waaminifu ndio watakuwa wanafanya hivyo. Mwishowe, itaonyeshwa kuwa hesabu yao ni watu 144 000 tu. Ni nini kinawangojea? Yesu anawahakikishia hivi: “Baba yenu amekubali kuwapatia ninyi Ufalme.” Watu hawa hawatakaza akili yao juu ya kutafuta utajiri duniani, utajiri wenye wezi wanaweza kuiba. Lakini, moyo wao utakuwa juu ya “hazina yenye haiwezi kupunguka kule mbinguni,” kwenye watatawala pamoja na Kristo.—Luka 12:32-34.