Yehova alimutuma Yesu hapa duniani. 1 Yohana 4:9

Ikiwa tunataka kumufurahisha Yehova, tunapaswa kusikiliza mwana wake. Muda murefu mbele ya kumuumba Adamu, Yehova aliumba huko mbinguni, malaika mwenye nguvu.

Kisha, Yehova alimutuma duniani. Alizaliwa Bethlehemu kupitia bikira anayeitwa Maria. Mtoto huyo aliitwa Yesu. —Yohana 6:38.

Alipokuwa mwanadamu duniani, Yesu alionyesha sifa za Mungu kwa ukamilifu. Alikuwa mwema, mwenye upendo, na alikuwa na wakati wa kumusikiliza kila mutu. Bila woga, aliwafundisha wengine ukweli kuhusu Yehova.

Yesu alitenda mema lakini watu walimuchukia. 1 Petro 2:21-24

 Pia, Yesu aliponyesha wagonjwa na kufufua watu fulani waliokufa.

Viongozi wa kidini walimuchukia Yesu kwa kuwa alifunua waziwazi mafundisho yao ya uongo na njia zao mbaya.

Viongozi wa kidini walishawishi Waroma ili wamupige Yesu na wamuue.