Mungu anasema nasi kupitia Biblia. 2 Timotheo 3:16

Mungu wa kweli aliongoza watu waandike mawazo yake katika kitabu kitakatifu. Kitabu hicho ni Biblia. Kina habari za maana sana ambazo Mungu anataka ujue.

Mungu anajua jambo tunalohitaji zaidi, na ni yeye anayeweza kutupatia hekima ya kweli. Ukimusikiliza, utakuwa na hekima kabisa.—Methali 1:5.

Mungu anataka kila mutu duniani asome Biblia. Biblia inapatikana sasa katika luga nyingi.

Ikiwa unapenda kumusikiliza Mungu, unapaswa kusoma Biblia na kuielewa.

Watu kila mahali wanasikiliza. Mathayo 28:19

 Mashahidi wa Yehova wanaweza kukusaidia ili uelewe Biblia.

Wanafundisha ukweli kumuhusu Mungu katika dunia yote.

Wanafundisha watu bila kuwalipisha feza. Unaweza pia kujifunza kumuhusu Mungu kwenye Jumba la Ufalme la Mashahidi wa Yehova linalopatikana mahali unapoishi.