Uwe upande wa Mungu. 1 Petro 5:6-9

Epuka desturi zote ambazo zinapingana na Biblia. Ili ufanye hivyo inaomba usiwaogope wanadamu.

Usijiingize katika mambo ya politike ya mataifa; mataifa hayo hayaunge mkono Yehova na Ufalme wake.

Chagua kuwa upande muzuri—umusikilize Mungu. Mathayo 7:24, 25

 Shirikiana na Mashahidi wa Yehova; watakusaidia ili umukaribie Mungu.

Endelea kujifunza juu ya Mungu na ujikaze kutii amri zake.

Imani yako itakapokuwa nguvu, unapaswa kutoa maisha yako kwa Yehova na kubatizwa.—Mathayo 28:19.

Umusikilize Mungu. Soma Biblia, na omba Mashahidi wa Yehova wakusaidie ili uelewe Biblia. Kisha tumia katika maisha yako mambo unayojifunza. Ukifanya hivyo, utaishi milele.—Zaburi 37:29.