Maisha katika dunia . . .

  • yatabakia tu hivi?

  • yatakuwa mubaya sana?

  • yatakuwa muzuri?

 ONA JIBU LA BIBLIA

‘Mungu . . . atafuta [ao atapanguza] kila chozi katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena. Mambo ya zamani yamepitilia mbali.’—Ufunuo 21:3, 4, Biblia Takatifu—Tafsiri ya Ulimwengu Mpya.

UTAPATA FAIDA GANI WAKATI AHADI HIYO ITATIMIA?

Wakati huo, utakuwa na kazi ya muzuri na itakufanya utosheke.—Isaya 65:21-23.

Wakati huo, hautagonjwa tena na hautapatwa na mateso yoyote. —Isaya 25:8; 33:24.

Wakati huo, utakuwa na maisha yenye furaha na ya milele pamoja na watu wa familia yako na marafiki wako. —Zaburi 37:11, 29.

 TUNAWEZA KUAMINI KABISA AHADI HIYO YA BIBLIA?

Ndiyo. Kuna sababu mbili hivi zinazotufanya tuamini ahadi hiyo:

  • Mungu ana uwezo wa kutimiza ahadi hiyo. Katika Biblia, Yehova Mungu peke yake ndiye anayeitwa “Mweza-Yote,” kwa sababu ana nguvu zisizo na mipaka. (Ufunuo 15:3) Kwa hiyo, anaweza kabisa kutimiza ahadi yake ya kufanya maisha ikuwe muzuri sana katika dunia. Biblia inasema kwamba, “kwa Mungu mambo yote yanawezekana.”—Mathayo 19:26.

  • Mungu anapenda sana kutimiza ahadi hiyo. Kwa mufano, Yehova anapenda kabisa kuwafufua watu ambao wamekufa.—Ayubu 14:14, 15.

Pia, Biblia inaonyesha kwamba Yesu, Mwana wa Mungu, aliponyesha wagonjwa. Sababu gani alifanya hivyo? Kwa sababu alitaka. (Marko 1:40, 41) Yesu alionyesha vizuri kabisa sifa ao tabia za Baba yake kwa kutaka kuwasaidia watu waliokuwa katika magumu ao uhitaji.—Yohana 5:19.

Kwa hiyo, tunaweza kuwa hakika kwamba Yehova na Yesu wanataka kutusaidia tufurahie maisha wakati unaokuja!—Zaburi 72:12-14; 145:16; 2 Petro 3:9.

 PENGINE UNAJIULIZA

Mungu atafanya nini ili maisha yakuwe muzuri sana katika dunia?

Biblia inajibu ulizo hilo katika andiko la MATHAYO 6:9, 10 na DANIELI 2:44.