Jibu lako ni . . .

  • ndiyo?

  • hapana?

  • pengine?

 ONA JIBU LA BIBLIA

‘Mungu . . . atafuta [ao atapanguza] kila chozi katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena.’—Ufunuo 21:3, 4, Biblia Takatifu—Tafsiri ya Ulimwengu Mpya.

UTAPATA FAIDA GANI UKIJUA FUNDISHO HILO LA BIBLIA?

Utakuwa na uhakika kwamba magumu tunayopata hayaletwe na Mungu. —Yakobo 1:13.

• Utafarijiwa kujua kwamba Mungu anajisikia mubaya wakati tunateseka.—Zekaria 2:8.

• Utakuwa na tumaini kwamba mateso yote yataisha.—Zaburi 37:9-11.

 TUNAWEZA KUAMINI KABISA FUNDISHO HILO LA BIBLIA?

Ndiyo. Kuna sababu mbili hivi zinazotufanya tuamini fundisho hilo la Biblia.

  • Mungu anawachukia watu wanaoonea na kuwatesa wengine. Wazia namna Yehova Mungu alivyojisikia wakati watu wake hapo zamani waliteswa vikali. Biblia inasema kwamba alichukizwa kwa sababu ya “wale waliokuwa wakiwasukuma huku na huku.”—Waamuzi 2:18, Biblia TakatifuTafsiri ya Ulimwengu Mpya.

    Mungu anawachukia wale wanaowatesa wengine. Kwa mufano, Biblia inasema kwamba ‘mikono inayomwanga damu isiyo na hatia [ao kosa]’ ni machukizo kwake.—Methali 6:16, 17.

  • Mungu anahangaikia kila mutu. Kila mwanadamu anajua “pigo lake na maumivu yake mwenyewe,” lakini Yehova pia anajua!2 Mambo ya Nyakati 6:29, 30.

Kupitia Ufalme wake, karibuni Yehova atamaliza mateso ya kila mutu. (Mathayo 6:9, 10) Mbele ya hapo, kwa upendo anawafariji watu wanaomutafuta kwa moyo wote.—Matendo 17:27; 2 Wakorintho 1:3, 4.

 PENGINE UNAJIULIZA

Sababu gani Mungu anaacha watu wateseke?

Biblia inajibu ulizo hilo katika andiko la WAROMA 5:12 na 2 PETRO 3:9.