Waebrania 8:1

JAMBO LA KUFANYA: Saidia wasikilizaji wako wafuatane na hotuba yako, na uonyeshe waziwazi namna gani kila jambo kubwa linapatana na kusudi na kichwa cha hotuba yako.

NAMNA YA KUFANYA VILE:

  • Ukuwe na kusudi. Ujiulize kama kusudi la hotuba yako ni kueleza tu habari, ni kusadikisha, ao ni kuchochea wasikilizaji wako, na kisha uipitishe vile iko. Hakikisha kama mambo yote makubwa inakusaidia ufikie kusudi lako.

  • Kazia kichwa cha hotuba yako. Taja kichwa cha hotuba yako muda wote wa hotuba kwa kurudilia-rudilia maneno makubwa ya kichwa cha hotuba ao kwa kutumia sinonime, maana yake maneno yenye inafanana nayo.

  • Fanya mambo makubwa ikuwe wazi na mwepesi. Chagua mambo makubwa yenye inapatana tu na kichwa cha hotuba yako na yenye unaweza kufundisha muzuri mu wakati yenye walikupatia. Usitumie mambo makubwa ya mingi, sema waziwazi kila jambo kubwa, simama kidogo mbele ya kupita ku jambo kubwa lingine, na uende bila kukawia ku jambo kubwa lingine.