Mezali 3:21

JAMBO LA KUFANYA: Saidia wasikilizaji wako waelewe namna habari yako inahusu maisha yao, na uwaonyeshe namna wanaweza kutumikisha mambo yenye wanajifunza.

NAMNA YA KUFANYA VILE:

  • Fikiria wasikilizaji wako. Fikiria sana sababu gani wasikilizaji wako wanahitaji kusikia habari yenye utazungumuzia, na uone ni sehemu gani ya habari yako itawasaidia sana.

  • Mu habari yako yote, onyesha wasikilizaji wako jambo la kufanya. Kuanzia tu ku mwanzo, kila musikilizaji anapaswa kuona kama ile habari inamuhusu. Wakati uko unazungumuzia kila jambo kubwa, onyesha namna ya kuitumikisha. Epuka kuzungumuzia mambo kijuu-juu tu.