Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 Somo la 4

Yesu Kristo Ni Nani?

Yesu Kristo Ni Nani?

1. Maisha ya Yesu yalianzia wapi?

Yesu alikuwa na sifa gani zilizofanya watu wasiogope kumukaribia?​—MATHAYO 11:29; MARKO 10:13-16.

Yesu haiko kama wanadamu wengine, kwa sababu mbele ya kuzaliwa hapa duniani yeye alikuwa anaishi mbinguni; huko alikuwa kiumbe wa kiroho. (Yohana 8:23) Yesu ndiye kiumbe wa kwanza wa Mungu, na alikuwa musaidizi wakati Mungu alikuwa akiumba vitu vingine vyote. Ni yeye tu ndiye aliumbwa moja kwa moja na Yehova mwenyewe, na ndiyo sababu anaitwa Mwana ‘muzaliwa-pekee’ wa Mungu. (Yohana 1:14) Tena Yesu anaitwa “Neno,” kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa Musemaji wa Mungu kwa viumbe wengine.​—Soma Methali 8:22, 23, 30; Wakolosai 1:15, 16.

2. Sababu gani Yesu alikuja hapa duniani?

Ili Yesu aje hapa duniani, Mungu alihamisha uzima wake kutoka mbinguni na kuutia katika tumbo la uzazi la bikira Muyahudi aliyeitwa Maria. Kwa hiyo, baba kabisa wa Yesu hakuwa mwanadamu. (Luka 1:30-35) Yesu alikuja hapa duniani ili (1) kutufundisha kweli juu ya Mungu, (2) kutuonyesha namna tunaweza kufanya mapenzi ya Mungu hata wakati tunapopatwa na mateso, na (3) kutoa uzima wake mukamilifu kuwa zabihu ya ukombozi.—Soma Mathayo 20:28.

3. Sababu gani tuna lazima ya zabihu ya ukombozi?

Zabihu ya ukombozi ni bei inayolipwa ili kumukomboa mutu aliye katika hatari ya kifo. (Kutoka 21:29, 30) Wakati Mungu alipowaumba wanadamu, hakuwaumba ili siku fulani wazeeke na kufa. Namna gani tunajua hilo? Mungu alimuambia Adamu, mutu wa kwanza, kama akifanya “zambi” atakufa. Kwa hiyo, ikiwa Adamu hangefanya zambi, angeishi milele. (Mwanzo 2:16, 17; 5:5) Biblia inasema kama zambi ‘iliingilia’ wanadamu duniani kupitia Adamu. Basi, watoto wote wa Adamu waliriti zambi  na kifo kutoka kwa Adamu. Kwa hiyo, tuna lazima ya zabihu ya ukombozi ili tukombolewe kutoka katika azabu ya kifo ambacho tuliriti kutoka kwa Adamu.—Soma Waroma 5:12; 6:23.

Ni nani angelipa zabihu ya ukombozi ili kutukomboa katika kifo? Tunapokufa, kila mutu analipa deni kwa ajili ya zambi zake mwenyewe. Hakuna mutu yeyote asiye mukamilifu anayeweza kulipa deni kwa ajili ya zambi za watu wengine.—Soma Zaburi 49:7-9.

4. Sababu gani Yesu alikufa?

Yesu hakuwa na zambi kama sisi, yeye alikuwa mukamilifu; kwa hiyo, hakupaswa kufa kwa sababu ya zambi zake, kwa kuwa hakufanya hata zambi moja. Lakini, alikufa kwa ajili ya zambi za wengine. Mungu alimutuma Mwana wake ili akufe kwa ajili yetu. Kwa hiyo, Mungu alionyesha kama anawapenda wanadamu sana. Yesu pia alionyesha kama anatupenda kwa sababu alikubali kutoa uzima wake kwa ajili ya zambi zetu. Kwa kukubali jambo hilo, alionyesha pia kama yeye ni mutiifu kwa Baba yake.—Soma Yohana 3:16; Waroma 5:18,19.

5. Yesu anafanya nini sasa?

Yesu alipokuwa duniani, aliponyesha wagonjwa, alifufua wafu, na aliwatolea kitulizo wote waliokuwa wakiteseka. Kwa kufanya hivyo, alionyesha mambo ambayo atafanyia watu wote watiifu wakati ujao. (Mathayo 15:30, 31; Yohana 5:28) Kisha Yesu kufa, Mungu alimufufua kuwa kiumbe wa kiroho. (1 Petro 3:18) Yesu alingojea kwenye mukono wa kuume wa Mungu mupaka wakati Mungu alimupa mamlaka ya kuwa Mufalme ili atawale dunia yote. (Waebrania 10:12, 13) Sasa yeye ni Mufalme anayetawala huko mbinguni, na wafuasi wake wanatangaza habari hiyo njema duniani pote.—Soma Danieli 7:13, 14; Mathayo 24:14.

Hivi karibuni, Yesu atatumia mamlaka yake ya Kifalme ili kumaliza mateso yote na kuharibu wale wote wanaoleta mateso hayo. Wale wote wanaomuamini Yesu na kumutii watapata uzima wa milele katika paradiso duniani.—Soma Zaburi 37:9-11.