1. Ubaya ulianza namna gani?

Mungu amewaacha wanadamu watawale kwa muda murefu ili ionekane wazi kama hawawezi kumaliza matatizo ya wanadamu

Ubaya ulianza duniani wakati Shetani alimuambia mwanamuke wa kwanza mambo ya uongo. Mwanzoni, Shetani alikuwa malaika mukamilifu, lakini “hakusimama imara katika kweli.” (Yohana 8:44) Alikomalisha tamaa ya kutaka kuabudiwa, lakini ni Mungu peke yake anayepaswa kuabudiwa. Shetani alimudanganya mwanamuke wa kwanza, Eva, na akamushawishi amutii yeye kuliko kumutii Mungu. Adamu alimusikiliza bibi yake, Eva, yeye pia akakosa kumutii Mungu. Kwa kufanya hivyo, Adamu ulituletea mateso na kifo.—Soma Mwanzo 3:1-6, 19.

Shetani alipomushawishi Eva asimutii Mungu, alianzisha uasi juu ya utawala wa Mungu. Watu wengi wamemufuata Shetani katika uasi wake, wanakataa Mungu asiwe mutawala wao. Kwa hiyo Shetani amekuwa ‘mutawala wa ulimwengu.’—Soma Yohana 14:30; 1 Yohana 5:19.

2. Mungu alipoumba malaika na watu, kuna kiumbe fulani ambacho hakikuwa kikamilifu?

Hapana, kwa sababu kazi zote za Mungu ni kamilifu. Mungu alipowaumba malaika na watu, aliwaumba na uwezo kamili wa kumutii. (Kumbukumbu la Torati 32:4, 5) Mungu alituumba tukiwa na uhuru wa kuchagua kufanya mambo mazuri ao mambo mabaya. Kwa sababu tuna uhuru huo, tunaweza kuchagua kumupenda Mungu ao hapana.—Soma Yakobo 1:13-15; 1 Yohana 5:3.

3. Sababu gani Mungu ameacha mambo mabaya yaendelee mupaka leo?

Tangu uasi katika Edeni, Yehova ameachilia malaika na wanadamu waendelee kuasi utawala wake. Sababu gani amewaachilia hivyo? Amewaachilia hivyo ili kuwaonyesha kama ni utawala wake tu ndio unaoweza kuwaletea mambo mazuri. (Mhubiri 7:29; 8:9) Kisha miaka 6000 ya historia ya wanadamu, jambo hilo limeonekana  wazi. Serikali za wanadamu zimeshindwa kumaliza vita, uasi, ukosefu wa haki, ao magonjwa.—Soma Yeremia 10:23; Waroma 9:17.

Lakini wale wanaokubali kutawaliwa na Mungu wanapata faida nyingi. (Isaya 48:17, 18) Karibuni, Yehova ataziharibu serikali ao guvernema zote za wanadamu. Watu wanaokubali kutawaliwa na Mungu tu ndio watakaobakia duniani.—Isaya 11:9.—Soma Danieli 2:44.

4. Uvumilivu wa Mungu unatupatia nafasi ya kufanya nini?

Shetani alisema kama wanadamu wanamutumikia Yehova kwa sababu wanatafuta faida fulani, wala si kwa sababu wanamupenda. Je, wewe unaweza kumuonyesha Shetani kama ni muongo? Ndiyo, unaweza kufanya hivyo! Uvumilivu wa Mungu unatupatia sisi wote nafasi ya kuonyesha kama tunaunga mukono utawala wa Mungu ao wa wanadamu. Mwenendo wetu ndio unaoonyesha kama tunaunga utawala wa Mungu mukono ao hapana.​—Soma Ayubu 1:8-12; Methali 27:11.

5. Namna gani tunaweza kuonyesha kama tunamuchagua Mungu awe Mutawala wetu?

Uamuzi tunaofanya katika maisha unaonyesha ikiwa tunataka tutawaliwe na Mungu ao hapana

Tunaweza kuonyesha kama tunamuchagua Mungu awe Mutawala wetu kwa kutafuta dini ya kweli ambayo mafundisho yake yanatoka katika Neno la Mungu, Biblia, na kutenda kulingana na Neno hilo. (Yohana 4:23) Tutaonyesha kama Shetani si mutawala wetu ikiwa tunakataa kujiingiza katika mambo ya politike na vita, kama vile Yesu alivyofanya.—Soma Yohana 17:14.

Shetani anatumia nguvu yake ili kuwachochea watu kufanya matendo machafu na yale yanayowaumiza wengine. Tunapoepuka matendo hayo, marafiki wetu na watu wa familia wanaweza kutuchekea ao kutupinga. (1 Petro 4:3, 4) Kwa hiyo, sisi wenyewe tunapaswa kuamua. Je, tutajiunga na watu wanaomupenda Mungu? Je, tutatii sheria zake zenye hekima na zenye upendo? Ikiwa tunafanya hivyo, tutaonyesha kabisa kama Shetani alisema uongo aliposema kama hakuna mwanadamu anayeweza kubaki mwaminifu kwa Mungu katika majaribu.​—Soma 1 Wakorintho 6:9, 10; 15:33.

Kwa sababu Mungu anawapenda wanadamu, hilo linatuhakikishia kama siku fulani mambo mabaya na mateso vitakwisha. Wale wanaoamini kama utawala wa Mungu ndio utawala unaofaa na kukubali kutawaliwa naye wataishi duniani milele.—Soma Yohana 3:16.