1. Je, Mungu anasikiliza kila sala?

Mungu anawaomba watu wa mataifa yote wamukaribie kupitia sala. (Zaburi 65:2) Lakini, Mungu hasikilize ao hakubali kila sala. Kwa mufano, ikiwa mwanaume anamutesa bibi yake, anaposali, Mungu hawezi kusikiliza sala zake. (1 Petro 3:7) Wakati wa zamani, Waisraeli walipoendelea kufanya mambo mabaya, Mungu alikataa kusikiliza sala zao. Ni wazi kabisa, sala si jambo la muchezo. Lakini, Mungu anaweza kusikiliza sala za mutu ambaye hata ikiwa alifanya zambi nzito anatubu.—Soma Isaya 1:15; 55:7.

2. Tunapaswa kusali namna gani?

Sala ni sehemu ya ibada yetu. Kwa hiyo, tunapaswa kusali tu kwa Yehova, Muumbaji wetu. (Mathayo 4:10; 6:9) Tena, sisi ni watu wasio wakamilifu, kwa hiyo, tunapaswa kusali kupitia jina la Yesu, kwa sababu yeye alikufa kwa ajili ya zambi zetu. (Yohana 14:6) Tunaposali, Yehova hapendi kusikia sala za kurudilia-rudilia maneno ambayo tulichunga katika akili ao sala za kusoma katika kitabu. Anapenda sala zetu zitoke katika moyo wetu.—Soma Mathayo 6:7; Wafilipi 4:6, 7.

Muumbaji wetu anaweza kusikiliza hata sala za kimyakimya ndani ya moyo. (1 Samweli 1:12, 13) Anatuomba kusali kila wakati, asubuhi ao mangaribi, mbele ya kula, na wakati tunapopatwa na magumu.—Soma Zaburi 55:22; Mathayo 15:36.

3. Sababu gani Wakristo wanakusanyika pamoja?

Leo, si vyepesi kumukaribia Mungu kwa sababu tunazungukwa na watu wasio na imani na wanaochekelea ahadi yake ya kuleta amani duniani. (2 Timotheo 3:1, 4; 2 Petro 3:3, 13) Kwa hiyo, tuna lazima ya kukusanyika pamoja na Wakristo wenzetu ili kutiana moyo.—Soma Waebrania 10:24, 25.

 Kujiunga na watu wanaomupenda Mungu kunatusaidia kumukaribia Mungu. Mikutano ya Mashahidi wa Yehova inatupatia nafasi nzuri ya kutiwa moyo kupitia imani ya wengine.—Soma Waroma 1:11, 12.

4. Namna gani unaweza kumukaribia Mungu?

Kuchukua wakati wa kuwaza sana juu ya mambo ambayo umejifunza ndani ya Neno la Mungu kutakusaidia umukaribie Yehova. Tena, kuangalia vizuri vitu alivyoumba, kufuata mashauri yake, na kuwaza sana juu ya ahadi zake kutakusaidia umukaribie. Kusali na kuwaza sana juu ya mambo hayo kunatufanya tufurahie zaidi upendo wa Mungu na hekima yake.​—Soma Yoshua 1:8; Zaburi 1:1-3.

Ukiwa na imani na ukimutegemea kabisa Mungu, unaweza kumukaribia. Lakini, jua kama imani ni kama mumea, ili mumea ukomae una lazima ya maji. Vilevile, ili imani yako iendelee kukomaa unapaswa kuilisha. Kwa hiyo, unapaswa kuendelea kuwaza sana juu ya mambo unayoamini na sababu zinazokufanya uamini mambo hayo.—Soma Mathayo 4:4; Waebrania 11:1, 6.

5. Tutapata faida gani tukimukaribia Mungu?

Yehova anawahangaikia wale wanaomupenda. Anaweza kuwalinda wasipatwe na jambo lolote mbaya linaloweza kuharibisha imani yao na kupoteza tumaini lao la kuishi milele. (Zaburi 91:1, 2, 7-10) Anatuonya ili tuepuke mambo yanayoweza kuharibisha afya yetu na kupoteza furaha yetu. Kwa kweli, Yehova anatufundisha namna ya kuwa na maisha mazuri kabisa.—Soma Zaburi 73:27, 28; Yakobo 4:4, 8.