Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 Somo la 10

Namna Gani Unaweza Kuitambua Dini ya Kweli?

Namna Gani Unaweza Kuitambua Dini ya Kweli?

1. Je, kuna dini moja tu ya kweli?

Mujiepushe na ‘manabii wa uongo.’—MATHAYO 7:15.

Yesu alifundisha wafuasi wake dini moja tu, ile dini ya kweli. Aliifananisha na barabara inayoongoza kwenye uzima wa milele. Yesu alisema kama ni watu ‘wachache ndio wanaopata’ barabara hiyo. (Mathayo 7:14) Mungu anakubali tu ile dini ambayo mafundisho yake yanatoka katika Biblia. Waabudu wote wa kweli wanaungana katika imani moja.—Soma Yohana 4:23, 24; 14:6; Waefeso 4:4, 5.

2. Yesu alisema nini juu ya Wakristo wa uongo?

‘Wao wanatangaza hazarani kwamba wanamujua Mungu, lakini wanamukana kwa matendo yao.’—TITO 1:16.

Yesu alionya watu na kuwaambia kama manabii wa uongo wataharibisha Ukristo wa kweli. Kwa inje manabii hao wa uongo wanaonekana kuwa kama waabudu wa kweli. Makanisa yao yanajiita kuwa ya Kikristo. Lakini unaweza kutambua namna manabii hao wa uongo walivyo kabisa. Namna gani unaweza kuwatambua? Jua jambo hili: Ni waabudu wa kweli tu ndio wanaofuatia Ukristo wa kweli na wanatambuliwa kupitia sifa zao na mwenendo wao.—Soma Mathayo 7:13-23.

3. Namna gani unaweza kuwatambua waabudu wa kweli?

Alama tano zinazofuata zinaweza kukusaidia uwatambue waabudu wa kweli:

  • Waabudu wa kweli wanaiona Biblia kuwa Neno la Mungu na wanaiheshimu kabisa. Wanajikaza kuishi kulingana na kanuni za Biblia. Kwa hiyo, dini ya kweli ni tofauti na dini zinazofundisha mawazo ya wanadamu. (Mathayo 15:7-9)  Waabudu wa kweli si wanafiki, wanaishi kulingana na mambo wanayofundisha wengine.​—Soma Yohana 17:17; 2 Timotheo 3:16, 17.

  • Wafuasi wa kweli wa Yesu wanaliheshimu jina la Mungu, Yehova. Yesu aliliheshimu jina la Mungu na aliwajulisha watu jina hilo. Aliwasaidia watu wamujue Mungu na aliwafundisha wasali jina la Mungu litakaswe. (Mathayo 6:9) Mahali unapoishi, ni dini gani inayowajulisha watu jina hilo la Mungu?—Soma Yohana 17:26; Waroma 10:13, 14.

  • Wakristo wa kweli wanahubiri Ufalme wa Mungu. Mungu alimutuma Yesu ili ahubiri habari njema ya Ufalme. Kwa hiyo, Ufalme wa Mungu ndio tumaini pekee kwa wanadamu. Yesu aliendelea kusema juu ya Ufalme huo mupaka siku alipokufa. (Luka 4:43; 8:1; 23:42, 43) Alisema kama wafuasi wake wanapaswa kuhubiri Ufalme huo. Ukisikia mutu fulani anakuzungumuzia juu ya Ufalme wa Mungu, wewe unaweza kuwaza yeye ni wa dini gani?—Soma Mathayo 24:14.

  • Wafuasi wa Yesu si sehemu ya ulimwengu huu muovu. Unaweza kuwatambua wafuasi wa Yesu kwa sababu hawajiingize katika mambo ya politike ao vita. (Yohana 17:16; 18:36) Tena, wao hawaige matendo mabaya na hawafuate mawazo ya watu wa ulimwengu huu muovu.​—Soma Yakobo 4:4.

  • Wakristo wa kweli wanapendana kwelikweli. Neno la Mungu linawafundisha kuheshimu watu wa kila kabila. Ijapokuwa dini za uongo mara kwa mara zinaunga mukono sana vita kati ya mataifa, waabudu wa kweli wanakataa kufanya hivyo. (Mika 4:1-3) Tofauti na dini za uongo, Wakristo wa kweli wanatumia wakati wao na mali yao ili kuwasaidia watu wengine na kuwatia moyo, bila kulipwa feza.—Soma Yohana 13:34, 35; 1 Yohana 4:20.

4. Unaweza sasa kuitambua ile dini ya kweli?

Ni dini gani ambayo mafundisho yake yote yanatoka katika Neno la Mungu? Ni dini gani inayoheshimu jina la Mungu? Ni dini gani inayotangazia watu kama Ufalme wa Mungu ndio tumaini pekee kwa wanadamu? Ni dini gani ambayo waabudu wake wanapendana kwelikweli na wanakataa kuunga vita mukono? Unawaza ni nani?—Soma 1 Yohana 3:10-12.