Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

 Somo la 11

Tutapata Faida Gani Tukitii Kanuni za Biblia?

Tutapata Faida Gani Tukitii Kanuni za Biblia?

1. Sababu gani tuna lazima ya kuongozwa?

Namna gani kanuni za Biblia zinaweza kutuchochea tuepuke kuhatarisha maisha yetu na ya watu wengine?—ZABURI 36:9.

Muumbaji wetu ni mwenye hekima zaidi kuliko sisi. Kama Baba mwenye upendo, yeye anatuhangaikia. Hakutuumba ili tujiongoze sisi wenyewe. (Yeremia 10:23) Kwa hiyo, kama vile mutoto mudogo ana lazima ya kuongozwa na wazazi wake, sisi pia tuna lazima ya kuongozwa na Mungu. (Isaya 48:17, 18) Mungu anatuongoza kupitia kanuni zake zinazopatikana katika Biblia, hiyo ni zawadi aliyotutolea.—Soma 2 Timotheo 3:16.

Sheria za Yehova na kanuni zake zinatufundisha namna ya kuwa na maisha mazuri tangu leo na namna tunaweza kupata faida za milele wakati ujao. Kwa sababu Mungu ndiye aliyetuumba, inafaa kabisa kutii sheria zake na kufuata uongozi wake kwa furaha.—Soma Zaburi 19:7, 11; Ufunuo 4:11.

2. Kanuni za Biblia Ni Nini?

Kanuni za Biblia ni kweli za maana sana zisizobadilika. Lakini, sheria zinaweza kutolewa kwa sababu ya hali fulani tu. (Kumbukumbu la Torati 22:8) Kwa hiyo, tunapaswa kutumia uwezo wetu wa kufikiri ili kuelewa ni wakati gani inaomba kutumia kanuni fulani. (Methali 2:10-12) Kwa mufano, Biblia inafundisha kama uzima ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hiyo ni kanuni, na kanuni hiyo ya maana inaweza kutuongoza tunapokuwa kazini, nyumbani, na tunapotembeza motokari, moto ao kinga. Tukikumbuka kanuni hiyo ya lazima inayosema kama uzima ni zawadi kutoka kwa Mungu, tutaepuka kuhatarisha maisha yetu na ya watu wengine.—Soma Matendo 17:28.

3. Ni kanuni mbili gani zilizo za lazima sana?

Yesu alizungumuzia kanuni mbili za lazima sana. Kanuni ya kwanza inatusaidia kujua kusudi la kweli la uzima wetu. Kusudi  hilo ni kumujua Mungu, kumupenda, na kumutumikia kwa uaminifu. Tunapofanya kila uamuzi, tunapaswa kila mara kufikiria kanuni hiyo ya kwanza. (Methali 3:6) Wale wanaotii kanuni hiyo katika maisha yao, wanakuwa marafiki wa Mungu, wanapata furaha ya kweli, na wana tumaini la kupata uzima wa milele.—Soma Mathayo 22:36-38.

Kanuni ya pili inaweza kutusaidia tuishi kwa amani na wengine. (1 Wakorintho 13:4-7) Kutumia kanuni hiyo ya pili kunamaanisha pia kutendea wengine namna Mungu anavyowatendea.​—Soma Mathayo 7:12; 22:39, 40.

4. Tutapata faida gani tukitii kanuni za Biblia?

Kanuni za Biblia zinafundisha watu wa familia namna upendo unavyoweza kuwaunganisha. (Wakolosai 3:12-14) Neno la Mungu linalinda familia kwa sababu linafundisha kanuni ingine ya lazima juu ya ndoa, ni kusema, ndoa inapaswa kudumu.—Soma Mwanzo 2:24.

Kufuata kanuni za Biblia kunaweza kutulinda ili tuwe katika hali nzuri ya kimwili na ya moyoni. Kwa mufano, mara nyingi bwana wa kazi wanapenda wafanyakazi wanaoishi kulingana na kanuni za Biblia zinazowaomba watumike kwa uaminifu na kwa bidii. (Methali 10:4, 26; Waebrania 13:18) Tena, Neno la Mungu linatufundisha tutosheke na vitu vya lazima na kutia urafiki wetu pamoja na Mungu mbele ya vitu vya kimwili.—Soma Mathayo 6:24, 25, 33; 1 Timotheo 6:8-10.

Kuishi kulingana na kanuni za Biblia kunaweza kutusaidia kuwa na afya nzuri. (Methali 14:30; 22:24, 25) Kwa mufano, kutii sheria ya Mungu inayokataza ulevi kunaweza kutulinda ili tusipatwe na magonjwa ya hatari na aksida. (Methali 23:20) Yehova anaturuhusu kutumia pombe, lakini kwa kiasi. (Zaburi 104:15; 1 Wakorintho 6:10) Tunapata faida sana tunapotii kanuni za Mungu, kwa sababu zinatufundisha tuwe waangalifu juu ya matendo yetu na mawazo yetu. (Zaburi 119:97-100) Hata hivyo, Wakristo wa kweli hawatii kanuni za Mungu kwa faida yao wenyewe tu. Wanatii kanuni hizo ili kumuheshimu Yehova.—Soma Mathayo 5:14-16.