LEO hii, unaposoma magazeti, ao unapofuata habari kwenye radio ao televizyo, mambo unayoona na kusikia sana ni mambo ya uvunjaji wa sheria, ya kuuana na vita! Wewe mwenyewe pia una mambo mengi yanayokusumbua. Labda unasumbuliwa na ugonjwa fulani ao una huzuni sana kwa sababu umefiwa na rafiki ao ndugu. Labda unajisikia kama Ayubu; alipokuwa katika mateso alisema, maisha yangu ‘yamejaa masumbuko.’​—Ayubu 10:15, Verbum Bible.

Kwa hiyo ujiulize:

 • Je, Mungu alipenda maisha yangu na ya watu wengine yawe hivi?

 • Ninaweza kupata musaada wapi ili nijue namna ya kushinda magumu yangu?

 • Je, tunaweza kutumainia kama siku fulani tutaishi kwa amani hapa duniani?

Biblia inatoa majibu yenye kufurahisha kwa maulizo hayo.

 BIBLIA INAFUNDISHA KAMA MUNGU ATAONDOA MATESO HAYA DUNIANI.

 • “Atafuta kila chozi katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena.”​—Ufunuo 21:4

 • “Kilema atapanda juu kama vile paa anavyofanya.”​—Isaya 35:6

 • “Macho ya vipofu yatafunguliwa.”​—Isaya 35:5

 •  ‘Wote waliomo ndani ya makaburi ya ukumbusho watatoka.’​—Yohana 5:28, 29

 • “Hakuna mukaaji atakayesema: ‘Mimi ni mugonjwa.’”​—Isaya 33:24

 • “Kutakuwa na wingi wa [chakula] duniani.”​—Zaburi 72:16

 MAFUNDISHO YA BIBLIA YANAWEZA KUKUSAIDIA

Usiwaze kwa haraka kama mambo uliyoona kwenye ukurasa wa 4 na wa 5 ni ndoto tu. Mungu ameahidi kama atatimiza mambo hayo, na Biblia inatuonyesha namna atakavyofanya hivyo.

Lakini, Biblia inaonyesha pia kile unachoweza kufanya ili uwe na maisha yenye furaha hata leo. Wazia kidogo mambo yanayokuhangaisha na pia magumu ulio nayo. Labda unakosa feza, ao una matatizo ya familia, matatizo ya afya, ao umefiwa na mutu uliyemupenda sana. Biblia inaweza kukusaidia ujue namna ya kupambana na matatizo hayo leo na inaweza kukutuliza moyo kwa kujibu maulizo kama haya:

 • Kwa nini tunateseka?

 • Namna gani tunaweza kupambana na mahangaiko ya maisha?

 • Tunaweza kufanya nini ili familia yetu iwe yenye furaha zaidi?

 • Watu wanapokufa wanaendelea kuishi?

 • Je, tutawaona tena watu waliokufa ambao tuliwapenda?

 • Ni nini inayotuhakikishia kama Mungu atatimiza ahadi zake?

 Kwa sababu unasoma kitabu hiki, hilo linaonyesha kama unapenda kujua yale ambayo Biblia inafundisha. Kitabu hiki kitakusaidia. Maulizo ya kila fungu yanapatikana kwenye mwisho wa ukurasa. Watu wengi wanafurahia kujifunza Biblia na Mashahidi wa Yehova kwa kutumia njia ya maulizo na majibu. Tunatumaini wewe pia utafurahia kujifunza kwa kutumia njia hiyo. Mungu akubariki kwa kuwa umechukua hatua nzuri na yenye kufurahisha, yaani, kujifunza mambo ambayo Biblia inafundisha kabisa!