Ona video zinazopatikana

Ona mambo yaliyo katika kila habari

Ona habari zilizo ndani

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili (Congo)

Biblia Inafundisha Kabisa Nini?

 SURA YA KUMI NA TANO

Dini Inayokubaliwa na Mungu

Dini Inayokubaliwa na Mungu
  • Je, dini zote zinamupendeza Mungu?

  • Namna gani tunaweza kuitambua dini ya kweli?

  • Ni nani walio waabudu wa kweli wa Mungu leo?

1. Tutapata faida gani tukimuabudu Mungu kama anavyopenda?

YEHOVA MUNGU anatuhangaikia sana na anataka tufaidike na mashauri anayotutolea kwa upendo. Tukimuabudu kama anavyopenda, tutakuwa wenye furaha na tutaepuka matatizo mengi katika maisha. Tena atatubariki na kutusaidia. (Isaya 48:17) Lakini, leo dini nyingi zinasema kama zinafundisha kweli juu ya Mungu. Hata hivyo, dini hizo zinafundisha mambo tofauti juu ya Mungu na juu ya yale anayotaka tufanye.

2. Unaweza kufanya nini ili kujua namna ya kumuabudu Yehova kama anavyopenda, na ni mufano gani unaotusaidia kuelewa jambo hilo?

2 Unaweza kufanya nini ili kujua namna ya kumuabudu Yehova kama anavyopenda? Si lazima ujifunze mafundisho ya dini zote na kuyalinganisha mafundisho hayo. Inakuomba tu ujifunze yale Biblia inafundisha kabisa juu ya dini ya kweli. Tuchukue mufano: Katika inchi nyingi watu wanatengeneza feza za uongo. Namna gani unaweza kutofautisha feza za kweli na zile za uongo? Je, inakuomba ujue namna feza zote za uongo zilivyo? Hapana. Ingekuwa vizuri ikiwa ungejifunza tu aina ya feza za kweli. Ukiisha kujua kabisa aina ya feza za kweli, unaweza kutambua feza za uongo. Vilevile, tukitambua dini ya kweli, tunaweza pia kutambua dini za uongo.

3. Yesu alisema tunapaswa kufanya nini ili tukubaliwe na Mungu?

 3 Ni jambo la lazima tumuabudu Yehova namna anavyopenda. Watu wengi wanaamini kama dini zote zinamupendeza Mungu, lakini Biblia haifundishi hivyo. Pia haitoshi tu kujiita Mukristo. Yesu alisema hivi: ‘Si kila mutu anayeniambia, Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali yule anayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni ndiye atakayeingia.’ Kwa hiyo, ili tukubaliwe na Mungu tunapaswa kujifunza mapenzi yake na kuyafanya. Wale wote wasiofanya mapenzi ya Mungu, Yesu aliwaita watu “wenye matendo ya uasi-sheria.” (Mathayo 7:21-23) Dini ya uongo haina faida, kama vile feza ya uongo haina faida yoyote. Jambo la hatari zaidi, dini ya uongo inaongoza kwenye uharibifu.

4. Maneno ambayo Yesu alisema juu ya barabara mbili yanamaanisha nini, na kila barabara inawapeleka watu wapi?

4 Yehova anamupa kila mutu duniani nafasi ya kupata uzima wa milele. Lakini, ili mutu aingie katika Paradiso na kuishi milele, anapaswa kumuabudu Mungu kama anavyopenda na kuwa na mwenendo unaomupendeza. Jambo la huzuni ni hili: Wengi hawapendi kufanya hivyo. Ndiyo sababu Yesu alisema hivi: “Ingieni kupitia lango jembamba; kwa sababu barabara inayoongoza kwenye uharibifu ni pana na kubwa, na wengi ndio wanaoipitia; lakini lango ni jembamba na barabara inayoongoza kwenye uzima ina nafasi ndogo, na wachache ndio wanaoipata.” (Mathayo 7:13, 14) Dini ya kweli inaongoza kwenye uzima wa milele. Dini ya uongo inaongoza kwenye uharibifu. Yehova hapendi mutu yeyote aharibiwe na ndio sababu anawapa watu wote nafasi ya kujifunza kumujua. (2 Petro 3:9) Kwa hiyo, tukimuabudu Mungu kama anavyopenda tutapata uzima, tukimuabudu namna asivyopenda hatutapata uzima.

NAMNA YA KUITAMBUA DINI YA KWELI

5. Namna gani tunaweza kuwatambua waabudu wa dini ya kweli?

5 Namna gani mutu anaweza kuipata ile “barabara inayoongoza kwenye uzima”? Yesu alisema kama  dini ya kweli ingetambuliwa kwa matendo ya waamini wa dini hiyo. Alisema hivi: ‘Kwa matunda yao mutawatambua. Kila muti muzuri unazaa matunda mazuri.’ (Mathayo 7:16, 17) Ni kusema, waabudu wa dini ya kweli wanatambuliwa kupitia mafundisho na matendo yao. Waabudu wa kweli wanajikaza kufanya mapenzi ya Mungu hata ikiwa wao ni watu wasio wakamilifu na wanafanya makosa. Acha sasa tuchunguze mambo sita yanayowatambulisha waabudu wa dini ya kweli.

6, 7. Waabudu wa kweli wanaiona Biblia namna gani, na Yesu alituwekea mufano gani juu ya jambo hilo?

6 Waabudu wa kweli wanafundisha tu mambo yaliyo katika Biblia. Biblia yenyewe inasema hivi: ‘Andiko lote limeongozwa na roho ya Mungu nalo ni lenye faida kwa kufundisha, kwa kukaripia, kwa kunyoosha mambo, kwa kutia nizamu katika uadilifu, ili mutu wa Mungu awe na uwezo kamili, akiwa na vifaa kamili kwa ajili ya kila kazi njema.’ (2 Timotheo 3:16, 17) Mutume Paulo aliwaandikia Wakristo wenzake hivi: ‘Mulipolipokea neno la Mungu, ambalo mulilisikia kutoka kwetu, mulilikubali, si kama neno la wanadamu, bali, kama vile lilivyo kwa kweli, kama neno la Mungu.’ (1 Wathesalonike 2:13) Kwa hiyo, mafundisho na matendo ya dini ya kweli hayafuati mawazo na destruri za wanadamu. Yanapatana na Biblia, Neno lililoongozwa na roho ya Mungu.

7 Yesu Kristo alituwekea mufano muzuri; mafundisho yake yalipatana na Neno la Mungu. Katika sala kwa Baba yake wa mbinguni alisema: “Neno lako ni kweli.” (Yohana 17:17) Yesu aliliamini Neno la Mungu, na mambo yote aliyokuwa akifundisha yalipatana na Maandiko. Mara nyingi Yesu alikuwa akisema: “Imeandikwa.” (Mathayo 4:4, 7, 10) Kisha alikuwa akitaja andiko fulani. Leo pia, wale waabudu wa kweli hawafundishi mawazo yao wenyewe. Wanaamini kama Biblia ni Neno la Mungu, na mafundisho yao yanapatana kabisa na Biblia.

8. Ili kumuabudu Yehova inaomba pia nini?

 8 Wale wanaofuata dini ya kweli wanamuabudu tu Yehova na wanajulisha watu jina lake. Yesu alisema: ‘Yehova Mungu wako ndiye unayepaswa kumuabudu, na yeye peke yake ndiye unayepaswa kumutolea utumishi mutakatifu.’ (Mathayo 4:10) Kwa hiyo, waabudu wa kweli hawamuabudu mutu mwengine, wanamuabudu Yehova peke yake. Ibada hiyo inaomba pia kuwajulisha watu jina la Mungu na sifa zake. Zaburi 83:18 inasema: “Wewe, ambaye jina lako ni Yehova, Wewe peke yako ndiye Uliye Juu Zaidi, juu ya dunia yote.” Yesu aliwasaidia watu wamujue Mungu, kwa hiyo alituwekea mufano muzuri wa kuiga. Siku fulani alisali hivi: “Nimelifunua jina lako kwa watu ulionipa kutoka ulimwenguni.” (Yohana 17:6) Leo pia, waabudu wa kweli wanafundisha watu jina la Mungu, makusudi yake, na sifa zake.

9, 10. Namna gani Wakristo wa kweli wanaonyeshana upendo?

9 Waabudu wa kweli wanapendana kabisa na hawatafuti faida zao wenyewe. Yesu alisema: ‘Kwa jambo hili wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu, mukiwa na upendo kati yenu wenyewe.’ (Yohana 13:35) Wakristo wa kwanza walipendana kama vile Yesu alivyosema. Upendo huo ambao Biblia inatufundisha unawasaidia Wakristo washinde mambo kama vile ubaguzi wa rangi, wa kikabila na kitaifa, kupendelea mutu kwa sababu ya mali ao hali yake. Upendo huo unaunganisha watu katika kifungo cha kudumu cha undugu wa kweli. (Wakolosai 3:14) Waamini wa dini za uongo hawana upendo kama huo wenye kuwaunganisha kama ndugu. Sababu gani tunasema hivyo? Wao wanaua waamini wenzao kwa sababu si wa taifa moja nao ao kabila moja nao. Wakristo wa kweli hawakamati silaha yoyote ili kuwaua ndugu zao Wakristo ao mutu mwengine yeyote. Biblia inasema hivi: ‘Watoto wa Mungu na watoto wa Ibilisi ni wazi kwa jambo hili: Kila mutu ambaye haendelei kufanya uadilifu hatokani na Mungu, wala yeye ambaye hamupendi ndugu yake. Tunapaswa kupendana; si kama Kaini, aliyetokana na yule muovu akamuua ndugu yake.’​—1 Yohana 3:10-12; 4:20, 21.

 10 Hakika, kuwa na upendo wa kweli hakumaanishi tu kukataa kuua wengine. Wakristo wa kweli hawatafuti faida zao wenyewe, kwa hiyo wanatumia wakati wao, nguvu zao, na mali zao ili kusaidiana na kutiana moyo. (Waebrania 10:24, 25) Wakati wa shida wanasaidiana, na wanatendea wengine kwa haki. Wanatumia katika maisha yao kanuni ya Biblia inayosema “tuwatendee wote mema.”​—Wagalatia 6:10.

11. Kwa nini ni lazima kuamini kama Yesu Kristo ndiyo njia moja tu ambayo Mungu anatumia ili kuokoa wanadamu?

11 Waabudu wa kweli wanaamini kama Yesu Kristo ndiyo njia moja tu ambayo Mungu anatumia ili kuokoa wanadamu. Biblia inasema hivi: “Hakuna wokovu katika mwingine yeyote, kwa maana hakuna jina lingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu ambalo kupitia hilo lazima sisi tupate kuokolewa.” (Matendo 4:12) Kama tulivyojifunza katika Sura ya 5, Yesu alitoa uzima wake kuwa zabihu kwa ajili ya wanadamu watiifu. (Mathayo 20:28) Tena, Yesu ndiye aliyewekwa na Mungu kuwa Mufalme wa Ufalme wa mbinguni utakaotawala dunia yote. Na Mungu anataka tumutii Yesu na kutumia mafundisho yake katika maisha yetu ikiwa tunapenda kupata uzima wa milele. Ndio sababu Biblia inasema hivi: ‘Yule anayemuamini Mwana ana uzima wa milele; yule asiyemutii Mwana hataona uzima’​—Yohana 3:36.

12. Maana yake nini kutokuwa sehemu ya ulimwengu?

12 Waabudu wa kweli si sehemu ya ulimwengu. Alipokuwa akisamba mbele ya Pilato, mutawala Muroma, Yesu alisema: “Ufalme wangu si sehemu ya ulimwengu huu.” (Yohana 18:36) Wanafunzi wa kweli wa Yesu, hata ikiwa wanaishi katika inchi gani, wao ni raia ao watu wanaotawaliwa na Ufalme wa Mungu na kwa hiyo hawajiingize hata kidogo katika mambo ya politike ya ulimwengu huu. Hawaungi mukono upande wowote. Lakini, wao hawawakatazi wengine kujiunga na chama fulani cha politike, kugombania kiti fulani cha politike ao kufanya uchaguzi ao vote. Hata hivyo, waabudu wa kweli wa Mungu wanatii sheria. Sababu gani? Kwa sababu Neno la Mungu linawaamuru ‘wajitiishe’ kwa  “mamlaka zilizo kubwa,” ni kusema, wakuu wa serikali. (Waroma 13:1) Mambo ambayo wakuu wa serikali wanaomba yakipingana na yale Mungu anaomba, waabudu wa kweli wanafuata mufano wa mitume, waliosema hivi: ‘Lazima tumutii Mungu kuwa mutawala kuliko wanadamu.’​—Matendo 5:29; Marko 12:17.

13. Wanafunzi wa kweli wa Yesu wanauona Ufalme wa Mungu namna gani, na kwa hiyo wanafanya nini?

13 Waabudu wa kweli wanahubiri kama Ufalme wa Mungu ndio tumaini pekee la  wanadamu. Yesu alitabiri: “Hii habari njema ya ufalme itahubiriwa katika dunia yote inayokaliwa ili kuwa ushahidi kwa mataifa yote; na ndipo ule mwisho utakapokuja.” (Mathayo 24:14) Wanafunzi wa kweli wa Yesu Kristo wanatangazia watu kama Ufalme wa mbinguni wa Mungu ndio tumaini pekee la wanadamu, hawawatie watu moyo kutumainia watawala wanadamu ili kumaliza matatizo yao. (Zaburi 146:3) Yesu alitufundisha kusali kwa ajili ya serikali hiyo nzuri aliposema: “Ufalme wako na uje. Mapenzi yako na yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni.” (Mathayo 6:10) Neno la Mungu lilisema mbele ya wakati kama Ufalme huo ‘utazivunja na kuzikomesha falme hizi zote [zilizopo leo], nao utasimama mupaka wakati usio na kipimo.’​—Danieli 2:44.

14. Kwa maoni yako, ni dini gani inayotimiza mambo yanaoombwa na ibada ya kweli?

14 Kulingana na yale ambayo tumejifunza, ujiulize hivi: ‘Ni dini gani ambayo mafundisho yake yanapatana na Biblia katika mambo yote, ambayo waamini wake wanawajulisha watu jina la Mungu? Ni dini gani ambayo waamini wake wanapendana kabisa kama Yehova anavyotuomba, wanaamini kama Yesu ndio njia moja tu ya kupata wokovu, waamini wake si sehemu ya ulimwengu, na wanatangaza Ufalme wa Mungu kuwa tumaini pekee la wanadamu? Unapoangalia dini zote, ni dini gani inayotimiza mambo hayo?’ Jibu ni wazi: Mashahidi wa Yehova.​—Isaya 43:10-12.

UTAFANYA NINI?

15. Sababu gani haitoshi tu kuamini kama Mungu yuko?

15 Kuamini tu kama Mungu yuko hakutoshi ili kumupendeza. Biblia inasema kama hata mashetani wanaamini Mungu yuko. (Yakobo 2:19) Hata hivyo, ni wazi kama hawafanyi mapenzi ya Mungu, naye hawakubali. Ili tukubaliwe na Mungu tunapaswa kuamini kama Mungu yuko, lakini tunapaswa pia kufanya mapenzi yake. Pia, tunapaswa kuachana na dini ya uongo na kuingia katika dini ya kweli.

16. Tunapaswa kufanya nini na dini ya uongo?

 16 Mutume Paulo alionyesha kama tunapaswa kabisa kutengana na dini ya uongo. Aliandika hivi: ‘Tokeni katikati yao, na mujitenge,’ asema Yehova, ‘na muache kugusa kitu kilicho najisi; nami nitawakaribisha.’ (2 Wakorintho 6:17; Isaya 52:11) Kwa hiyo, Wakristo wa kweli wanaepuka kila kitu kinachopatana na dini za uongo.

17, 18. ‘Babiloni Mukubwa’ ni nini, na kwa nini inafaa ‘kutoka kwake’ haraka?

17 Biblia inaonyesha kama dini zote za uongo ni sehemu ya ‘Babiloni Mukubwa.’ * (Ufunuo 17:5) Jina hilo linatukumbusha muji wa zamani wa Babiloni, mahali ambapo dini za uongo zilianzia kisha Garika ya wakati wa Noa. Mafundisho na mazoea mengi ambayo tunakuta sana leo katika dini za uongo yalianzia huko Babiloni. Kwa mufano, Wababiloni waliabudu miungu mitatu-mitatu. Leo, utatu ni fundisho la musingi katika dini nyingi. Lakini Biblia inafundisha wazi kama kuna Mungu mumoja tu wa kweli, Yehova, na kama Yesu Kristo ni Mwana wake. (Yohana 17:3) Wababiloni waliamini pia kama wanadamu wana nafsi isiyoweza kufa ambayo inaendelea kuishi kisha mwili kufa na ambayo inaweza kuteseka katika mahali fulani. Leo, dini nyingi zinafundisha kama nafsi ao roho haiwezi kufa na inaweza kuteseka katika moto wa milele.

18 Ibada ya Babiloni ya zamani ilienea duniani pote, ndiyo sababu inasemwa kama Babiloni Mukubwa ya leo ni muchanganyiko wa dini zote za uongo duniani. Na Mungu alitabiri kama dini hizo za uongo zitaharibiwa mara moja. (Ufunuo 18:8) Sasa unaona kwa nini unapaswa kujitenga na kila dini ya Babiloni Mukubwa? Yehova anapenda ‘utoke’ haraka katika Babiloni Mukubwa.​—Ufunuo 18:4.

Utabarikiwa sana ukiungana na watu wa Yehova na kumutumikia pamoja nao

19. Utapata baraka gani ukimutumikia Yehova?

 19 Watu wengine wanaweza kukuepuka kwa sababu umeamua kutoka katika dini ya uongo. Lakini utabarikiwa sana ukijiunga na watu wa Yehova na kumutumikia pamoja nao. Kama wanafunzi wa Yesu ambao waliacha vitu vingi ili wamufuate, wewe pia utakuwa na ndugu na dada wengi wa kiroho. Utaingia katika familia kubwa iliyo na mamilioni ya Wakristo duniani pote, ambao wanakupenda kabisa. Na utakuwa na tumaini la ajabu la kuishi milele ‘katika mufumo wa mambo unaokuja.’ (Marko 10:28-30) Labda siku fulani, wale waliokuepuka kwa sababu ya imani yako watachunguza yale Biblia inafundisha na watakuwa waabudu wa Yehova.

20. Waabudu wa kweli wanatazamia nini wakati ujao?

20 Biblia inafundisha kama hivi karibuni Mungu ataharibu dunia hii mbovu na mahali pake ataleta dunia mupya yenye haki itakayoongozwa na Ufalme wake. (2 Petro 3:9, 13) Hiyo itakuwa dunia nzuri kabisa! Na katika dunia hiyo mupya yenye haki, kutakuwa na dini moja tu, aina moja tu ya ibada ya kweli. Je, wewe hauoni kama ni jambo la akili uchukue hatua zinazofaa ili ujiunge na waabudu wa kweli bila kuchelewa?

^ fu. 17 Ili kupata habari inayoeleza kwa nini Babiloni Mukubwa inamaanisha dini za uongo, soma Nyongeza, ukurasa 219-220.