Kifupi cha unabii wa Zekaria, wenye kuwa pia na habari zaidi juu ya kutokea kwa Masiya, namna angeuzishwa, na kifo chake.