Kifupi cha kitabu cha Yohana, habari yenye kukazia upendo wa Mungu.