Mambo ya kuchunguza katika kitabu cha Hosea, unabii wenye kuonyesha namna Mungu anasamehe watenda-zambi wenye wanatubu.