Kifupi cha kitabu cha Danieli, unabii wenye kuzungumuzia kutokea na kuanguka kwa serikali kubwa mbalimbali kuanzia Babiloni mupaka wakati wa mwisho, na unaongoza kwenye utawala wa Ufalme wa Mungu.