“Hatuwezi kuelewa Mungu.”—Philo wa Aleksandria, mwanafilozofia wa kati ya mwaka wa 1 na 100.

‘[Mungu] haiko mbali sana na kila mumoja wetu.’

—Sauli wa Tarso, aliambia wanafilozofia wa Athene wa kati ya mwaka wa 1 na 100.

WAKATI unasoma maneno ya watu hao wawili, ni maneno gani yenye kupatana na mawazo yako? Watu wengi wanaona maneno ya Sauli wa Tarso, mwenye kuitwa pia Paulo, kuwa yenye kutia moyo na yenye kuvutia. (Matendo 17:26, 27) Na Biblia iko na maneno mengine kama hayo. Kwa mufano, Yesu alitoa sala yenye kuwa na maneno ya kuhakikisha kama wanafunzi wake wanaweza kumujua Mungu na kupata baraka zake.—Yohana 17:3.

Lakini, wanafilozofia kama vile Philo walikuwa na mawazo tofauti. Walionyesha kama hatuwezi kumujua Mungu hata kidogo kwa sababu hawezi kabisa kueleweka. Jambo hilo ni kweli?

Biblia inakubali waziwazi kama kuko mambo fulani juu ya Mungu yenye kuwa vigumu kwa wanadamu kuelewa. Kwa mufano, wanadamu hawawezi kupima, kukadiria wala kuelewa miaka yenye Muumbaji ameishi, uwingi wa akili yake, na kiasi cha hekima yake. Mambo hayo yanapita akili ya wanadamu. Lakini, mambo hayo juu ya Mungu hayawezi kutuzuia kumujua. Kwa kweli, kufikiri sana juu ya mambo hayo kunaweza kutusaidia ‘tumukaribie Mungu.’ (Yakobo 4:8) Acha tuzungumuzie mifano kidogo juu ya mambo hayo yenye hatuwezi kuelewa. Kisha tutazungumuzia mambo fulani juu ya Mungu yenye tunaweza kabisa kuelewa.

 Ni Mambo Gani Hatuwezi Kuelewa Juu ya Mungu?

MUNGU ANAISHI MILELE: Biblia inafundisha kama Mungu anaishi ‘tangu wakati usio na kipimo mupaka wakati usio na kipimo.’ (Zaburi 90:2) Katika maneno mengine, Mungu hana mwanzo na hatakuwa na mwisho. Kwa mawazo ya mwanadamu, ‘hesabu ya miaka yake haichunguzike.’—Ayubu 36:26.

Namna jambo hilo linakuletea faida: Mungu anakuahidi uzima wa milele kama unafikia kumujua kabisa. (Yohana 17:3) Hatuwezi kutumainia ahadi hiyo ikiwa Mungu mwenyewe haishi milele. Ni ‘Mufalme wa umilele’ tu ndiye anaweza kutimiza ahadi hiyo.—1 Timotheo 1:17.

AKILI YA MUNGU: Biblia inafundisha kama ‘haiwezekane kuchunguza kikamilifu uelewaji wake’ kwa sababu mawazo yake yanapita mawazo yetu. (Isaya 40:28; 55:9) Ndiyo maana, Biblia inauliza ulizo hili la kutufanya tufikiri: ‘Ni nani ameijua akili ya Yehova, ndipo amufundishe?’—1 Wakorintho 2:16.

Namna jambo hilo linakuletea faida: Mungu anaweza kusikiliza mamilioni ya sala zenye kutolewa kwa wakati uleule. (Zaburi 65:2) Anaona hata kila shomoro (ndege mudogo sana) mwenye kuanguka chini. Kuko siku akili ya Mungu itajaa na hivyo asiweze kukuona ao kusikiliza sala zako? Hapana, kwa sababu akili yake haina mipaka. Tena, machoni pake “[wewe] ni bora kuliko shomoro wengi.”—Mathayo 10:29, 31.

NJIA ZA MUNGU: Biblia inafundisha kama mwanadamu ‘hawezi kugundua [kuvumbua] kazi ambazo Mungu wa kweli amefanya tangu mwanzo mupaka mwisho.’ (Mhubiri 3:11) Kwa hiyo, hatutajua hata siku moja kila kitu juu ya Mungu. Hekima ya njia za Mungu ‘inapita ufahamu wote.’ (Waroma 11:33, Verbum Bible) Lakini, Mungu iko tayari kufunulia njia zake watu wenye kutaka kumupendeza.—Amosi 3:7.

Wanadamu hawawezi kupima, kukadiria wala kuelewa miaka yenye Muumbaji ameishi, uwingi wa akili yake, na kiasi cha hekima yake

Namna jambo hilo linakuletea faida: Kama unasoma na kujifunza Biblia, utaendelea kujifunza mambo mapya juu ya Mungu na njia zake. Hilo linamaanisha kama tunaweza kumukaribia zaidi Baba yetu wa mbinguni kwa umilele.

Mambo Unaweza Kujua

Hata kama hatuwezi kuelewa muzuri kabisa mambo fulani juu ya Mungu, hilo halimaanishe kama hatuwezi kumujua hata kidogo. Biblia iko na habari nyingi sana zenye zinaweza kutusaidia tumujue Mungu muzuri zaidi. Tuone mifano fulani:

JINA LA MUNGU: Biblia inatufundisha kama Mungu ana jina lenye amejipatia yeye mwenyewe. Anasema hivi: “Mimi ni Yehova. Hilo ni jina langu.” Jina la Mungu linapatikana mara 7 000 hivi katika Biblia, kuliko jina lingine lolote.—Isaya 42:8.

Namna jambo hilo linakuletea faida: Katika sala yake ya mufano, Yesu alisema hivi: “Baba yetu uliye mbinguni, jina lako na litakaswe.” (Mathayo 6:9) Wewe pia unaweza kutumia jina la Mungu katika sala zako. Yehova ataokoa kila mutu mwenye kuheshimia jina lake kwa njia yenye kufaa.—Waroma 10:13.

MAKAO YA MUNGU: Biblia inafundisha kama kuko “makao” mbili, ni kusema, makao ya kiroho kwenye viumbe wenye miili ya kiroho wanaishi, na makao ya kimwili yenye kutia ndani dunia na ulimwengu wote. (Yohana 8:23; 1 Wakorintho 15:44) Katika Biblia, mara nyingi neno “mbingu” linamaanisha makao ya kiroho. “Makao” ya Muumbaji yanapatikana katika “mbingu” hizo.—1 Wafalme 8:43.

Namna jambo hilo linakuletea faida: Utamujua Mungu muzuri zaidi. Muumbaji haiko nguvu isiyoeleweka yenye kuwa kila mahali na katika kila kitu. Yehova ni Mutu wa kweli mwenye kuishi katika makao ya kweli. Lakini, “hakuna kiumbe kisichokuwa wazi machoni pake.”—Waebrania 4:13.

SIFA ZA MUNGU: Biblia inafundisha kama Yehova ana sifa za muzuri. “Mungu ni upendo.” (1 Yohana 4:8) Hawezi kusema uongo hata siku moja. (Tito 1:2) Hana ubaguzi, ni mwenye rehema, mwenye huruma, na hakasirike haraka. (Kutoka 34:6; Matendo 10:34) Jambo lenye linaweza kushangaza watu wengi ni hili: Muumbaji anapenda kufanya “urafiki wa karibu” pamoja na watu wenye kumuheshimia.—Zaburi 25:14.

Namna jambo hilo linakuletea faida:Unaweza kuwa rafiki ya Yehova. (Yakobo 2:23) Kisha, ukifikia kujua sifa za Yehova, unaweza kuelewa muzuri habari zenye Biblia inazungumuzia.

‘UMUTAFUTE’

Biblia inaeleza muzuri Yehova Mungu ni mutu wa namna gani. Muumbaji haiko kabisa mutu mwenye hauwezi kuelewa, lakini anataka umujue. Neno lake, Biblia, linaahidi hivi: ‘Ukimutafuta, ataacha umupate.’ (1 Mambo ya Nyakati 28:9) Tafuta kumujua Mungu kwa kusoma na kufikiri sana juu ya habari za Biblia. Ukifanya hivyo, Biblia inaahidi kama Mungu ‘atakukaribia.’—Yakobo 4:8.

Kama unasoma na kujifunza Biblia, utaendelea kujua mambo mapya juu ya Mungu na njia zake

Unaweza kujiuliza, ‘Kwa sababu siwezi kuelewa kila kitu juu ya Muumbaji, namna gani ninaweza kuwa rafiki yake?’ Fikiria jambo hili: Ni lazima rafiki wa sana wa muganga mwenye kupasua watu akuwe pia muganga? Hapana kabisa! Rafiki ya muganga mwenye kupasua watu anaweza kuwa na kazi ingine tofauti kabisa.Hata hivyo, inawezekana wafanye urafiki wa sana. Jambo la lazima kabisa kwa rafiki huyo wa muganga ni kwamba anajua sifa za muganga, pia mambo anapenda, na mambo anachukia. Vilevile, kupitia Biblia, unaweza kujua Yehova ni mutu wa namna gani, hilo ndilo uko na lazima ya kujua kabisa ili kufanya urafiki pamoja naye.

Kuliko kutupatia habari zenye hazieleweke juu ya Muumbaji, Biblia iko na habari zenye tuko nazo lazima ili tufikie kumujua Mungu. Unapenda kujifunza mengi zaidi juu ya Yehova Mungu? Mashahidi wa Yehova wako na programu ya kufundisha watu Biblia nyumbani bila kulipa. Tunakuomba uzungumuze na Mashahidi wa Yehova katika eneo lenu ao ufungue adresi yetu ya Internete, www.jw.org.