Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Mupinga-Kristo Ni Nani?

Mupinga-Kristo Ni Nani?

Filme fulani yenye kuogopesha ya hivi karibuni ilikuwa na kichwa Mupinga-Kristo (katika Kiingereza).

Kikundi kimoja cha wanamuziki wenye kujulikana kilipatia nyimbo zao fulani jina Mupinga-Kristo (katika Kiingereza).

Friedrich Nietzsche, mwanafilozofia wa kipindi kati ya mwaka wa 1801 na 1900, alipatia kitabu chake kimoja jina Mupinga-Kristo (katika Kiingereza).

Wafalme na watawala wa kipindi kati ya mwaka wa 476 na 1500 hivi kisha kuzaliwa kwa Yesu, walikuwa wanaita wapinzani wao wapinga-Kristo.

Martin Luther, kiongozi Mujerumani wa Marekebisho ya Dini, aliita mapapa wa Kanisa la Katoliki wapinga-Kristo.

KWA sababu neno ‘mupinga-Kristo’ limetumiwa kwa muda murefu kuita watu na vitu mbalimbali, kama vile wafalme na hata filme, unaweza kujiuliza hivi: Mupinga-Kristo ni nani? Neno hilo liko na maana fulani kwetu leo? Bila shaka, ni Biblia ndiyo inaweza kutuonyesha mupinga-Kristo ni nani. Neno hilo linapatikana ndani mara tano.

BIBLIA INAFUNUA MUPINGA-KRISTO

Mutume Yohana ndiye tu muandikaji wa Biblia mwenye anatumia neno ‘mupinga-Kristo.’ Alisema mupinga-Kristo ni nani? Ona maneno haya yenye kuwa katika barua ya kwanza yenye kuwa na jina lake: ‘Watoto wachanga [wadogo], ni saa ya mwisho, na, kama vile ambavyo mumesikia kwamba mupinga-Kristo anakuja, hata sasa kumekuwa na wapinga-Kristo wengi; uhakika ambao kutokana nao tunajua kwamba ni saa ya mwisho. Wao waliondoka kwetu, lakini hawakuwa wa namna yetu . . . Ni nani aliye muongo kama si yule anayekana kwamba Yesu ndiye Kristo? Huyo ndiye mupinga-Kristo, yeye anayemukana Baba na Mwana.’—1 Yohana 2:18, 19, 22.

Mutume Yohana alielewa kama mupinga-Kristo ni watu wote wenye wanaeneza kimakusudi uongo wa dini juu ya Yesu Kristo na mafundisho yake

Maneno hayo yanatufundisha nini? Mutume Yohana alitaja “wapinga-Kristo wengi,” ili kuonyesha kama mupinga-Kristo haiko mutu mumoja lakini ni kikundi cha watu. Watu na mashirika yenye kufanyiza mupinga-Kristo wanaeneza uongo, wanakataa kuwa Yesu ni Kristo ao Masiya, na wanafundisha uongo juu ya uhusiano wenye kuwa kati ya Mungu na Yesu Kristo, Mwana wake. Watu wenye kufanyiza mupinga-Kristo wanajiita kuwa wao ndio Kristo ao wajumbe wake, lakini kwa sababu “waliondoka kwetu,” waliacha kufuata mafundisho ya kweli ya Biblia. Zaidi ya hilo, kikundi hicho kilikuwa wakati mutume Yohana aliandika barua yake, katika “saa ya mwisho,” pengine mwisho wa wakati wa mitume.

Mutume Yohana aliandika jambo gani lingine juu ya mupinga-Kristo? Wakati alikuwa anazungumuzia manabii wa uongo, alionya hivi: ‘Kila neno lililoongozwa na roho linalomukiri [linalokubali] Yesu Kristo kuwa alikuja katika mwili linatokana na Mungu. Lakini kila neno lililoongozwa na roho ambalo halimukiri Yesu halitokani na Mungu. Zaidi ya hayo, hili ndilo neno lililoongozwa na roho la yule mupinga-Kristo ambalo mumesikia kwamba linakuja, na sasa tayari liko ulimwenguni.’ (1 Yohana 4:2, 3) Kisha, Yohana alirudilia wazo hilo katika barua yake ya pili. Aliandika hivi: ‘Kwa maana wadanganyifu wengi wametokea katika ulimwengu, watu ambao hawamukiri Yesu Kristo kuwa alikuja katika mwili. Hao ndio yule mudanganyifu na mupinga-Kristo.’ (2 Yohana 7) Ni wazi kuwa Yohana alielewa kama mupinga-Kristo ni watu wote wenye wanaeneza kimakusudi uongo wa dini juu ya Yesu Kristo na mafundisho yake.

“MANABII WA UWONGO” NA ‘MUTU WA UASI-SHERIA’

Yesu alionya kuwa manabii wa uongo watakuja kama ‘kondoo, lakini ndani wao ni mbwa-mwitu’

Muda murefu mbele mutume Yohana aandike juu ya watu hao wenye kufundisha uongo wa dini, Yesu alishauria wafuasi wake hivi: ‘Mujihazari [mufanye angalisho] na manabii wa uwongo ambao wanakuja kwenu katika mavazi ya kondoo, lakini ndani wao ni mbwa-mwitu.’ (Mathayo 7:15) Pia mutume Paulo alionya Wakristo Wathesalonike hivi: ‘Musiache mutu yeyote awashawishi ninyi kwa namna yoyote, kwa sababu hiyo [siku ya Yehova] haitakuja isipokuwa uasi-imani uje kwanza na yule mutu wa uasi-sheria afunuliwe, mwana wa maangamizi.’—2 Wathesalonike 2:3.

Kwa hiyo, wakati wa mitume, tayari kulikuwa manabii wa uongo na waasi-imani; walikuwa wanajikaza kufanya kutaniko la Kikristo likuwe zaifu. Mutume Yohana alitumia neno ‘mupinga-Kristo’ ili kutaja wale wote wenye walikuwa wanaeneza uongo na udanganyifu wa dini juu ya Yesu na mafundisho yake. Mawazo ya Yehova juu yao yalijulikana wakati mutume Paulo alisema kuwa wao ni “mwana wa maangamizi.”

FANYA ANGALISHO NA KAZI ZA MUPINGA-KRISTO LEO

Mupinga-Kristo anafanya nini leo? Watu na mashirika yenye kufanyiza mupinga-Kristo wanaendelea kupinga Kristo na mafundisho yake. Wanaeneza uongo kimakusudi ili kufanya watu wasielewe Baba, Yehova Mungu ni nani, na Mwana Wake, Yesu Kristo ni nani. Tuko na sababu ya muzuri ya kufanya angalisho na uongo huo wa dini. Tuone mifano mbili.

Kwa miaka mingi, dini zimeeneza fundisho la uongo lenye kusema kuwa Baba na Mwana ni sehemu ya Utatu. Mupinga-Kristo anafanya watu wasijue Yehova Mungu ni nani na Yesu Kristo ni nani. Hilo linazuia watu wenye kuwa na moyo muzuri kumuiga Yesu Kristo na kumukaribia Mungu, kama vile Biblia inawatia moyo kufanya.—1 Wakorintho 11:1; Yakobo 4:8.

Dini zinafanya watu wavurugike zaidi kwa kuwachochea watumikishe tafsiri za Biblia zenye zimeondoa jina la pekee la Mungu, ni kusema, Yehova. Zinafanya hivyo hata kama jina Yehova linapatikana katika maandishi ya kwanza ya Biblia mara 7000 hivi. Hilo linafanya watu wavurugike hata zaidi kwa sababu hawajue Mungu wa kweli ni nani.

Lakini, kujua jina la Mungu, Yehova, kumesaidia watu wengi wenye kuwa na moyo muzuri wamukaribie. Richard mwenye alijionea jambo hilo, anakumbuka mazungumuzo yenye alifanya pamoja na Mashahidi wawili wa Yehova. Anasema hivi: “Walinionyesha katika Biblia kuwa jina la Mungu wa kweli ni Yehova. Nilipendezwa sana kujua kuwa Mungu iko na jina la pekee; nilikuwa sijasikia jambo hilo.” Tangu siku hiyo, alifanya mabadiliko ili aishi kulingana na kanuni za Biblia na ili amupendeze Yehova. Anasema tena hivi: “Kujua jina la Mungu kumenisaidia nifanye urafiki wa sana pamoja naye.”

Kwa miaka mingi, mupinga-Kristo ameweka watu wengi sana katika giza la kiroho. Kwa kujifunza Biblia, Neno la Mungu, tunaweza kujua mupinga-Kristo ni nani na tunaweza kuachana na uongo na udanganyifu wa dini wa mupinga-Kristo.—Yohana 17:17.