Inaonyesha tarehe ya gazeti ambamo habari inapatikana

BIBLIA

 • Hispania ya Zamani, 01/03

 • Luka, Alieleza Habari Bila Makosa? 01/01

 • Namna Iliandikwa, 01/02

 • Ni Neno la Mungu Kweli Kweli? 01/02

 • Peshitta ya Kisiria, 01/09

BIBLIA INABADILISHA MAISHA YA WATU

 • Ahadi ya Paradiso Ilibadilisha Maisha Yangu! (I. Vigulis), 01/02

 • Nilikuwa Mwenye Kujifikiria Sana Katika Maisha (C. Bauer), 01/10

 • Nilikuwa na Bunduki Yangu Kila Mahali Nilienda (A. Lugarà), 01/07

 • Nilikuwa Ninapiganisha Ukosefu wa Haki na Jeuri (A. Touma), 01/08

 • Walitumia Biblia ili Kujibu Kila Ulizo (I. Lamela), 01/04

 • Yehova Hakunisahau (S. Udías), 01/01

HABARI ZA KUJIFUNZA

 • Daraka la Wanawake Katika Mupango wa Yehova, 15/08

 • Endelea Kuonyesha Roho ya Kujitoa, 15/03

 • Endelea Kuwa na Maoni Yanayofaa, 15/03

 • Furahia Ndoa ya Mwana-Kondoo! 15/02

 • Furahia Pendeleo Lako la Kutumika Pamoja na Yehova! 15/10

 • Hauwezi Kuwatumikia Mabwana Wawili, 15/04

 • Kifo—Adui wa Mwisho Atakayeangamizwa, 15/09

 • Kijana, Chukua Maamuzi Yenye Hekima, 15/01

 • Kumutumikia Yehova Mbele ya Siku Zenye Musiba, 15/01

 • Kupambana na Mwisho wa Ulimwengu huu kwa Umoja, 15/12

 • Lazima Umupende Yehova Mungu Wako, 15/06

 • Maoni ya Yehova juu ya Uzaifu wa Wanadamu? 15/06

 • Muendelee Kukaza Akili Zenu juu ya Mambo Yaliyo juu, 15/10

Mutakuwa “Ufalme wa Makuhani,” 15/10

 • ‘Mutakuwa Mashahidi Wangu,’ 15/07

 • Namna Gani Tunapaswa “Kumujibia Kila Mutu”? 15/05

 • Namna ya Kuwatendea Wengine Katika Mahubiri, 15/05

 • Namna ya Kuwatunza Watu Wenye Kuzeeka, 15/03

 • Neno la Mungu Liko Hai!—Ulitumie! 15/08

 • “Ninyi Ni Mashahidi Wangu,” 15/07

 • Sababu Gani Tunapaswa Kuwa Watakatifu, 15/11

 • Sababu Gani Unaamini Kabisa Kwamba Uko Katika Kweli? 15/09

 • “Sasa Ninyi Ni Watu wa Mungu,” 15/11

 • ‘Sikiliza na Uelewe Maana,’ 15/12

 • Sikiliza Sauti ya Yehova Popote Ulipo, 15/08

 • Tuige Imani ya Musa, 15/04

Tumuabudu Yehova, Mufalme wa Umilele, 15/01

 • Tumutukuze Kristo, Mufalme Mwenye Utukufu! 15/02

 • Tumutumikie Mungu kwa Uaminifu Ijapokuwa ‘Ziki Nyingi,’ 15/09

 • Tunapaswa Kuwa Watakatifu Katika Mwenendo Wetu Wote, 15/11

 • Tusisahau Wale Wanaofanya Utumishi wa Wakati Wote, 15/09

 • Tuwaheshimu Ndugu na Dada Zetu Wenye Kuzeeka, 15/03

 • Tuwasaidie Wengine Watumie Uwezo wao Wote, 15/06

 • Ufalme wa Masiya Umetimiza Nini Katika Miaka 100? 15/01

 • ‘Ufalme Wako Uje’—Lakini, Utakuja Wakati Gani? 15/01

 • Ufufuo wa Yesu Una Maana Gani Kwetu? 15/11

 • Ukuwe na Imani Yenye Nguvu Katika Ufalme, 15/10

‘Umupende Jirani Yako Kama Wewe Mwenyewe,’ 15/06

 • Unaelewa “Maana”? 15/12

 • Unaendelea Kusonga Mbele Pamoja na Tengenezo la Yehova? 15/05

 • Unafurahia Namna Yehova Anakuchunguza? 15/04

 • Unamuona “Yeye Asiyeonekana”? 15/04

 • Unaona Uriti Wako wa Kiroho Kuwa wa Lazima Sana? 15/12

 • Usiogope—Yehova Atakusaidia! 15/04

“Watu Ambao Mungu wao Ni Yehova,” 15/11

 • Watu wa Yehova “Wanakataa Ukosefu wa Haki,” 15/07

 • Wazazi—Mukuwe Wachungaji wa Watoto Wenu, 15/09

 • Yehova Anatukaribia Namna Gani? 15/08

 • “Yehova Anawajua Walio Wake,” 15/07

 • Yehova Ni Mungu Anayepanga Mambo Vizuri, 15/05

 • Yehova—Anatutimizia Mahitaji Yetu na Kutulinda, 15/02

Yehova—Rafiki Yetu Muzuri Zaidi, 15/02

 • MAISHA NA SIFA ZA KIKRISTO

 • ‘Chakula Ni Kufanya Mapenzi ya Mungu,’ 15/05

 • ‘Fanya Njia ya Miguu Yako Ikuwe Laini ili Ufanye Maendeleo,’ 15/06

 • Ibada ya Familia, 15/03

 • Kupata Chakula kwa Wakati Unaofaa, 15/08

 • Kushinda Kishawishi, 01/04

 • “‘Ndiyo’ na pia ‘Siyo?’” 15/03

 • Roho ya Kujitolea, 15/12

 • ‘Rudi ili Uwatie Nguvu Ndugu,’ 15/08

 • Sababu Gani Unapaswa Kusali? 01/04

 • Saidia Ndugu na Dada Ambao Ndoa yao Imevunjika, 15/06

 • ‘Unajitahidi Kufikia’ Madaraka? 15/09

 • Unapaswa Kubadilisha Mawazo Yako? 15/12

 • Watu wa Jamaa Wasio Mashahidi, 15/03

 • MAMBO MENGINE

 • Alivumilia Maumivu ya Moyoni Yaliyokuwa Kama ya Upanga (Maria), 01/05

 • Alivumilia Ukosefu wa Haki (Eliya), 01/02

 • Dini ya Kweli, 01/08

 • Kifo Ndio Mwisho wa Mambo Yote? 01/01

 • Kombeo Katika Vita ya Zamani, 01/05

 • Kulinda Samaki Wakati Wa Zamani, 01/07

 • Kuna Mutu Anayejua Wakati Unaokuja? 01/05

 • Kuna Tumaini Gani kwa Ajili ya Mababu? 01/06

 • Kupasua Nguo, 15/04

 • Kusudi la Dunia, 01/06

 • Malaika, 01/09

 • Matoleo Kwenye Hekalu, 01/02

 • Mawazo ya Mungu juu ya Kuvuta Tumbako, 01/06

 • Michango Kwenye Hekalu, 01/01

 • Mujane wa Sarefathi, 15/02

 • Mukate wa Uzima, 01/06

 • ‘Musikilize Ndoto hii’ (Yosefu), 01/08

 • Muungano wa Dini, 01/03

 • Namna Watengenezaji wa Mashua wa Zamani Walizuia Maji Kuingia Katika Mashua, 01/07

 • Namna ya Kufundisha Watoto Adabu, 01/07

 • Ni Nani Anayeutawala Ulimwengu? 01/05

 • Ninapaswa Kukopa Feza? 01/12

 • ‘Ninawezaje Kufanya Ubaya huu?’ (Yosefu), 01/11

 • Noeli, 01/12

 • Rangi ya Zambarau, 01/04

 • Sababu Gani Mambo Mabaya Yanafikia Watu Wazuri, 01/07

 • Sababu Gani Tunapaswa Kusali Ufalme Ukuje? 01/10

Sababu Gani Tusali? Namna Gani? 01/07

 • Sababu Gani Watenda-Maovu Waliouawa Walivunjwa Miguu? 01/05

 • Sheria ya Mungu kwa Waisraeli Ilitumika kwa Haki na Bila Upendeleo? 01/09

 • Shetani Anakuwaka Kabisa? 01/11

 • Thomas Emlyn (musomi), 01/04

 • Timgad—Muji Uliozikwa, 01/12

 • Tumaini kwa Ajili ya Watu Waliokufa, 01/01

 • Udi, 01/02

‘Ufahamu Unapunguza Hasira,’ 01/12

 • Ufalme wa Mungu Ulianza Kutawala Wakati Gani? 01/10, 01/11

 • Ufalme wa Mungu—Una Maana Gani Kwako? 01/10

 • Vita Iliyobadilisha Ulimwengu (Vita ya Kwanza ya Ulimwengu), 01/02

 • Watu Tatu Waliotafuta Kweli Kati ya Mwaka wa 1501 na 1600, 01/06

 • Watu Wataharibisha Dunia Kabisa-Kabisa? 01/09

 • Watumwa Waroma, 01/04

 • MASHAHIDI WA YEHOVA

 • ‘Aliijua Njia’ (G. Pierce), 15/12

 • Eureka Drama, 15/08

 • Filme Yenye Kujenga Imani Imefanya Miaka 100 (Foto-Drama), 15/02

 • “Kazi Kubwa ya Mavuno” (Brazili), 15/05

 • Kweli ya Biblia Inafika Katika Inchi ya Japani, 15/11

 • Uamuzi Niliochukua Nilipokuwa Kijana Mudogo, 15/01

 • Walijitoa Katika Afrika Mangaribi, 15/01

 • Walijitoa Katika Mikronesia, 15/07

 • Walijitoa Katika Taiwan, 15/10

 • Wanaamini Yesu? 01/05

 • MASIMULIZI KUHUSU MAISHA YA WATU

 • Mahali Utumishi wa Wakati Wote Umeniongoza (R. Wallen), 15/04

 • Maisha Yenye Baraka Katika Kazi ya Mungu (P. Carrbello), 01/09

 • Matukio ya Maana Sana Katika Utumishi Wangu (M. Olson), 15/10

 • Nilipoteza Baba—Nimepata Baba Mwengine (G. Lösch), 15/07

 • Ninapata Nguvu Wakati wa Uzaifu (M. Morlans), 01/03

 • Yehova Amenisaidia (K. Little), 15/05

 • MAULIZO YA WASOMAJI WETU

 • Raheli alilia watoto wake? (Yer. 31:15), 15/12

 • Wakristo wanaweza kuchoma maiti? 15/06

 • Wale Mashahidi wawili ni nani? (Ufu. 11:3-12), 15/11

 • Watu watakaofufuliwa ili kuishi diuniani ‘wataoa na kuolewa’? (Lu. 20:34-36), 15/08

 • Wayahudi ‘walimungojea’ Masiya? (Lu. 3:15), 15/02

 • Wazee na watumishi wa huduma wanawekwa namna gani? 15/11

 • Yehova anaruhusu Mukristo akose chakula? (Zab. 37:25; Mt 6:33), 15/09

 • YEHOVA

 • Anabariki Roho ya Kujitolea, 15/12

 • Anakuhangaikia Wewe? 01/08

 • Mambo Yenye Mungu Amekufanyia, 01/03

 • Namna Anajisikia Kuhusu Ukosefu wa Haki, 01/01

 • Namna Watoto Wanajifunza Kumupenda Mungu, 01/12

 • Ni Mutu Kabisa? 01/01

 • Ni Nani Aliyemuumba Mungu? 01/08

 • Sababu Gani Mungu Anaacha Watu Wateseke? 01/01

 • Sababu Gani Mungu Anaruhusu Watu Wenye Uwezo Wawaonee Watu wa Hali ya Chini? 01/02

 • Unaweza Kumukaribia Mungu, 01/12

 • Unaweza Kumuona Mungu Asiyeonekana? 01/07

 • “Uzuri wa Yehova” (Zab. 27:4), 15/02

 • YESU KRISTO

 • Anafanya Nini leo? 01/04

 • Atafanya Nini Wakati Unaokuja? 01/04

 • Kifo Chake Kinatuletea Faida Gani? 01/03

 • Namna Gani Tunapaswa Kukumbuka Kifo cha Yesu? 01/03

 • Sababu Gani Alifufua Watu? 01/11

 • Tukio Ambalo Haupaswi Kukosa (Ukumbusho), 01/03