“Alifufuliwa.”MT. 28:6.

1, 2. (a) Viongozi wa dini walitaka kujua nini, na mutume Petro aliwajibia namna gani? (Ona picha kwenye mwanzo wa habari hii.) (b) Wakati alikuwa mbele ya viongozi wa dini, ni nini ilimusaidia mutume Petro asiogope?

SIKU kidogo kisha Yesu kufa, mutume Petro aliletwa mbele ya kikundi cha watu wakali. Watu hao ni viongozi wa dini ya Kiyahudi wenye mamlaka wenye walichukua mipango ya kumuua Yesu. Walikuwa wanapenda wapate mafasirio. Mutume Petro alikuwa amemuponyesha mwanaume mumoja mwenye alikuwa kilema tangu kuzaliwa; kwa hiyo walitaka kujua ni kwa nguvu gani ao katika jina la nani mutume Petro alimuponyesha mwanaume huyo. Mutume Petro aliwajibia hivi bila kuogopa: ‘Ni katika jina la Yesu Kristo Munazareti, ambaye mulimutundika [kwenye] muti lakini ambaye Mungu alimufufua kutoka kwa wafu, kupitia kwake, mutu huyu anasimama hapa akiwa na afya mbele yenu.’—Mdo. 4:5-10.

2 Mbele ya hapo, mutume Petro alimukana Yesu mara tatu kwa sababu ya woga. (Mk. 14:66-72) Sasa, ni nini ilimusaidia asiogope wakati alikuwa mbele ya viongozi wa dini? Roho takatifu ilimusaidia sana, lakini pia alikuwa hakika kwamba Yesu alikuwa amefufuliwa. Ni nini ilimusaidia mutume huyo akuwe hakika kwamba Yesu amefufuliwa? Sababu gani sisi pia tunapaswa kuwa na uhakika huo?

3, 4. (a) Mbele mitume wa Yesu wazaliwe, kulifanyika ufufuo gani mbalimbali? (b) Yesu alifufua nani?

 3 Mitume wa Yesu walijua vizuri sana kwamba watu waliokufa wanaweza kuishi tena, kwa sababu mbele wazaliwe kuna watu wenye walifufuliwa. Walijua kwamba Mungu alipatia nabii Eliya na nabii Elisha uwezo wa kufufua watu. (1 Fal. 17:17-24; 2 Fal. 4:32-37) Tuchukue mufano wa mwanaume fulani mwenye alikuwa amekufa. Wakati maiti ya mwanaume huyo ilitupwa katika kaburi la Elisha na kugusa mifupa yake, mwanaume huyo alifufuka. (2 Fal. 13:20, 21) Wakristo wa wakati wa mitume waliamini habari za ufufuo zenye kupatikana katika Maandiko, kama vile sisi pia tunaamini kwamba Neno la Mungu linasema kweli.

4 Bila shaka, kila mumoja wetu anaguswa moyo sana wakati anasoma habari mbalimbali kuhusu watu wenye Yesu alifufua. Wakati Yesu alifufua mwana wa pekee wa mujane fulani, bila shaka mujane huyo alishangaa sana. (Lu. 7:11-15) Wakati mwengine, Yesu alifufua binti wa miaka 12. Fikiria namna wazazi wake wenye walikuwa na huzuni nyingi walifurahi wakati binti yao alifufuliwa! (Lu. 8:49-56) Fikiria pia namna watu walijisikia wakati walimuona Lazaro anatoka ndani ya kaburi akiwa muzima na mwenye afya nzuri!—Yoh. 11:38-44.

UFUFUO WA YESU ULIKUWA WA PEKEE

5. Namna gani ufufuo wa Yesu unatofautiana na ufufuo mbalimbali wenye ulitangulia?

5 Mitume wa Yesu walijua kwamba ufufuo wake ulikuwa tofauti na ufufuo mbalimbali wenye ulitangulia. Watu wenye walifufuliwa mbele ya hapo walifufuliwa na miili ya nyama, kisha walikufa tena. Lakini Yesu alifufuliwa na mwili wa kiroho wenye haungeweza kuharibika. (Soma Matendo 13:34.) Mutume Petro aliandika kwamba Yesu “aliuawa katika mwili, lakini akafanywa kuwa hai katika roho.” Zaidi ya hilo, Yesu ‘iko [kwenye] mukono wa kuume wa Mungu, kwa maana alienda zake mbinguni; na malaika na mamlaka na nguvu vilitiishwa kwake.’ (1 Pet. 3:18-22) Ufufuo mbalimbali wenye ulitangulia ule wa Yesu ulikuwa wa ajabu na wenye kushangaza, lakini hatuwezi kuulinganisha na ufufuo wa Yesu ambao ni muujiza wa hali ya juu sana.

6. Namna gani ufufuo wa Yesu uliwasaidia wanafunzi wake?

6 Ufufuo wa Yesu uliwasaidia sana wanafunzi wake. Hakuwa tena maiti kama vile maadui wake walifikiri. Sasa alikuwa mutu wa kiroho mwenye nguvu ambaye mwanadamu hangeweza kuharibu. Kufufuliwa kwa Yesu kulionyesha wazi kwamba yeye ni Mwana wa Mungu, na kujua jambo hilo kulifanya wanafunzi wake wenye huzuni nyingi sana wakuwe na furaha kubwa. Zaidi ya hilo, hawakuwa tena na woga. Ufufuo wa Yesu ulikuwa wa maana sana katika kusudi la Yehova na katika habari njema yenye wanafunzi wake walitangaza kwa bidii mupaka sehemu za mbali.

7. Yesu anafanya nini leo, na tunaweza kujiuliza maulizo gani?

7 Sisi watumishi wa Yehova, tunajua vizuri sana kwamba Yesu alikuwa mutu mukubwa. Tunajua pia kwamba anaishi leo na anaongoza kazi ya mahubiri yenye inafanyika katika dunia yote. Yesu Kristo ni Mufalme wa Ufalme wa Mungu; kwa hiyo, atatosha mambo yote mabaya katika dunia na kuifanya ikuwe paradiso ambamo watu wataishi milele. (Lu. 23:43) Ikiwa Yesu hakufufuliwa, mambo hayo yote hayangewezekana. Kwa hiyo, sababu gani tunaamini kwamba Yesu alifufuliwa? Ufufuo wake una maana gani kwetu?

YEHOVA ANAONYESHA KWAMBA IKO NA NGUVU KULIKO KIFO

8, 9. (a) Sababu gani viongozi wa dini ya Kiyahudi waliomba kaburi la Yesu lilindwe? (b) Ni nini ilitokea wakati wanawake walifika kwenye kaburi?

8 Kisha Yesu kufa, wakubwa wa makuhani na Mafarisayo walikuja mbele ya Pilato na kumuambia hivi: ‘Bwana, tumekumbuka kwamba mujanja huyo alisema alipokuwa bado iko hai, Baada ya siku tatu nitafufuliwa. Kwa hiyo amuru kaburi lilindwe mupaka  siku ya tatu, ili wanafunzi wake wasipate kamwe kuja na kumuiba na kuwaambia watu, Alifufuliwa kutoka kwa wafu! Na ujanja huu wa mwisho utakuwa mubaya zaidi kuliko ule wa kwanza.’ Kwa hiyo, Pilato akawaambia: ‘Ninyi muna walinzi. Muende mukalilinde jinsi munavyojua.’ Na hilo ndilo jambo lenye walifanya.—Mt. 27:62-66.

9 Mwili wa Yesu ulikuwa umetiwa katika kaburi lenye lilichongwa ndani ya jiwe na lenye lilifunikwa na jiwe kubwa. Viongozi wa dini ya Kiyahudi walitaka Yesu abakie katika kaburi hilo milele. Lakini Yehova alikuwa na mupango mwengine. Kisha siku tatu, Maria Magdalene na yule Maria mwingine walifika kwenye kaburi; wakakuta jiwe lenye lilikuwa linafunika kaburi limetiwa pembeni, na malaika alikuwa anakaa juu ya jiwe hilo. Malaika aliwaomba wanawake hao waangalie ndani ya kaburi, na wakaona kwamba mwili wa Yesu haukuwa tena ndani. Kisha, malaika akawaambia hivi: ‘Haiko hapa, kwa maana alifufuliwa.’ (Mt. 28:1-6) Yesu alikuwa anaishi!

10. Mutume Paulo alionyesha namna gani kwamba Yesu alifufuliwa?

10 Mambo yenye ilitokea siku 40 zenye zilifuata ilionyesha wazi kwamba Yesu alifufuliwa. Mutume Paulo alieleza kwa kifupi mambo hayo katika barua yenye aliandikia Wakristo wa Korintho. Aliwaandikia hivi: ‘Kati ya mambo ya kwanza, yale niliyopokea pia, kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya zambi zetu kulingana na Maandiko; na kwamba alizikwa, ndiyo, kwamba alifufuliwa siku ya tatu kulingana na Maandiko; na kwamba alimutokea Kefa, kisha wale kumi na wawili. Baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya mia tano kwa wakati mumoja, ambao walio wengi kati yao wako mupaka sasa, lakini wengine wamelala usingizi katika kifo. Baadaye alimutokea Yakobo, kisha mitume wote. Lakini mwisho kabisa alinitokea mimi pia kana kwamba kwa mumoja aliyezaliwa kabla ya wakati wake.’—1 Kor. 15:3-8.

TUNAJUA NAMNA GANI KWAMBA YESU ALIFUFULIWA?

11. Sababu gani tunasema kwamba Yesu alifufuliwa “kulingana na Maandiko”?

11 Sababu ya kwanza: Yesu alifufuliwa “kulingana na Maandiko.” Neno la Mungu lilitabiri kwamba Yesu atafufuliwa. Kwa mufano, mufalme Daudi aliandika kwamba Mungu hatamuacha ‘mushikamanifu wake’ mukubwa katika Kaburi. (Soma Zaburi 16:10.) Kwenye Pentekoste ya mwaka wa 33, mutume Petro alionyesha kwamba Yesu ndiye alitimiza unabii huo. Alisema hivi: “[Daudi] aliona kimbele na kusema kuhusu ufufuo wa Kristo, kwamba hakuachwa katika Kaburi wala mwili wake haukuona uharibifu.”—Mdo. 2:23-27, 31.

12. Kisha Yesu kufufuliwa, alitokea nani?

12 Sababu ya pili: Kuna ushuhuda wa watu wengi wenye walimuona Yesu kisha kufufuliwa kwake. Kisha kufufuliwa, Yesu aliendelea kutokea watu kwa muda wa siku 40. Kwa mufano, aliwatokea wanafunzi wake katika bustani, mahali kaburi lake lilikuwa; alitokea pia wanafunzi wengine kwenye barabara ya kuenda Emau na mahali pengine. (Lu. 24:13-15) Wakati alitokea watu, Yesu alizungumuza nao mumoja-mumoja, kwa mufano mutume Petro. Alizungumuza pia na watu wengi kwa wakati mumoja. Sababu gani wakati fulani Yesu alitokea watu zaidi ya 500? Ni kwa sababu hakuna mutu anaweza kupinga ushuhuda wa watu wengi.

13. Namna gani bidii ya wanafunzi wa Yesu inaonyesha kwamba walikuwa wanasadiki kwamba Yesu alifufuliwa?

13 Sababu ya tatu: Wanafunzi wake walitangaza ufufuo huo kwa bidii. Wanafunzi wa Yesu waliteswa na hata wengine waliuawa kwa sababu ya kutangaza kwa bidii kwamba  Yesu alifufuliwa. Ikiwa Yesu hakufufuliwa, sababu gani mutume Petro alitia maisha yake katika hatari kwa kutangaza ufufuo wa Yesu mbele ya viongozi wa dini wenye walimuchukia Yesu na kufanya mupango wa kumuua? Ni kwa sababu mutume Petro na wanafunzi wengine walikuwa hakika kwamba Yesu alifufuliwa na kwamba alikuwa anaongoza kazi ya kuhubiri. Zaidi ya hilo, ufufuo wa Yesu uliwahakikishia wanafunzi wake kwamba wao pia watafufuliwa. Kwa mufano, wakati Stefano alikufa, alikuwa na tumaini kwamba atafufuliwa.—Mdo. 7:55-60.

14. Sababu gani unaamini kwamba Yesu alifufuliwa?

14 Sababu ya ine: Tuko na ushuhuda kwamba sasa Yesu ni Mufalme mwenye kutawala na kwamba anatimiza daraka lake la Kichwa cha kutaniko la Kikristo. Ndio maana Wakristo wa kweli wanaendelea kuongezeka. Jambo hilo lingewezekana ikiwa Yesu hakufufuliwa? Kwa kweli, hatungefikia kujua habari juu ya Yesu ikiwa hangefufuliwa. Lakini tuko na sababu nzuri ya kuamini kwamba Yesu alifufuliwa na kwamba anatuongoza katika kazi ya kutangaza habari njema katika dunia yote.

UFUFUO WA YESU NI WA MAANA SANA KWETU

15. Sababu gani tunasema kwamba ufufuo wa Yesu unatusaidia tuhubiri kwa bidii?

15 Ufufuo wa Kristo unatusaidia tuhubiri kwa bidii. Kwa muda wa miaka 2000, maadui wa Mungu wametumia kila namna ya silaha ili kusimamisha kazi ya kuhubiri habari njema. Wametumia uasi-imani, kazarau, watu kutushambulia, kukataza kazi yetu, mateso, na mauaji. Lakini, hakuna ‘silaha yoyote iliyofanywa juu yetu’ imeweza kuzuia kazi ya kuhubiri Ufalme na kufanya wanafunzi. (Isa. 54:17) Hatuogope watumwa wa Shetani ao wale wenye kumuunga mukono. Yesu iko pamoja na sisi na anatuunga mukono kama vile alituahidi. (Mt. 28:20) Hatupaswe kuogopa, kwa sababu hata kama maadui wetu wanafanya nini, hawataweza kutunyamazisha!

Ufufuo wa Yesu unatusaidia tuhubiri kwa bidii

(Ona fungu la 15))

16, 17. (a) Namna gani ufufuo wa Yesu unafanya mambo yenye alifundisha yakuwe ya kweli? (b) Kulingana na andiko la Yohana 11:25, Mungu alimupatia Yesu mamlaka gani?

16 Ufufuo wa Yesu unafanya mambo yote yenye alifundisha yakuwe ya kweli. Mutume Paulo aliandika kwamba ikiwa Kristo hakufufuliwa, imani ya Wakristo na kazi yao ya kuhubiri ingekuwa bure. Mutu fulani mwenye elimu ya Biblia aliandika hivi: “Ikiwa Kristo hakufufuliwa, . . . Wakristo wangekuwa wapumbavu wenye kuamini mambo ya uongo kabisa.” Ikiwa Yesu hakufufuliwa, mambo yenye vitabu vya Injili vinaeleza yangekuwa tu historia ya kutungwa na yenye kuhuzunisha juu ya mutu muzuri na mwenye hekima ambaye aliuawa na maadui wake. Lakini Kristo alifufuliwa, na jambo hilo linatuhakikishia kwamba mambo yote yenye alifundisha, kwa mufano ile yenye alisema juu ya wakati unaokuja, ni ya kweli.—Soma 1 Wakorintho 15:14, 15, 20.

17 Yesu alisema hivi: ‘Mimi ndiye ufufuo na uzima. Yule anayeniamini, hata akikufa, atarudi kwenye uzima.’ (Yoh. 11:25) Maneno hayo ya Yesu hayatakosa kutimia. Yehova amemupatia Yesu nguvu ya kufufua wale wote wenye watatawala pamoja naye mbinguni na pia wale wote wenye wataishi hapa duniani. Kupitia zabihu ya Yesu yenye kufunika zambi na ufufuo wake tuko hakika kwamba kifo hakitakuwa tena. Je, kujua jambo hilo hakukuchochee uvumilie jaribu lolote na hata kukubali kufa?

18. Ufufuo wa Yesu unatuhakikishia jambo gani?

18 Ufufuo wa Yesu unatuhakikishia kwamba wakaaji wa dunia watahukumiwa kulingana na kanuni za Yehova zenye upendo. Wakati mutume  Paulo alizungumuza na kikundi cha wanaume na wanawake katika muji wa zamani wa Athene, aliwaambia hivi: ‘[Mungu] anakusudia kuihukumu kwa uadilifu dunia inayoikaliwa kupitia kwa mwanaume ambaye amemuweka rasmi, naye ametoa uhakikisho kamili kwa watu wote kwa kuwa amemufufua kutoka kwa wafu.’ (Mdo. 17:31) Yesu ni Muamuzi mwenye Mungu aliweka; kwa hiyo tunaweza kuwa hakika kwamba atahukumu kwa haki na kwa upendo.—Soma Isaya 11:2-4.

19. Kuamini kwamba Yesu alifufuliwa kunakuwa na matokeo gani juu yetu?

19 Kuamini kwamba Yesu alifufuliwa kunatuchochea kufanya mapenzi ya Mungu. Ikiwa Yesu hangekufa na kufufuliwa, tungeendelea kuwa katika utumwa wa zambi na kifo. (Rom. 5:12; 6:23) Ikiwa Yesu hakufufuliwa, tungeweza kusema: ‘Tukule na tukunywe, kwa maana kesho tutakufa.’ (1 Kor. 15:32) Lakini hatukazie akili yetu juu ya mambo hayo. Kuliko kuyakazia akili, tunafurahia sana tumaini la ufufuo na tuko na sababu nzuri ya kufuata mashauri na muongozo wa Yehova katika mambo yote.

20. Namna gani ufufuo wa Yesu unaonyesha ukubwa wa Yehova?

20 Ufufuo wa Kristo unatoa ushahidi juu ya ukubwa wa Yehova, mwenye ‘anakuwa musawabishaji wa wale wanaomutafuta kwa bidii.’ (Ebr. 11:6) Wazia nguvu na hekima yenye Yehova alitumia ili kumufufua Yesu na kumupatia uzima usioweza kufa! Zaidi ya hilo, Mungu alionyesha kwamba iko na uwezo wa kutimiza ahadi Zake zote. Hilo linahusu pia ahadi ya Mungu kuhusu “uzao” wa pekee wenye utakuwa na daraka la maana sana ili kutetea utawala mukubwa wa Yehova. Tuko hakika kwamba ahadi hiyo itatimia kwa sababu Yesu alikufa na kufufuliwa.—Mwa. 3:15.

21. Sababu gani unafurahia tumaini la ufufuo?

21 Kwa kweli, tunapaswa kuwa wenye shukrani kwa Yehova, mwenye ametupatia tumaini lililo hakika la ufufuo. Maandiko yanatuhakikishia hivi: ‘Tazama! Hema la Mungu liko pamoja na wanadamu, naye atakaa pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta [ao atapanguza] kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwa tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwa tena. Mambo ya zamani yamepitilia mbali.’ Yehova ndiye alimufunulia mutume mwaminifu Yohana tumaini hilo la ajabu. Alimwambia hivi: “Andika, kwa sababu maneno haya ni ya uaminifu na ya kweli.” Ni nani alimupatia mutume Yohana ufunuo huo wenye uliongozwa na roho? Ni Yesu Kristo aliyefufuliwa.—Ufu. 1:1; 21:3-5.