[Munapaswa] kuwa watakatifu.’LAW. 11:45.

1. Namna gani kitabu cha Mambo ya Walawi kinaweza kutusaidia?

KITABU cha Mambo ya Walawi kinataja sana neno utakatifu kuliko vitabu vingine vya Biblia. Watumishi wote wa kweli wa Yehova wanapaswa kuwa na sifa hiyo. Kwa hiyo, ili tukuwe watakatifu, inaomba tuelewe kitabu cha Mambo ya Walawi na kukiona kuwa cha lazima sana.

2. Ni mambo gani mbalimbali yanapatikana katika kitabu cha Mambo ya Walawi?

2 Nabii Musa ndiye aliandika kitabu cha Mambo ya Walawi. Kitabu hicho ni sehemu ya “Andiko lote” ambalo ni la lazima ili kufundisha. (2 Tim. 3:16) Jina la Yehova linapatikana karibu mara 10 katika kila sura ya kitabu hicho. Kuelewa vizuri kitabu cha Mambo ya Walawi kutatusaidia tuepuke matendo yenye inaweza kulichafua jina la Mungu. (Law. 22:32) Maneno “Mimi ni Yehova” yanatumiwa sana katika kitabu hicho; hilo linatukumbusha kwamba tunapaswa kumutii Mungu. Katika habari hii na ile yenye inafuata, tutachunguza mambo mazuri sana yenye kupatikana katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Mambo hayo ni zawadi yenye Yehova anatupatia ili yatusaidie tumutolee ibada takatifu.

TUNAPASWA KUWA WATAKATIFU

3, 4. Kunawishwa kwa Haruni na kwa watoto wake kunafananisha nini? (Ona picha kwenye mwanzo wa habari hii.)

3 Soma Mambo ya Walawi 8:5, 6. Yehova alimuchagua Haruni ili akuwe kuhani mukubwa wa Israeli, na akachagua pia watoto wake ili wakuwe makuhani  kwa ajili ya taifa la Israeli. Haruni anafananisha Yesu Kristo, na watoto wake wanafananisha wafuasi watiwa-mafuta wa Yesu. Tuseme nini sasa juu ya kunawishwa kwa Haruni? Je, ni mufano wa kusafishwa kwa Yesu? Hapana. Yesu alikuwa bila zambi na “bila dosari [ao kosa];” kwa hiyo, hakuwa na lazima ya kusafishwa. (Ebr. 7:26; 9:14) Hata hivyo, kunawishwa kwa Haruni kunafananisha hali ya Yesu ya kuwa safi na mwenye haki. Tuseme nini basi juu ya kunawishwa kwa watoto wa Haruni?

4 Kunawishwa kwa watoto wa Haruni kunafananisha kusafishwa kwa wale wenye wamechaguliwa ili kuwa makuhani mbinguni. Kuna upatano fulani kati ya kubatizwa kwa watiwa-mafuta na kunawishwa kwa watoto wa Haruni? Hapana. Ubatizo hausafishe zambi; lakini, unaonyesha kwamba mutu amejitoa kabisa kwa Yehova. Wakristo watiwa-mafuta wanasafishwa “kwa njia ya neno;” kwa hiyo, wanapaswa kutumikisha kwa moyo wote mafundisho ya Kristo katika maisha yao. (Efe. 5:25-27) Kwa kufanya hivyo, wanatakaswa na wanakuwa safi. Tuseme nini juu ya “kondoo wengine”?—Yoh. 10:16.

5. Sababu gani tunaweza kusema kwamba kondoo wengine wanasafishwa kwa njia ya Neno la Mungu?

5 Watoto wa Haruni hawafananishe kondoo wengine wa Kristo, ni kusema, ‘mukutano mukubwa.’ (Ufu. 7:9) Wakristo hao waliobatizwa wanatakaswa na kusafishwa pia kwa njia ya Neno la Mungu? Ndiyo kabisa! Wakati Wakristo hao walio na tumaini la kuishi duniani wanasoma katika Biblia kwamba damu ya Yesu iliyomwangika iko na uwezo na kwamba inatuletea faida, wanaamini maneno hayo na wanamutolea Mungu ‘utumishi mutakatifu muchana na usiku.’ (Ufu. 7:13-15) Wakristo watiwa-mafuta na kondoo wengine wanaendelea kusafishwa. Kwa hiyo, wanakuwa na ‘mwenendo safi’ sikuzote. (1 Pet. 2:12) Wakristo watiwa-mafuta na kondoo wengine wanajikaza kuwa watakatifu na wenye umoja wakati wanamusikiliza Yesu, Muchungaji wao, na wakati wanamufuata kwa uaminifu. Bila shaka, Yehova anafurahi sana kuwaona wanafanya hivyo.

6. Sababu gani tunapaswa kuendelea kujichunguza?

6 Yehova aliwaomba makuhani Waisraeli wakuwe safi kimwili. Amri hiyo inahusu pia watumishi wa Yehova leo. Wale wenye tunajifunza nao Biblia wanaona kila mara usafi wa mahali petu pa kufanyia ibada; wanaona pia kwamba tuko safi na tunavaa vizuri. Lakini, usafi wa makuhani unatusaidia tutambue kwamba kila mutu ambaye anapanda kwenye mulima ulio juu wa ibada ya Yehova anapaswa kuwa “safi moyoni.” (Soma Zaburi 24:3, 4; Isa. 2:2, 3.) Kwa hiyo, wakati tunamuabudu Mungu, tunapaswa kuwa na akili safi, moyo safi, na mwili safi. Ndio maana tunapaswa kuendelea kujichunguza; kisha kujichunguza, inawezekana wengi kati yetu watakuwa na lazima ya kufanya mabadiliko makubwa ili wakuwe watakatifu. (2 Kor. 13:5) Kwa mufano, muhubiri aliyebatizwa ambaye anatazama kimakusudi pornografia anapaswa kujiuliza hivi: ‘Niko kabisa mutakatifu?’ Kisha, anapaswa kutafuta musaada ili aache tabia hiyo mubaya.—Yak. 5:14.

ENDELEA KUTII ILI KUONYESHA KWAMBA UKO MUTAKATIFU

7. Kulingana na andiko la Mambo ya Walawi 8:22-24, Yesu alituachia mufano gani?

7 Wakati wa kuweka makuhani katika Israeli, damu ya kondoo dume ilitiwa kwenye sikio la kuume, kwenye kidole kikubwa cha mukono wa kuume, na kwenye kidole kikubwa cha muguu wa kuume wa Haruni, Kuhani Mukubwa. Ilifanyika pia hivyo kwa watoto wake. (Soma Mambo ya Walawi 8:22-24.) Kutumia damu kwa njia hiyo kulimaanisha kwamba makuhani walipaswa kutii na kufanya yao yote ili kutimiza migawo yao. Vilevile Yesu, Kuhani Mukubwa, aliwaachia Wakristo watiwa-mafuta na kondoo wengine mufano muzuri. Alikuwa tayari kufuata muongozo wa Mungu,  alifanya mapenzi ya Yehova, na aliendelea kuwa mutakatifu katika maisha yake yote.—Yoh. 4:31-34.

8. Waabudu wote wa Yehova wanapaswa kufanya nini?

8 Wakristo watiwa-mafuta na kondoo wengine wa Yesu wanapaswa kuendelea kuwa waaminifu kama Kuhani wao Mukubwa. Waabudu wote wa Yehova wanapaswa kutii miongozo yenye inapatikana katika Neno la Mungu; kwa kufanya hivyo wataepuka kuihuzunisha roho yake. (Efe. 4:30) Wanapaswa ‘kuifanyia miguu yao mapito yaliyonyooka.’—Ebr. 12:13.

9. Ndugu watatu wenye wametumika na ndugu wa Baraza Linaloongoza wanasema nini, na namna gani maneno yao yanaweza kukusaidia uendelee kuwa mutakatifu?

9 Ona namna ndugu watatu wenye kuwa na tumaini la kuishi duniani, na wenye wametumika kwa miaka mingi pamoja na ndugu wa Baraza Linaloongoza wanajieleza kwa moyo wao wote. Ndugu wa kwanza anasema hivi: “Ni pendeleo la pekee kutumika pamoja na ndugu hao; lakini kutumika pamoja nao kulionyesha kila mara kwamba, hata kama wao ni watiwa-mafuta, ni wanadamu wasio wakamilifu. Lakini, kwa muda wa miaka mingi, nimejiwekea muradi wa kuendelea kutii wale wenye kuongoza.” Ndugu wa pili anasema hivi: “Maandiko kama vile 2 Wakorintho 10:5, yenye kututia moyo ‘kumutii Kristo,’ imenisaidia kutii wale wenye kuongoza na kuwaunga mukono. Kufanya hivyo, ni kutii kutoka moyoni.” Ndugu wa tatu anasema hivi: “Tunaonyesha kwamba tunatii tengenezo la Yehova na wale wenye anatumikisha ili kutimiza kusudi lake kwa ajili ya dunia, wakati tunaendelea kupenda mambo yenye anapenda na kuchukia ile yenye anachukia. Tunafanya hivyo pia wakati tunaendelea kutafuta muongozo wake na kufanya mambo yenye inamupendeza.” Ndugu huyo alijulishwa kwamba ndugu Nathan Knorr, ambaye alikuja kuwa ndugu wa Baraza Linaloongoza, alikubali kwa moyo wote mambo yenye wengine walishakia katika habari yenye kichwa “Kuzaliwa kwa Taifa,” yenye ilizungumuziwa katika Munara wa Mulinzi wa mwaka wa 1925. Namna hiyo ya kutii ilimugusa sana moyo. Kufikiri sana juu ya maneno ya ndugu wenye tumetoka tu kutaja kunaweza kutusaidia tuendelee kutii; na hilo litaonyesha kwamba tuko watakatifu.

KUTII SHERIA YA MUNGU JUU YA DAMU KUNATUSAIDIA KUWA WATAKATIFU

10. Sababu gani ni jambo la lazima tutii sheria ya Mungu juu ya damu?

10 Soma Mambo ya Walawi 17:10. Yehova aliwakataza Waisraeli kula “namna yoyote ya damu.” Wakristo pia walipewa sheria ya kujiepusha na damu, iwe ya munyama ao ya mwanadamu. (Mdo. 15:28, 29) Tunapaswa kujua kwamba ni vibaya sana kufanya jambo lolote lenye linaweza kufanya Mungu atukatae ao atutoshe katika kutaniko lake. Sisi tunamupenda Yehova na tunataka kumutii. Wakati watu wenye hawamujue Yehova na wenye hawamuhangaikie wanatuomba tukose kumutii, tunapaswa kukataa hata kama maisha yetu iko katika hatari. Ni kweli kwamba tunaweza kuzarauliwa kwa sababu tunajiepusha na damu; hata hivyo, tunachagua kumutii Mungu. (Yuda 17, 18) Ni nini itatusaidia ‘tuazimie’ kabisa kutokula damu ao kukubali kutiwa damu katika mishipa?—Kum. 12:23.

11. Sababu gani tunasema kwamba Siku ya Upatanisho haikuwa tu desturi isiyo ya lazima?

11 Namna kuhani mukubwa alitumia damu ya wanyama kwenye Siku ya Upatanisho, inatusaidia kujua maoni ya Mungu juu ya damu. Damu ilitumiwa kwa njia ya pekee. Ilitumiwa ili kufanya upatanisho kwa ajili ya zambi za wale wenye walipenda kusamehewa na Yehova. Damu ya ngombe dume na ya mbuzi ilimwangwa kidogo-kidogo mbele ya kifuniko cha sanduku la agano. (Law. 16:14, 15, 19) Tendo hilo  lilifanya Yehova asamehe zambi za Waisraeli. Zaidi ya hilo, Yehova aliagiza kwamba ikiwa mutu anataka kula munyama fulani, alipaswa kumwanga damu ya munyama huyo na kuifunika na udongo, “kwa maana nafsi ya kila namna ya mwili ni damu yake kwa nafsi iliyo ndani yake.” (Law. 17:11-14) Je, hiyo ilikuwa tu ni desturi isiyo ya lazima? Hapana. Kutumia damu kwenye Siku ya Upatanisho, na pia amri ya kwamba damu inapaswa kumwangwa inapatana na amri yenye Yehova alimupatia Noa na watoto wake juu ya damu. (Mwa. 9:3-6) Yehova Mungu alikataza kula damu ili kutegemeza uzima. Hilo linawafundisha Wakristo nini?

12. Kulingana na barua ya mutume Paulo kwa Wakristo Waebrania, kuko upatano gani kati ya damu na musamaha?

12 Wakati mutume Paulo aliwaandikia Wakristo Waebrania kuhusu uwezo wa damu wa kusafisha, alisema hivi: ‘Karibu vitu vyote vinasafishwa kwa damu kulingana na Sheria, na damu isipomwangwa hakuna musamaha unaotokea.’ (Ebr. 9:22) Mutume Paulo alisema kwamba zabihu za wanyama zilikuwa za lazima kwa kiasi fulani, lakini zabihu hizo ziliwakumbusha tu Waisraeli kwamba walikuwa wenye zambi na kwamba walikuwa na lazima ya mupango mwengine wenye ungemaliza kabisa zambi. Kwa kweli, Sheria ilikuwa “kivuli cha mambo mema yatakayokuja, lakini si umbo halisi la mambo hayo.” (Ebr. 10:1-4) Ni nini ingefanya zambi zisamehewe kabisa?

13. Yesu alitoa bei ya damu yake mbele ya Yehova; hilo linakufanya ujisikie namna gani?

13 Soma Waefeso 1:7. Yesu Kristo alikubali ‘kujitoa mwenyewe kwa ajili yetu;’ jambo hilo ni la maana sana kwa wale wote wenye wanamupenda yeye na Baba yake. (Gal. 2:20) Hata hivyo, jambo lenye Yesu alifanya kisha kufa na kufufuliwa kwake ndilo lilitutosha katika utumwa, na kufanya iwezekane zambi zetu zisamehewe. Yesu alitimiza jambo lenye lilionyeshwa zamani katika Sheria ya Musa kwenye Siku ya Upatanisho. Siku hiyo, kuhani mukubwa alichukua sehemu fulani ya damu ya wanyama wenye walitolewa na kuibeba katika Patakatifu Zaidi pa tabenakulo ao hema ya ibada; na humo  aliitoa kama vile alikuwa mbele ya Mungu. Kuhani mukubwa alifanya pia hivyo katika hekalu la Sulemani. (Law. 16:11-15) Vilevile, Yesu aliingia katika mbingu na bei ya damu yake iliyomwangwa na akaitoa mbele ya Yehova. (Ebr. 9:6, 7, 11-14, 24-28) Tuko wenye shukrani sana kwa sababu tunaweza kusamehewa zambi zetu na kuwa na zamiri safi kupitia imani yetu katika damu ya Yesu!

14, 15. Sababu gani ni lazima kuelewa sheria ya Yehova juu ya damu na kuitii?

14 Sasa, unaelewa vizuri sababu gani Yehova anatuomba tusikule “namna yoyote ya damu”? (Law. 17:10) Unaelewa sababu gani Mungu anaona damu kuwa takatifu? Anaona kuwa damu ni uzima. (Mwa. 9:4) Bila shaka tunapaswa kukubali maoni ya Mungu juu ya damu na kutii amri yake ya kujiepusha na damu. Njia moja yenye inaweza kutusaidia kuwa na amani pamoja na Mungu ni imani katika zabihu ya ukombozi ya Yesu na kuelewa kwamba damu ni ya maana sana machoni pa Muumbaji wetu.—Kol. 1:19, 20.

15 Bila kutazamia, kila mumoja wetu anaweza kupata jaribu lenye kuhusu damu. Mutu wa familia yetu ao rafiki yetu ambaye tunapenda sana anaweza bila kutazamia kujikuta katika hali yenye itamuomba aamue ikiwa atakubali kutiwa damu katika mishipa ao hapana. Katika hali hiyo, ni lazima kuchukua maamuzi kuhusiana na visehemu vya damu na kuhusiana na aina zingine za matunzo. Kwa hiyo, ni lazima sana tutafute habari katika vichapo vyetu ili kujitayarisha kwa ajili ya hali isiyotazamiwa. Kufanya hivyo na kusali kutatupatia nguvu ya kuepuka kukubali damu. Bila shaka hatupendi kumuhuzunisha Yehova kwa kukubali jambo fulani lenye Neno lake linakataza! Waganga wengi na watu wengine wanatia watu moyo watolee wengine damu. Wanafanya hivyo kwa kutumaini kwamba damu itaokoa uzima wa watu. Lakini, kwa sababu watu wa Yehova ni watakatifu, wanaelewa kwamba Muumbaji wao ndiye ana haki ya kuamua namna damu inapaswa kutumiwa. Machoni pake, “namna yoyote ya damu” ni takatifu. Tunapaswa kuazimia kutii sheria yake juu ya damu. Na kupitia mwenendo wetu safi, tunaonyesha kwamba tunaona damu ya Yesu kuwa ya lazima sana, ni kusema, ni damu hiyo tu ndio inatuwezesha kusamehewa zambi na kupata uzima wa milele.—Yoh. 3:16.

Umeazimia kutii sheria ya Yehova juu ya damu?(Ona fungu la 14 na la 15)

YEHOVA ANATAKA TUKUWE WATAKATIFU

16. Sababu gani watu wa Yehova wanapaswa kuwa watakatifu?

16 Wakati Mungu aliwakomboa Waisraeli kutoka katika utumwa wa Misri, aliwaambia hivi: ‘Mimi ni Yehova anayewaongoza ninyi kutoka katika inchi ya Misri ili kujionyesha kuwa Mungu kwenu; nanyi [munapaswa] kuwa watakatifu, kwa sababu mimi ni mutakatifu.’ (Law. 11:45) Kwa sababu Yehova ni mutakatifu Waisraeli walipaswa kuwa watakatifu. Sisi Mashahidi wa Yehova, tunapaswa pia kuwa watakatifu. Kitabu cha Mambo ya Walawi kinatusaidia kuelewa jambo hilo vizuri.

17. Kwa sasa, unajisikia namna gani kuhusu kitabu cha Mambo ya Walawi?

17 Bila shaka, tumefaidika sana kwa kujifunza mambo fulani mazuri sana yenye inapatikana katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Kwa kweli, funzo hilo limekusaidia ufurahie tena zaidi kitabu hicho cha Biblia chenye kiliongozwa na roho ya Mungu. Bila shaka, kufikiri sana juu ya mambo hayo kumekusaidia uelewe vizuri zaidi sababu gani tunapaswa kuwa watakatifu. Lakini, ni mambo gani mengine mazuri sana tunaweza kupata katika sehemu hii ya Neno la Mungu lenye liliongozwa na roho ya Mungu? Kitabu cha Mambo ya Walawi kinaweza kutufundisha mambo gani mengine kuhusu kumutolea Yehova utumishi mutakatifu? Habari yenye kufuata itajibu maulizo hayo.