Ona video zinazopatikana

Ona mambo yaliyo katika kila habari

Ona habari zilizo ndani

Mashahidi wa Yehova

Kiswahili (Congo)

Munara wa Mulinzi—Gazeti la Funzo  |  Mwezi wa 10, 2014

Mutakuwa “Ufalme wa Makuhani”

Mutakuwa “Ufalme wa Makuhani”

‘Mutakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu.’KUT. 19:6.

1, 2. Sababu gani uzao wa mwanamuke ulipaswa kulindwa, na namna gani?

UNABII wa kwanza wa Biblia unatusaidia kuelewa namna kusudi la Mungu litatimia. Kwa hiyo, unabii huo ni wa maana sana. Wakati Mungu alitoa ahadi ya Edeni, alisema hivi: ‘Nami nitaweka uadui kati yako [Shetani] na yule mwanamuke na kati ya uzao wako na uzao wake.’ Uadui huo ungekuwa mukubwa kadiri gani? Yehova alisema tena hivi: ‘Yeye [uzao wa mwanamuke] atakuponda kichwa [cha Shetani] nawe utamutia jeraha [ao kidonda] kwenye kisigino.’ (Mwa. 3:15) Uadui kati ya nyoka na mwanamuke ungekuwa mukubwa sana kwa sababu Shetani angefanya yake yote ili kuangamiza uzao wa mwanamuke.

2 Ndiyo maana mutunga-zaburi alimulilia Mungu katika sala kuhusu watu Wake waliochaguliwa. Alisali hivi: ‘Tazama! adui zako wanafanya fujo; na wale wanaokuchukia vikali wameinua kichwa chao [ao wanatenda kwa kiburi]. Wanaendeleza kwa ujanja mazungumuzo ya siri juu ya watu wako; nao wanapanga hila juu ya watu wako waliofichwa. Wamesema: Mukuje, tuwafutilie mbali wasiwe taifa.’ (Zab. 83:2-4) Iliomba kulinda kizazi ambamo uzao wa mwanamuke ungetokea ili kisiambukizwe na kuangamizwa. Ili kutimiza jambo hilo, Yehova alifanya mipango ingine ya kisheria yenye ingesaidia kutimiza kusudi lake.

 AGANO AMBALO LINALINDA ULE UZAO

3, 4. (a) Agano la Sheria lilianza kufanya kazi wakati gani, na Waisraeli waliahidi kufanya nini? (b) Agano la Sheria lilikuwa na kusudi gani?

3 Kisha wazao wa Abrahamu, Isaka, na Yakobo kuongezeka na kuwa wengi, Yehova aliwafanya kuwa taifa, ni kusema, Israeli ya zamani. Kupitia Musa, Yehova alifanya agano la pekee pamoja nao kwa kuwapatia Sheria; bila kusita wakaahidi kwamba watatii Sheria hiyo. Biblia inasema hivi: “[Musa] akachukua kitabu cha agano na kukisoma katika masikio ya watu. Kisha wakasema: ‘Yote ambayo Yehova amesema tuko tayari kuyafanya na kuyatii.’ Basi Musa akaichukua damu [ya ngombe za zabihu] na kuinyunyiza juu ya watu na kusema: ‘Tazama, hii ndiyo damu ya agano ambalo Yehova amefanya pamoja nanyi kuhusu maneno yote haya.’”—Kut. 24:3-8.

4 Agano la Sheria lilianza kufanya kazi kwenye Mulima Sinai katika mwaka wa 1513 mbele ya kuzaliwa kwa Yesu. Kupitia agano hilo, Yehova alichagua taifa la Israeli ili litimize kusudi fulani la pekee. Wakati huo Yehova alikuwa ‘Muamuzi wao, Mupaji-Sheria wao, na Mufalme wao.’ (Isa. 33:22) Historia ya Waisraeli inaonyesha ni nini inaweza kutokea ikiwa tunatii kanuni za Mungu za haki ao ikiwa hatuzitii. Sheria iliwakataza Waisraeli kuoa ao kuolewa na watu wasiokuwa watumishi wa Yehova, na iliwakataza kuabudu miungu ya uongo. Kwa hiyo, kusudi la Sheria ilikuwa kulinda kizazi cha Abrahamu ili kisiambukizwe.—Kut. 20:4-6; 34:12-16.

5. (a) Agano la Sheria liliwapatia Waisraeli pendeleo gani la pekee? (b) Sababu gani Mungu alikataa Waisraeli?

5 Agano la Sheria lilianzisha pia mupango wa makuhani; mupango huo ulikuwa mufano wa mupango mukubwa zaidi ambao ungefanywa wakati unaokuja. (Ebr. 7:11; 10:1) Kwa hiyo, kupitia agano hilo, Waisraeli wangepewa pendeleo la pekee la kuwa “ufalme wa makuhani,” ikiwa wangetii sheria za Yehova. (Soma Kutoka 19:5, 6.) Lakini, walikosa kutii sheria za Yehova. Na wakati Masiya, ambaye ni sehemu ya kwanza ya uzao wa Abrahamu alifika, walimukataa. Kwa hiyo, Mungu pia aliwakataa.

Hata kama Waisraeli hawakubakia waaminifu, hilo halimaanishe kwamba agano la Sheria halikufikia kusudi lake(Ona fungu la 3-6)

6. Sheria ilikuwa na kusudi gani?

6 Waisraeli walipoteza pendeleo la kutokeza ufalme wa makuhani kwa sababu hawakuwa waaminifu kwa Yehova. Lakini, hilo halikumaanisha kwamba Sheria haikufikia kusudi lake. Kusudi la Sheria ilikuwa kulinda uzao na kuongoza wanadamu kwa Masiya. Kusudi hilo lilitimia wakati Kristo alifika na kutambuliwa. Biblia inasema kwamba “Kristo ndiye mwisho wa Sheria.” (Rom. 10:4)   Lakini ulizo la maana ni hili: Ni nani wangepewa pendeleo la kuwa ufalme wa makuhani? Yehova Mungu alifanya agano lingine la kisheria ambalo linatokeza taifa mupya.

TAIFA MUPYA LINATOKEA

7. Kupitia nabii Yeremia, Yehova alisema nini kuhusu agano jipya?

7 Miaka mingi mbele agano la Sheria liache kufanya kazi, Yehova alisema kupitia nabii Yeremia kwamba atafanya “agano jipya” pamoja na taifa la Israeli. (Soma Yeremia 31:31-33.) Agano hilo lingekuwa tofauti na agano la Sheria kwa sababu lingefanya watu wasamehewe zambi bila kuwa na lazima ya kutoa wanyama. Jambo hilo lingewezekana namna gani?

8, 9. (a) Damu ya Yesu ambayo ilimwangika inatimiza nini? (b) Wale walio katika agano jipya wanapewa pendeleo gani? (Ona picha mwanzoni mwa habari hii.)

8 Kisha miaka mingi, Yesu alianzisha tukio ambalo linaitwa Chakula cha Mangaribi cha Bwana tarehe 14 Mwezi wa Nisani, mwaka wa 33. Kuhusu kikombe cha divai, Yesu aliambia mitume wake waaminifu 11 hivi: ‘Kikombe hiki kinamaanisha agano jipya kwa musingi wa damu yangu, ambayo itamwangwa kwa ajili yenu.’ (Lu. 22:20) Injili ya Mathayo inataja pia maneno ambayo Yesu alisema kuhusu divai. Inasema hivi: ‘Hii inamaanisha damu yangu ya agano, ambayo itamwangwa kwa ajili ya wengi kwa musamaha wa zambi.’—Mt. 26:27, 28.

9 Damu ambayo Yesu alimwanga inafanya agano jipya likuwe lenye kukubaliwa. Tena damu hiyo inafanya iwezekane kusamehewa zambi mara moja kwa wakati wote. Yesu haiko kati ya wale ambao wanafanya agano hilo. Yeye hana zambi, na kwa hiyo hana lazima ya kusamehewa. Lakini, Mungu amefanya wazao wa Adamu wafaidike na bei ya damu ambayo Yesu alimwanga. Tena kupitia damu hiyo, Mungu anakubali Wakristo fulani waaminifu ‘wakuwe wana’ wake kwa kuwatia mafuta kwa roho takatifu. (Soma Waroma 8:14-17.) Mungu anawaona kuwa hawana zambi; kwa hiyo, katika njia fulani, watakuwa kama Yesu, Mwana wa Mungu asiye na zambi. Wakristo hao watiwa-mafuta watakuwa ‘wariti pamoja na Kristo’ na watapewa pendeleo la kuwa “ufalme wa makuhani,” pendeleo ambalo Waisraeli walipoteza wakati walikuwa wanaongozwa na Sheria. Kuhusu wale wenye watakuwa ‘wariti pamoja na Kristo,’ mutume Petro alisema hivi: ‘Ninyi ni jamii iliyochaguliwa, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa kuwa mali ya pekee, ili mutangaze kotekote sifa bora zake yeye aliyewaita ninyi kutoka katika giza kuingia katika nuru yake ya ajabu.’ (1 Pet. 2:9) Kwa kweli, agano jipya ni la maana sana. Linapatia wafuasi wa Yesu pendeleo la kuwa sehemu ya pili ya uzao wa Abrahamu.

AGANO JIPYA LINAANZA KUFANYA KAZI

10. Agano jipya lilianza kufanya kazi wakati gani, na sababu gani tunasema hivyo?

10 Agano jipya lilianza kufanya kazi wakati gani? Kumbuka kwamba Yesu alizungumuzia agano hilo usiku wa mwisho wa maisha yake hapa duniani. Ili agano hilo lianze kufanya kazi, iliomba kwanza damu ya Yesu imwangike na bei ya damu hiyo itolewe mbele ya Yehova huko mbinguni. Zaidi ya hilo, iliomba wale wenye watakuwa ‘wariti pamoja na Kristo’ watiwe mafuta kwa roho takatifu. Kwa hiyo, agano jipya lilianza kufanya kazi kwenye Pentekoste ya mwaka wa 33 wakati wanafunzi waaminifu wa Yesu walitiwa mafuta kwa roho takatifu.

11. Namna gani agano jipya lilifanya Wayahudi na watu wa Mataifa wafikie kuonwa sawasawa, na ni watu ngapi wanakubaliwa katika agano jipya?

11 Wakati Yehova alitangaza kupitia Yeremia kwamba atafanya agano jipya pamoja na  taifa la Israeli, hilo lilionyesha kwamba wakati fulani agano la Sheria halingekuwa tena la lazima. Lakini jambo hilo lilitimia wakati agano jipya lilianza kufanya kazi. Ebr. 8:13) Wakati huo, Mungu alianza kuona Wayahudi na watu wa Mataifa sawasawa kwa sababu ‘kutahiriwa kwao ni kule kwa moyo kupitia roho, wala si kupitia sheria zilizoandikwa.’ (Rom. 2:29) Kwa kufanya agano jipya pamoja nao, Mungu angetia sheria zake ‘katika akili yao, na kuziandika katika mioyo yao.’ (Ebr. 8:10) Watu 144000 tu ndio wanakubaliwa katika agano jipya. Watakuwa taifa mupya, ni kusema, “Israeli wa Mungu” ao Israeli wa kiroho.—Gal. 6:16; Ufu. 14:1, 4.

12. Linganisha agano la Sheria na agano jipya.

12 Ni mambo gani yanaweza kulinganishwa kati ya agano la Sheria na agano jipya? Agano la Sheria lilikuwa kati ya Yehova na Israeli wa kimwili; agano jipya linafanywa kati ya Yehova na Israeli wa kiroho. Musa alikuwa mupatanishi wa agano la Sheria; Yesu ndiye Mupatanishi wa agano jipya. Damu ya wanyama ndio ilifanya agano la Sheria likubaliwe; damu ya Yesu ndio inafanya agano jipya likubaliwe. Wale ambao walikuwa katika agano la Sheria walikuwa wanaongozwa na Musa; wale wote wenye kuwa katika agano jipya wanaongozwa na Yesu, Kichwa cha kutaniko.—Efe. 1:22.

13, 14. (a) Namna gani agano jipya linahusiana na Ufalme? (b) Inaomba nini ili Israeli wa kiroho waweze kutawala pamoja na Kristo huko mbinguni?

13 Agano jipya linahusiana na Ufalme kwa sababu linafanya kukuwe taifa takatifu ambalo lina pendeleo la kutokeza wafalme na makuhani wa Ufalme wa Mungu. Taifa hilo ndio sehemu ya pili ya uzao wa Abrahamu. (Gal. 3:29) Kwa hiyo, agano jipya linatuhakikishia kwamba Yehova atatimiza agano ambalo alifanya pamoja na Abrahamu.

14 Lakini kunabakia jambo lingine ambalo linahusiana na Ufalme. Agano jipya linatokeza Israeli wa kiroho na linaweka musingi kwa ajili ya wale wenye kuwa katika agano hilo ili wakuwe ‘wariti pamoja na Kristo.’ Hata hivyo, inaomba kufanya mupango mwengine wa kisheria ambao unawafanya wakubaliwe kuwa wafalme na makuhani pamoja na Yesu katika Ufalme wake huko mbinguni.

AGANO AMBALO LINAWEZESHA WENGINE WATAWALE PAMOJA NA KRISTO

15. Ni agano gani la pekee Yesu alifanya pamoja na mitume wake waaminifu?

15 Kisha kuanzisha tukio ambalo linaitwa Chakula cha Mangaribi cha Bwana, Yesu alifanya agano pamoja na mitume wake waaminifu. Agano hilo linaitwa agano la Ufalme. (Soma Luka 22:28-30.) Maagano ambayo tumezungumuzia yalifanywa na Yehova. Lakini agano la Ufalme ni agano ambalo Yesu anafanya pamoja na wafuasi wake watiwa-mafuta. Wakati Yesu alisema, “sawa na vile Baba yangu alivyofanya agano pamoja nami,” inawezekana alikuwa anazungumuzia agano lenye Yehova alifanya pamoja naye ili kuwa ‘kuhani milele kwa mufano wa Melkizedeki.’—Ebr. 5:5, 6.

16. Agano la Ufalme linawapatia Wakristo watiwa-mafuta pendeleo gani?

16 Mitume waaminifu 11 ‘walishikamana na Yesu katika majaribu yake.’ Agano la Ufalme liliwahakikishia kwamba watakuwa pamoja naye huko mbinguni na kwamba watakaa kwenye viti vya ufalme ili kuwa wafalme na makuhani. Hata hivyo, si wale 11 tu ndio watapewa pendeleo hilo. Wakati Yesu mwenye utukufu alimutokea mutume Yohana katika maono, alimuambia hivi: ‘Yeye atakayeshinda nitamupa ruhusa ya kuketi pamoja nami katika kiti changu cha ufalme, kama vile nilivyoshinda na kuketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha ufalme.’ (Ufu. 3:21) Kwa hiyo, Yesu anafanya agano la Ufalme pamoja na  Wakristo watiwa-mafuta 144000 tu. (Ufu. 5:9, 10; 7:4) Agano hilo ni musingi wa kisheria ambao unawaruhusu kutawala pamoja na Yesu mbinguni. Ni kama bibi arusiambaye anatoka katika familia tajiri na kuolewa na mufalme ambaye anatawala. Kisha kuolewa, bibi arusi huyo anakuwa na mamlaka katika utawala wa mufalme huyo. Kwa mufano, Biblia inaita Wakristo watiwa-mafuta “bibi-arusi” wa Kristo, “bikira safi” ambaye anachumbiwa na Kristo.—Ufu. 19:7, 8; 21:9; 2 Kor. 11:2.

UKUWE NA IMANI YENYE NGUVU KATIKA UFALME WA MUNGU

17, 18. (a) Rudilia kwa kifupi maagano sita ambayo tumezungumuzia na ambayo yanahusiana na Ufalme. (b) Sababu gani tunapaswa kuwa na imani yenye nguvu katika Ufalme?

17 Katika habari hizi mbili, tumezungumuzia maagano sita. Maagano yote hayo ambayo tumezungumuzia yanahusiana na mambo ya maana sana ya Ufalme. (Ona habari “Namna Mungu Atatimiza Kusudi Lake”) Mambo hayo ambayo tumejifunza yanaonyesha waziwazi kwamba Ufalme unategemea makubaliano yenye kujulikana kisheria. Tunaamini kabisa kwamba Mungu atatumia Ufalme wa Masiya ili kutimiza kusudi lake kwa ajili ya dunia na kwa ajili ya wanadamu.—Ufu. 11:15.

Kupitia Ufalme wa Masiya, Yehova atatimiza kusudi lake kwa ajili ya dunia(Ona fungu la 15-18)

18 Tunaamini kabisa kwamba baraka ambazo Ufalme wa Mungu utaletea wanadamu zitakuwa za milele. Kwa kuwa tunaamini hivyo, tunaweza kutangazia watu kwa bidii kwamba Ufalme wa Mungu tu ndio utamaliza magumu yote ya wanadamu. Tunatiwa moyo kutangazia watu wengine fundisho hilo la kweli kwa bidii.—Mt. 24:14.