“Macho ya Yehova yako kila mahali, yakiwaangalia wabaya na wema.”MET. 15:3.

1, 2. Sababu gani namna Yehova anavyotuchunguza inatofautiana na namna watu wanavyotumia kamera za uchunguzi?

KATIKA inchi nyingi, kamera za uchunguzi zinatumiwa sana ili kuchunguza namna magari yanavyotembea na kuchukua picha za aksida zinazofanyika katika barabara. Ikiwa kamera zinachukua picha ya shofere aliyefanya aksida na kukimbia haraka, picha hiyo inaweza kuwasaidia wenye mamlaka wamupate na kumufunga. Bila shaka, kupitia kamera zinazopatikana kila mahali katika inchi hizo, imekuwa rahisi sana kuwapata wale waliotenda makosa na kuwapa malipizi.

2 Hata hivyo, je, matumizi yanayoenea sana ya kamera za uchunguzi yanaweza kutukumbusha jambo fulani kumuhusu Yehova, Baba yetu mwenye upendo? Biblia inasema kwamba macho yake “yako kila mahali.” (Met. 15:3) Hilo linamaanisha kwamba kila mara Yehova anachunguza-chunguza kila jambo tunalofanya? Anatuchunguza tu tunapovunja sheria zake ili atupatie malipizi? (Yer. 16:17; Ebr. 4:13) Bila shaka, hapana! Yehova anatuchunguza zaidi sana kwa sababu anapenda kila mumoja wetu na anataka tuwe na maisha mazuri.​—1 Pet. 3:12.

3. Ni katika njia gani 5 Mungu anatuhangaikia?

3 Mungu anatuchunguza kwa sababu anatupenda. Ni nini inaweza kutusaidia tuelewe vizuri jambo hilo? Acheni tuone namna anavyotuhangaikia. Anafanya hivyo (1) kwa kutushauri  tunapotaka kufanya mambo mabaya, (2) kwa kutukaripia tunapokuwa katika njia mbaya, (3) kwa kutuongoza kupitia kanuni zinazopatikana katika Neno lake, (4) kwa kutusaidia tunapopambana na majaribu mbalimbali, na (5) kwa kutubariki tunapofanya mambo yanayomupendeza.

MUNGU ANATUSHAURI

4. Sababu gani Yehova alimushauri Kaini kwa kumuambia kwamba zambi ilikuwa ‘ikikaa katika mulango’?

4 Kwanza, acheni tuone namna Mungu anatushauri tunapoanza kukomalisha mawazo mabaya. (1 Nya. 28:9) Ili kuelewa jambo hilo vizuri, acha tuone namna Mungu alimushauri Kaini, ambaye ‘aliwaka hasira’ wakati hakukubaliwa na Mungu. (Soma Mwanzo 4:3-7.) Yehova alimushauri Kaini ‘ageuke na kutenda mema.’ Ikiwa sivyo, zambi ilikuwa ‘ikivizia [ao ikikaa] katika mwingilio [ao mulango].’ Mungu alimuuliza hivi: “Je, wewe utaishinda?” Alimuuliza hivyo kwa sababu alipenda Kaini afuate shauri ili amukubali. Ikiwa Kaini angesikiliza shauri hilo, urafiki wake na Mungu ungeendelea kuwa muzuri.

5. Yehova anatumia njia gani ili kutushauri kuhusu mawazo na tamaa mbaya tunayoweza kuwa nayo?

5 Namna gani sisi leo? Macho ya Yehova yanaona katika moyo wetu; hatuwezi kumuficha mawazo na tamaa ya moyo wetu. Baba yetu mwenye upendo anataka tutembee katika njia za haki; lakini hatulazimishe tubadilishe njia tunazofuata sasa. Kupitia Neno lake, Biblia, anatushauri tunapoanza kufuata njia mbaya. Namna gani? Katika usomaji wetu wa Biblia wa kila siku, tunaweza kupata andiko ambalo litatusaidia tupiganishe mawazo na tamaa mbaya. Tena, vichapo vyetu vinaweza kutusaidia tutambue tatizo fulani ambalo pengine tunapigana nalo na kutuonyesha namna ya kulishinda. Na kwenye mikutano yetu, sisi wote tunapata mashauri kwa wakati unaofaa!

6, 7. (a) Sababu gani tunaweza kusema kwamba habari zinazotayarishwa kwa ajili ya watu wengi sana ni uhakikisho wa kwamba Mungu anatuhangaikia kwa upendo? (b) Namna gani tunaweza kufaidika na namna Yehova anavyohangaikia kila mumoja wetu?

6 Njia zote hizo ambazo Yehova anatumia ili kutushauri zinaonyesha kwamba anachunguza kila mumoja wetu kwa upendo. Bila shaka, tumekuwa na neno la Mungu, Biblia kwa miaka mingi; tengenezo la Mungu limechapisha vichapo kwa ajili ya watu wengi sana, na kwenye mikutano tunapata mashauri yanayotusaidia sisi wote. Hata hivyo, katika mambo yote hayo, Yehova anataka ukazie akili yako katika Neno lake ili ubadilishe mawazo yako mabaya. Bila shaka, hilo linakuhakikishia kwamba Yehova anakuhangaikia kabisa.

Zamiri yetu ambayo imezoezwa na Biblia inatusaidia kuepuka hatari zinazotuzunguka (Ona fungu la 6, 7)

7 Ili tufaidike na mashauri ambayo Mungu anatutolea, kwanza tunapaswa kujua kwamba anatuhangaikia kabisa. Kisha tunapaswa kufuata mashauri ya Neno lake, na kujikaza kuachana kabisa na mawazo yote ambayo hayamupendeze Mungu. (Soma Isaya 55:6, 7.) Ikiwa tunasikiliza mashauri yake, tutaepuka maumivu ya moyoni. Wazia ikiwa hatusikilize mashauri yake, ni musaada gani mwengine ambao Baba yetu mwenye upendo anatutolea?

BABA YETU MWENYE KUTUHANGAIKIA ANATUKARIPIA

8, 9. Namna gani mashauri ambayo Yehova anatutolea kupitia watumishi wake yanaonyesha kwamba anatuhangaikia sana? Toa mufano.

8 Tunaweza kutambua kabisa kwamba Yehova anatuhangaikia, tunapokaripiwa. (Soma Waebrania 12:5, 6.) Ni kweli kwamba hatufurahie kupewa shauri ao karipio. (Ebr. 12:11) Lakini tufikirie pia jambo ambalo mutu anayetupatia shauri anapaswa kujikaza kufanya. Anapaswa kuelewa kwanza jambo fulani tunalofanya ambalo linaweza kuharibu uhusiano wetu pamoja na Yehova Mungu. Anapaswa kujitia pa nafasi yetu ili aelewe namna tunavyojisikia.  Na anapaswa kuwa tayari kutumia wakati na kuwa na ujasiri kwa kutumia Biblia ili kutuonyesha namna ya kubadilisha mwenendo wetu na kumupendeza Mungu. Tunapaswa kutii shauri hilo, kwa sababu linatoka kwa Yehova.

9 Tuzungumuzie mufano unaoonyesha kwamba tunaposhauriwa na wanadamu wenzetu, hilo linaonyesha kwamba Mungu anatuhangaikia. Mbele ya kujua kweli, ndugu mumoja alikuwa na tabia ya kutazama ponografia, lakini alifikia kuacha tabia hiyo. Hata hivyo alikuwa angali na tamaa hiyo kama vile makaa ya moto ambayo haiyazimika vizuri na ambayo inaweza kuwaka tena. Alipopata telefone ya mupya, tamaa yake hiyo mbaya iliwaka tena. (Yak. 1:14, 15) Alitumia telefone hiyo ili kufungua adresi za ponografia kwenye Internete. Siku moja alimupatia muzee mumoja wa kutaniko telefone hiyo ili aitumie kwa muda fulani. Muzee huyo alipoanza kuitumia, mara moja adresi za ponografia zikatokea. Jambo hilo lilikuwa baraka kwa ndugu yetu aliyekuwa katika hatari ya kiroho. Alipewa mashauri kwa wakati unaofaa, aliyatumia, na kisha akaacha kabisa tabia hiyo mbaya. Tunamushukuru kabisa Baba yetu wa mbinguni mwenye kutuhangaikia, ambaye anaona hata zambi zetu zenye kufichama na kutukaripia mbele tuzame sana katika zambi.

TUNAPATA FAIDA KWA KUTUMIA KANUNI ZA BIBLIA

10, 11. (a) Namna gani unaweza kupata muongozo wa Mungu? (b) Namna gani familia moja ilijionea faida ya kufuata muongozo wa Yehova?

10 Mutunga-zaburi alimuimbia Yehova hivi: ‘Unaniongoza kwa shauri lako.’ (Zab. 73:24) Kila wakati tunapohitaji muongozo maishani, tunaweza ‘kumutambua’ ao kumukumbuka Yehova kwa kuchunguza Neno lake ili kujua maoni yake. Kutumia kanuni za Biblia kunatusaidia tuwe na uhusiano muzuri pamoja na Yehova na pia kanuni hizo zinatusaidia tutimize mahitaji yetu ya kimwili.​—Met. 3:6.

11 Kwa mufano, mulimaji mumoja aliyeishi katika shamba la kulipia kwenye maeneo ya milima ya Masbate huko Ufilipino, alijionea ukweli huo. Yeye na bibi yake walikuwa mapainia wa kawaida, na wana familia kubwa. Siku moja, walihuzunika sana walipopata ujumbe wa yule aliyewapatia shamba, kwamba waondoke katika shamba hilo. Sababu gani? Walisingiziwa kwamba walikuwa watu wabaya. Hata ikiwa ndugu alihangaika ili kupata nafasi ya kuishi na familia yake, yeye alisema hivi: “Yehova atatusaidia. Kila siku anatutimizia mahitaji yetu, hata mambo yawe namna gani.” Ndugu huyo alikuwa na sababu nzuri za  kumutumainia Yehova. Kisha siku fulani, familia hiyo ilipata habari kwamba hawataondoshwa tena katika shamba hilo. Jambo gani lilitokea? Yule aliyewapangisha alitambua kwamba walisingiziwa tu, na kwamba washiriki wa familia hiyo ya Mashahidi walioongozwa na kanuni za Biblia, walikuwa watu wenye kupenda amani na wenye adabu. Jambo hilo lilimugusa sana mwenye shamba, kwa hiyo hakuwafukuza tena na aliwaongezea shamba ingine. (Soma 1 Petro 2:12.) Bila shaka, Yehova anatuongoza kupitia Neno lake ili kutusaidia tushinde matatizo ya maisha.

RAFIKI ANAYETUSAIDIA TUVUMILIE MAJARIBU

12, 13. Ni katika hali gani tunaweza kuona kwamba Yehova hatuhangaikie?

12 Wakati fulani, Mungu anaruhusu jaribu lifanye muda murefu. Tunaweza kupambana na magonjwa ya muda murefu, upinzani wenye kuendelea kutoka kwa watu wa jamaa yetu, ao mateso yenye kuendelea. Pia, nyakati fulani ndugu na dada katika kutaniko wanaweza kukosa kuelewana sana kwa sababu ya tabia zenye kutofautiana.

13 Kwa mufano, unaweza kuumizwa na maneno fulani ambayo ndugu ao dada alisema. Labda utasema hivi: ‘Sikuwazia kwamba Shahidi wa Yehova anaweza kusema maneno kama haya.’ Baadaye, Shahidi huyo aliyesema maneno ya kukuumiza anapata mapendeleo ya zaidi katika kutaniko na wengine wanasema ni mutu muzuri. Kisha unashangaa na kusema: ‘Haiwezekane kabisa! Yehova anaona wala haone? Je, ataachilia tu jambo hili?’—Zab. 13:1, 2; Hab. 1:2, 3.

14. Ni sababu gani moja inayoweza kumufanya Mungu aachilie hali fulani zitupate?

14 Yehova anaweza kuwa na sababu nzuri za kuacha hali hizo zitupate. Kwa mufano, shauri ambalo ndugu ao dada anakutolea linaweza kukuumiza kwa sababu unafikiri kwamba hastahili kukutolea shauri hilo. Lakini, labda Mungu yeye haone mambo hivyo. Pengine kulingana na maoni ya Mungu, ulistahili kupewa shauri hilo. Shauri ao karipio ambalo unaona kuwa lilikuumiza, pengine huo ndio musaada ambao ulistahili. Katika masimulizi ya maisha yake, Ndugu Karl Klein, aliyekuwa mushiriki wa Baraza Linaloongoza, alizungumuzia wakati fulani ambapo Ndugu Joseph Rutherford alimukaripia waziwazi. Kisha, Ndugu Rutherford alimusalimia Ndugu Klein kwa shauku, “Jambo, Karl!” Lakini, ndugu Klein, alikuwa angali anaumia kwa sababu ya shauri ambalo alipata. Kwa hiyo, alimujibu Ndugu Rutherford kwa sauti iliyoonyesha kwamba alikuwa mwenye kukasirika kwa sababu ya shauri hilo. Ndugu Rutherford alipoona kwamba Ndugu Klein angali anakasirika, alimushauri afanye angalisho ili asiangukie katika mutego wa Ibilisi. Baadaye Ndugu Klein aliandika hivi: “Kumuwekea ndugu kinyongo, zaidi sana kwa kuwa alisema jambo fulani ambalo ana haki ya kusema, ni kujitia katika mitego ya Ibilisi.” *

15. Tunapaswa kukumbuka nini tunapopatwa na majaribu?

15 Hata hivyo, tunaweza kukosa uvumilivu wakati jaribu fulani linaonekana kuwa la muda murefu. Hilo likitokea tutafanya nini? Wazia unatembeza motokari katika barabara kubwa na unashindwa namna ya kuendelea kwa sababu motokari nyingi zinasongamana sana. Haujue hali hiyo itaendelea mupaka wakati gani. Ukikasirika na kujaribu kutafuta barabara nyingine, unaweza kupotea. Na ili ufike mahali unakoenda, utalazimika kufanya tena muda murefu zaidi kuliko muda ambao ungefanya ikiwa ungevumilia. Vivyo hivyo, tukishikamana na muongozo wa Neno la Mungu, Yehova atatusaidia tuvumilie majaribu.

16. Ni sababu gani nyingine inayoweza kumufanya Yehova aache majaribu yatupate?

 16 Yehova anaweza kuachilia majaribu yatupate kwa sababu anataka tupate mazoezi ya maana katika maisha. (Soma 1 Petro 5:6-10.) Lakini, Mungu hatuletee majaribu. (Yak. 1:13) Majaribu mengi yanaletwa na ‘adui yetu Ibilisi.’ Hata hivyo, Mungu anaweza kuacha hali ngumu itupate ili itusaidie tukomae kiroho. ‘Kwa sababu anatujali’ na anaona mateso yetu, hataruhusu mateso hayo yaendelee milele; yatafanya muda kidogo tu. Je, unafurahia namna Yehova anavyokuhangaikia unapokuwa katika majaribu, na kuwa hakika kwamba atakusaidia upate njia ya kutokea?—2 Kor. 4:7-9.

FURAHIA BARAKA ZA YEHOVA

17. Yehova anachunguza watu gani, na sababu gani?

17 Mwishowe, Mungu anatuchunguza kwa sababu nyingine nzuri. Kupitia Hanania Muonaji, Yehova alimuambia Mufalme Asa hivi: ‘Macho yake [Yehova] yanaenda huku na huku duniani kote ili aonyeshe nguvu zake kwa ajili ya wale ambao moyo wao ni mukamilifu kumwelekea yeye.’ (2 Nya. 16:9) Asa hakuwa na moyo mukamilifu kumuelekea Mungu. Lakini wewe, ukiendelea kufanya yaliyo mema, Mungu ‘atakuonyesha nguvu zake.’

18. Unapowaza kwamba hakuna mutu anayeona matendo mema unayofanya, unapaswa kukumbuka nini kuhusu Yehova? (Ona picha mwanzoni mwa habari hii.)

18 Mungu anataka ‘tutafute yaliyo mema,’ ‘tupende yaliyo mema’ na ‘tufanye yaliyo mema’ ili ‘atukubali.’ (Amo. 5:14, 15; 1 Pet. 3:11, 12) Yehova hawasahau watu wenye haki na anawabariki. (Zab. 34:15) Kwa mufano, kumbuka Shifra na Pua, wanawake Waebrania waliosaidia wengine kuzaa. Waisraeli walipokuwa watumwa katika Misri, wanawake hao wawili walimuogopa Mungu kuliko Farao, ambaye aliwaamuru wamuue kila mutoto mwanaume Mwebrania ambaye atazaliwa. Bila shaka zamiri yao nzuri iliwachochea wasiwaue watoto hao. Baadaye, Mungu alipatia Shifra na Pua familia zao wenyewe. (Kut. 1:15-17, 20, 21) Macho ya Yehova yanayoenda huku na huku yaliona matendo mema ya wanawake hao. Wakati fulani, tunaweza kuwaza kwamba hakuna mutu anayeona matendo mema tunayofanya. Lakini Yehova anaona kila jambo njema tunalofanya, na atatulipa.​—Mt. 6:4, 6; 1 Tim. 5:25; Ebr. 6:10.

19. Namna gani dada mumoja alitambua kwamba Yehova hasahau matendo mema?

19 Dada mumoja katika Austria alitambua kwamba Mungu alikuwa anaona kazi yake ngumu. Kwa kuwa alikuwa muzaliwa wa Hungaria alipata adresi ya mutu mumoja aliyekuwa akizungumuza Kihungaria na alimutafuta ili amuhubirie. Mara moja alienda kumutembelea, lakini hakukutana mutu. Alimurudilia tena na tena. Wakati fulani alisikia kama vile mutu alikuwa katika nyumba, lakini hakuna aliyefungua mulango. Aliacha vichapo, barua, adresi yake, na mambo mengine. Muda wa mwaka moja na nusu alirudia tena na tena kwenye nyumba hiyo, mwishowe mutu fulani alimufungulia mulango! Mwanamuke mumoja muchangamufu alikuja kumusalimia dada yetu, na kumuambia hivi: “Ingia tafazali. Nilisoma kila kitu ulichoacha na nimekuwa nikikungojea.” Mwanamuke huyo alikuwa akitunzwa kansere, na wakati huo hakuruhusiwa kukutana na watu. Walianza kujifunza Biblia. Bila shaka, Mungu alibariki bidii ya dada huyo!

20. Unajisikia namna gani Yehova anapokuchunguza?

20 Yehova anaona kila jambo unalofanya na mwishowe atakulipa. Unapotambua kwamba macho ya Mungu yako juu yako, usifikiri kwamba anakuchunguza kama kamera ili tu kutafuta makosa yako. Lakini, ujisikie kuwa karibu sana na Mungu wetu anayekuchunguza kwa sababu anakuhangaikia!

^ fu. 14 Maisha ya Ndugu Klein yanazungumuziwa katika Munara wa Mulinzi wa 01/05/1985 katika Kifaransa.