Sababu gani habari ya Mathayo na ya Luka juu ya maisha ya Yesu ya wakati alikuwa mutoto zinatofautiana?

Habari yenye Mathayo aliandika juu ya matukio ya kuzaliwa kwa Yesu na maisha yake ya wakati alikuwa mutoto haifanane na habari yenye Luka aliandika kwa sababu waandikaji hao wa Injili wanaeleza matukio hayo kwa njia yenye kutofautiana.

Habari ya Mathayo inakazia matukio yenye kumuhusu Yosefu. Inaeleza namna Yosefu alitenda kwanza wakati alisikia kuwa Maria iko na mimba, namna malaika anamufasiria hali hiyo katika ndoto, na namna anakubali mafasirio hayo. (Mt. 1:19-25) Mathayo anaendelea kueleza namna katika ndoto malaika alimuomba Yosefu akimbilie Misri, namna yeye na familia yake wanakimbia, namna malaika anamuambia tena katika ndoto arudie katika inchi ya Israeli, namna anarudia, na uamuzi wake wa kuishi pamoja na familia yake katika Nazareti. (Mt. 2:13, 14, 19-23) Katika sura za kwanza-kwanza za Injili ya Mathayo, jina la Yosefu linatajwa mara munane, lakini jina la Maria linatajwa mara ine tu.

Kwa upande mwingine, habari yenye Luka aliandika inakazia zaidi Maria. Inaeleza namna Maria alitembelewa na malaika Gabrieli, namna alimutembelea Elizabeti, mutu wa jamaa yake, na maneno yake ya kumusifu Yehova. (Lu. 1:26-56) Luka anataja pia maneno yenye Simeoni alimuambia Maria juu ya namna Yesu angefikia kuteseka. Hata katika habari yenye kueleza namna familia yake ilifanya safari ya kwenda kwenye hekalu wakati Yesu alikuwa na miaka 12, Luka anataja maneno ya Maria, hapana ya Yosefu. Luka anaongezea kuwa matukio hayo yote yaligusa sana moyo wa Maria. (Lu. 2:19, 34, 35, 48, 51) Katika sura mbili za kwanza za Injili ya Luka, jina la Maria linatajwa mara 13, lakini jina la Yosefu linatajwa mara 3 tu. Kwa hiyo, Mathayo anazungumuzia zaidi mahangaiko ya Yosefu na mambo yenye alifanya, lakini Luka anaeleza zaidi juu ya daraka la Maria na mambo yenye aliona ao kusema.

Vilevile, vizazi vyenye waandikaji hao wawili wa Injili walitaja, vinatofautiana. Mathayo anaonyesha Yosefu alitoka katika kizazi gani na anaonyesha kuwa Yesu mwenye Yosefu alikomalisha alikuwa muriti wa kisheria wa ufalme wa Daudi. Sababu gani? Kwa sababu Yosefu alikuwa muzao wa Mufalme Daudi kupitia Sulemani, mwana wake. (Mt. 1:6, 16) Lakini Luka, anaonyesha wazi Maria alitoka katika kizazi gani na anaonyesha kuwa Yesu alikuwa muriti wa asili, wa ufalme wa Daudi “kulingana na mwili.” (Rom. 1:3) Sababu gani? Kwa sababu Maria alikuwa muzao wa Mufalme Daudi kupitia Nathani, mwana wake. (Lu. 3:31) Lakini, sababu gani Luka hataje Maria katika maandishi yake ya kizazi kuwa binti ya Heli, baba yake? Kwa sababu, kwa kawaida katika maandishi yenye kukubalika, vizazi vilitajwa kupitia wanaume. Kwa hiyo, wakati Luka anataja Yosefu kuwa mwana wa Heli, alipenda kumaanisha kama Yosefu alikuwa mwana-mukwe wa Heli.​—Lu. 3:23.

Maandishi ya kizazi yenye Mathayo na Luka waliandika yanaonyesha waziwazi kuwa Yesu ni Masiya mwenye aliahidiwa. Kwa kweli, ukweli juu ya kizazi ambamo Yesu alitoka ulijulikana sana hivi kwamba hata Mafarisayo na Masadukayo hawangepinga jambo hilo. Leo, maandishi ya vizazi yenye Mathayo na Luka waliandika, ni sehemu ya musingi ya imani yetu na ushahidi wenye kuhakikisha kuwa ahadi za Mungu zitatimia.