‘Mukumbuke wale ambao wanaongoza katikati yenu.’ —WAEBRANIA 13:7.

NYIMBO: 125, 43

1, 2. Kisha Yesu kwenda mbinguni, pengine mitume walijiuliza nini?

WANAFUNZI wa Yesu wanasimama kwenye Mulima wa Mizeituni na kuona namna Yesu, kiongozi na rafiki yao, anapanda mbinguni na kufichwa na mawingu. (Matendo 1:9, 10) Kwa miaka mbili hivi, Yesu alikuwa amewafundisha, amewatia moyo, na kuwaongoza. Lakini sasa ameenda. Wangefanya nini?

2 Mbele ya kuenda mbinguni, Yesu aliambia wanafunzi wake hivi: ‘Mutakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na pia katika Yudea yote na Samaria na mupaka sehemu ya mbali zaidi ya dunia.’ (Matendo 1:8) Namna gani wangeweza kufanya kazi hiyo? Yesu alikuwa amewaahidi kama roho takatifu ya Mungu ingewasaidia. (Matendo 1:5) Lakini ni nani angewaongoza na kupanga kazi ya kuhubiri katika dunia yote? Mitume walijua kama Yehova alikuwa ametumia wanaume ili kuongoza Waisraeli wakati wa zamani. Kwa hiyo, pengine walijiuliza ikiwa Yehova angechagua sasa kiongozi mupya.

3. (a) Mitume waaminifu walikamata uamuzi gani wa maana kisha Yesu kuenda mbinguni? (b) Tutajibia maulizo gani katika habari hii?

 3 Muda mufupi tu kisha Yesu kuenda mbinguni, wanafunzi wake walichunguza Maandiko, walisali kwa Mungu ili awasaidie, na kumuchagua Mathia ili akuwe mutume wa 12 pa nafasi ya Yuda Iskariote. (Matendo 1:15-26) Sababu gani kuchagua mutu huyo lilikuwa jambo la maana sana kwao na kwa Yehova? Wanafunzi walielewa kuwa kulipaswa kuwa mitume 12. * (Soma maelezo ya chini.) Yesu alichagua mitume na kuwazoeza kwa ajili ya daraka kubwa sana kati ya watu wa Mungu. Ni daraka gani hilo, na namna gani Yehova na Yesu waliwatayarisha kwa ajili ya daraka hilo? Ni mupango gani wenye kufanana na mupango huo wenye kupatikana leo? Na namna gani tunaweza ‘kukumbuka wale ambao wanaongoza’ kati yetu, zaidi sana ‘mutumwa mwaminifu na mwenye busara’?—Waebrania 13:7; Mathayo 24:45.

YESU ANAONGOZA BARAZA LENYE KUONGOZA

4. Mitume na wazee wengine katika Yerusalemu walikuwa na daraka gani?

4 Mitume walianza kuongoza katika kutaniko la Kikristo kwenye Pentekoste ya mwaka wa 33. Biblia inasema kuwa ‘Petro akasimama pamoja na wale kumi na mumoja’ na kufundisha watu wengi sana kweli zenye kuokoa uzima. (Matendo 2:14, 15) Watu wengi kati yao wakakuwa Wakristo. Kisha hapo, Wakristo hao wapya “wakaendelea kujitoa wenyewe kwa fundisho la mitume.” (Matendo 2:42) Mitume walikuwa na daraka la kusimamia matumizi ya feza za kutaniko. (Matendo 8:14, 15) Walifundisha pia watu wa Mungu na kusali kwa ajili yao. Walisema hivi: “Sisi tutajitoa kwa sala na kwa huduma ya neno.” (Matendo 6:4) Na walituma Wakristo wenye kuwa na uzoefu ili kuhubiri katika maeneo mapya. (Matendo 8:14, 15) Kisha, wazee wengine watiwa-mafuta walijiunga na mitume ili kuongoza katika kutaniko. Walitolea makutaniko yote muongozo wakiwa baraza lenye kuongoza.​—Matendo 15:2.

5, 6. (a) Namna gani roho takatifu ilitia nguvu baraza lenye kuongoza? (Ona picha kwenye mwanzo wa habari hii.) (b) Namna gani malaika walisaidia baraza lenye kuongoza? (c) Namna gani Neno la Mungu lilisaidia baraza lenye kuongoza?

5 Wakristo wa kwanza-kwanza walijua kama Yehova alikuwa anatumia Yesu ili kuongoza baraza lenye kuongoza. Namna gani walikuwa hakika? Kwanza, roho takatifu ilitia nguvu baraza lenye kuongoza. (Yohana 16:13) Wakristo wote watiwa-mafuta walipata roho takatifu, lakini ilitia nguvu zaidi mitume na wazee katika Yerusalemu ili waweze kutimiza daraka lao la waangalizi. Kwa mufano, katika mwaka wa 49, roho takatifu iliongoza baraza lenye kuongoza ili kukamata uamuzi fulani juu ya jambo la kutahiriwa. Makutaniko yalifuata muongozo huo. Kwa hiyo, “yakaendelea kufanywa imara katika imani na kuongezeka hesabu siku baada ya siku.” (Matendo 16:4, 5) Barua yenye baraza lenye kuongoza lilitumia makutaniko juu ya jambo la kutahiriwa, inatuonyesha kuwa baraza hilo lilikuwa na roho ya Mungu na lilionyesha sifa kama vile upendo na imani.​—Matendo 15:11, 25-29; Wagalatia 5:22, 23.

6 Pili, malaika walisaidia baraza lenye kuongoza. Kwa mufano, malaika alimuambia Kornelio atafute mutume Petro. Kisha Petro kuhubiria Kornelio na watu wa jamaa yake, walipata roho takatifu, hata kama wanaume walikuwa hawajatahiriwa. Kwa hiyo, Kornelio akakuwa mutu wa kwanza kuwa Mukristo kati ya Watu wa Mataifa wenye hawatahiriwe. Wakati mitume na ndugu wengine walisikia jambo hilo, walikubali mapenzi ya Mungu na kukaribisha katika  kutaniko la Kikristo Watu wa Mataifa wenye hawatahiriwe. (Matendo 11:13-18) Hilo linatuonyesha kuwa malaika walisaidia sana katika kazi ya kuhubiri yenye baraza lenye kuongoza lilikuwa linasimamia. (Matendo 5:19, 20) Tatu, Neno la Mungu liliongoza baraza lenye kuongoza. Wanaume hao walitumia Maandiko ili yawasaidie kukamata maamuzi juu ya mafundisho ya Kikristo na kuongoza makutaniko.​—Matendo 1:20-22; 15:15-20.

7. Sababu gani tunaweza kusema kuwa Yesu aliongoza Wakristo wa kwanza-kwanza?

7 Hata kama ndugu wa baraza lenye kuongoza walikuwa na mamlaka juu ya kutaniko, walielewa kuwa Yesu Kristo ndiye alikuwa Kiongozi wao. Tunajua hilo namna gani? Mutume Paulo alisema kama ni Kristo ndiye aliweka “wengine kuwa mitume.” Alisema pia kuwa Kristo alikuwa “kichwa,” ao Kiongozi wa kutaniko. (Waefeso 4:11, 15) Na kuliko kujiita kwa jina la mutume fulani, “wanafunzi kwa uongozi wa kimungu waliitwa Wakristo.” (Matendo 11:26) Paulo alijua kuwa ilikuwa jambo la maana kufuata mafundisho ya mitume yenye kutegemea Biblia na ya wanaume wengine wenye waliongoza. Hata hivyo, Paulo alisema hivi: ‘Lakini nataka mujue kwamba kichwa cha kila mwanaume ni Kristo.’ Maneno hayo yalihusu kila ndugu wa baraza lenye kuongoza. Kisha mutume Paulo aliongezea hivi: “Nacho kichwa cha Kristo ni Mungu.” (1 Wakorintho 11:2, 3) Ni wazi kwamba Yehova alikuwa amemuweka Mwana wake, Kristo Yesu, ili kuongoza kutaniko.

“KAZI HII HAIKO YA MWANADAMU”

8, 9. Ndugu Russell alikuwa na daraka gani la maana?

8 Kuanzia mwaka wa 1870, Charles Taze Russell na marafiki wake fulani walianza kujikaza kumuabudu Mungu kulingana na mafundisho ya Biblia na kusaidia wengine wafanye hivyo. Na walipenda pia kusaidia watu wenye walikuwa wanasema luga mbalimbali. Kwa hiyo, shirika Zion’s Watch Tower Tract Society, liliandikishwa kisheria katika mwaka wa 1884, na Ndugu Russell akakuwa musimamizi wa shirika hilo. * (Soma maelezo ya chini.) Alijifunza Biblia kwa uangalifu sana na hakuogopa kuambia wengine kuwa mafundisho ya makanisa mengine, kama vile fundisho la Utatu na la kutokufa kwa nafsi hayakukuwa katika Biblia. Alijifunza kuwa Kristo angerudia kwa njia yenye haionekane na kwamba “nyakati zilizowekwa za mataifa” zingemalizika katika mwaka wa 1914. (Luka 21:24) Ndugu Russell alitumia wakati wake, nguvu, na feza zake ili kufundisha wengine kweli hizo. Ni wazi kwamba Yehova na Yesu walitumia Ndugu Russell ili kuongoza katika wakati huo wa maana wa historia.

9 Ndugu Russell hakupenda watu wamutendee kwa njia fulani ya pekee. Katika mwaka wa 1896, aliandika kuwa yeye na wanaume wengine wenye kuwa na madaraka hawakupenda hata kidogo kujiletea utukufu. Hawakupenda kupewa majina yoyote ya cheo, na hawakupenda kikundi chochote kiitwe kwa majina yao. Kisha, alisema hivi: “Kazi hii, haiko ya mwanadamu.”

10. (a) Ni wakati gani Yesu aliweka ‘mutumwa mwaminifu na mwenye busara’? (b) Namna gani ilionekana wazi kuwa Baraza Lenye Kuongoza lilikuwa tofauti na shirika la Watch Tower Society? Eleza.

10 Katika mwaka wa 1919, miaka tatu kisha kifo cha Ndugu Russell, Yesu aliweka ‘mutumwa mwaminifu na mwenye busara.’ Kwa kusudi gani? Ili kutolea wanafunzi wake ‘chakula kwa wakati unaofaa.’ (Mathayo 24:45) Hata katika miaka hiyo ya kwanza-kwanza, kikundi kidogo cha ndugu watiwa-mafuta kwenye makao makubwa katika muji wa Brooklyn, New York, walitolea wanafunzi wa Yesu chakula cha kiroho. Maneno “baraza lenye kuongoza”  yalianza kutokea katika vichapo vyetu kisha mwaka wa 1940. Wakati huo, baraza lenye kuongoza lilihusiana sana na viongozi wa shirika la Watch Tower Bible and Tract Society. Lakini, katika mwaka wa 1971, ilionyeshwa wazi kuwa Baraza Lenye Kuongoza lilikuwa tofauti na shirika la Watch Tower Society, lenye lilisimamia tu mambo ya kisheria. Tangu wakati huo, ndugu watiwa-mafuta wangeweza kuwa katika Baraza Lenye Kuongoza bila kuwa kati ya viongozi wa shirika hilo. Hivi karibuni, ndugu wenye kuwa na madaraka kati ya “kondoo wengine” wamekuwa wasimamizi wa shirika hilo na mashirika mengine yenye watu wa Mungu wanatumia. Kwa hiyo, Baraza Lenye Kuongoza linaweza kukaza akili juu ya kutayarisha mafundisho na muongozo kutoka katika Biblia. (Yohana 10:16; Matendo 6:4) Gazeti Munara wa Mulinzi la tarehe 15 Mwezi wa 7, 2013, lilifasiria kuwa ‘mutumwa mwaminifu na mwenye busara’ ni kikundi kidogo cha ndugu watiwa-mafuta wenye wanafanyiza Baraza Lenye Kuongoza.

Baraza Lenye Kuongoza, katika miaka ya 1950

11. Namna gani Baraza Lenye Kuongoza linakamata maamuzi?

11 Ndugu wa Baraza Lenye Kuongoza wanakamata maamuzi mazito wakiwa kikundi wakati wanakutana pamoja kila juma. Kukutana pamoja kila juma kunawasaidia wakuwe na mazungumuzo ya muzuri na waendelee kuwa na umoja. (Methali 20:18) Hakuna ndugu wa Baraza Lenye Kuongoza mwenye kuwa wa maana sana kuliko wengine. Kwa hiyo, kila mwaka, ndugu mumoja kati yao anachaguliwa ili kuongoza mikutano hiyo. (1 Petro 5:1) Ni hivyo pia katika halmashauri sita za Baraza Lenye Kuongoza. Hakuna ndugu wa Baraza Lenye Kuongoza mwenye anajiona kuwa kiongozi wa ndugu zake. Kila mumoja wao iko pia mutumishi wa nyumbani na anapata chakula cha kiroho kutoka kwa mutumwa mwaminifu na kufuata muongozo wake.

Kuanzia tu wakati mutumwa mwaminifu aliwekwa katika mwaka wa 1919, ametayarisha chakula cha kiroho kwa ajili ya watu wa Mungu (Picha hizi zinapatana na fungu la 10, 11)

‘NI NANI KWA KWELI MUTUMWA MWAMINIFU NA MWENYE BUSARA?’

12. Tutajibia maulizo gani?

12 Ndugu wa Baraza Lenye Kuongoza hawakamilike, na roho takatifu haiwafunulie jambo fulani kwa njia ya muujiza. Wanaweza kukosea wakati wanafasiria mafundisho ya Biblia ao wakati wanaongoza tengenezo. Kwa mufano, kitabu Fahirisi kiko na habari yenye kichwa “ufafanuzi wa mafundisho,” yenye inatoa liste ya mabadiliko katika uelewaji wetu wa mafundisho ya Biblia kuanzia mwaka wa 1870. * (Soma maelezo ya chini.) Yesu hakusema kama mutumwa wake mwaminifu angetoa chakula kikamilifu cha kiroho. Kwa hiyo, namna gani tunaweza kujibia ulizo hili la Yesu: ‘Ni nani kwa kweli mutumwa mwaminifu na mwenye busara?’ (Mathayo 24:45) Ni nini inaonyesha kabisa kuwa Baraza Lenye Kuongoza ndilo mutumwa mwaminifu? Tuchunguze basi mambo yaleyale tatu yenye yalisaidia baraza lenye kuongoza wakati wa mitume.

13. Namna gani roho takatifu imesaidia Baraza Lenye Kuongoza?

13 Roho takatifu inasaidia Baraza Lenye Kuongoza. Roho takatifu imesaidia Baraza Lenye Kuongoza kuelewa mafundisho ya Biblia yenye hayakueleweka zamani. Kwa mufano, fikiria liste yenye tumezungumuzia hapo juu ya mafasirio mapya ya mafundisho. Hakuna mwanadamu mwenye angeweza kuelewa na kufasiria ‘mambo hayo mazito ya Mungu’ kwa ujuzi wake mwenyewe! (Soma 1 Wakorintho 2:10.) Ndugu wa Baraza Lenye Kuongoza wanawaza kama mutume Paulo, mwenye aliandika hivi: “Mambo hayo tunayasema pia, si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya binadamu, bali kwa yale yanayofundishwa kwa roho.” (1 Wakorintho 2:13) Kisha mamia ya miaka ya  mafundisho ya uongo na bila muongozo wenye kuwa wazi, sababu gani kumekuwa ongezeko kubwa la uelewaji wa mafundisho ya Biblia kuanzia mwaka wa 1919? Sababu moja tu ni kwamba, Mungu amekuwa akisaidia na roho yake takatifu!

14. Kulingana na Ufunuo 14:6, 7, namna gani malaika wanasaidia Baraza Lenye Kuongoza na watu wa Mungu leo?

14 Malaika wanasaidia Baraza Lenye Kuongoza. Baraza Lenye Kuongoza liko na daraka kubwa sana la kuongoza wahubiri zaidi ya milioni munane katika kazi ya kuhubiri ya duniani pote. Sababu gani kazi hiyo imekuwa na matokeo ya muzuri sana? Sababu moja ni kwamba, malaika wanategemeza kazi hiyo. (Soma Ufunuo 14:6, 7.) Mara nyingi, malaika wameongoza wahubiri kwenye mutu fulani mwenye ametoka tu kusali Mungu ili amusaidie! * (Soma maelezo ya chini.) Kazi ya kuhubiri na kufundisha inaendelea kuwa na matokeo ya muzuri hata mahali kwenye kazi hiyo inapingwa sana. Hilo pia linawezekana tu kwa musaada wa malaika.

15. Namna gani ndugu wa Baraza Lenye Kuongoza wako tofauti na viongozi wa dini zenye kujiita kuwa za Kikristo? Toa mufano.

15 Neno la Mungu linaongoza Baraza Lenye Kuongoza. (Soma Yohana 17:17.) Fikiria jambo lenye lilitokea katika mwaka wa 1973. Gazeti Munara wa Mulinzi la tarehe 1 Mwezi wa 12, liliuliza ikiwa “watu wenye hawajaacha tabia ya kuvuta tumbako wanastahili kubatizwa.” Jibu lenye gazeti hilo lilitoa juu ya ulizo hilo  lilitegemea kanuni za Biblia, na lilikuwa hapana! Gazeti hilo lilitaja maandiko mengi na lilifasiria sababu gani mutu mwenye hangeacha kuvuta tumbako alipaswa kutengwa na kutaniko. (1 Wakorintho 5:7; 2 Wakorintho

7:1) Lilisema kama kanuni hiyo yenye kuwa wazi haitoke kwa wanadamu lakini “inatoka kwa Mungu, mwenye anazungumuza na watu kupitia Neno lake lenye kuandikwa.” Hakuna dini ingine yenye imekuwa tayari kutegemea kabisa Neno la Mungu hata wakati kufanya hivyo kunaweza kuwa vigumu sana kwa watu fulani wenye kuwa katika dini hiyo. Kitabu kimoja cha hivi karibuni chenye kuzungumuzia mambo ya dini katika inchi ya Amerika kinasema hivi: “Viongozi wa dini za Kikristo wanabadilisha kila mara mafundisho yao ili yapatane na mawazo na mambo yenye watu wa dini zao na watu wengi wanaunga mukono.” Lakini, Baraza Lenye Kuongoza haliongozwe na mambo yenye watu wengi wanapenda. Lakini, ndugu wa baraza hilo wanaongozwa na Neno la Mungu, jambo hilo linaonyesha wazi kuwa Yehova ndiye anaongoza kabisa watu wake leo.

‘MUWAKUMBUKE WALE AMBAO WANAONGOZA’

16. Ni katika njia gani moja tunaweza kukumbuka Baraza Lenye Kuongoza?

16 Soma Waebrania 13:7. Biblia inasema ‘tukumbuke wale ambao wanaongoza.’ Njia moja yenye tunaweza kufanya hivyo ni kusali kwa ajili ya ndugu wa Baraza Lenye Kuongoza. (Waefeso 6:18) Wako na madaraka mengi; kati ya madaraka hayo, wanatoa chakula cha kiroho, wanaongoza kazi ya kuhubiri katika dunia yote, na kushugulikia michango yenye kutolewa kwa ajili ya tengenezo. Kwa hiyo, tunapaswa kabisa kusali kwa ukawaida kwa ajili yao!

17, 18. (a) Namna gani tunafuata muongozo wa Baraza Lenye Kuongoza? (b) Namna gani kazi yetu ya kuhubiri inaonyesha kuwa tunategemeza Baraza Lenye Kuongoza na Yesu?

17 Tunaweza pia kukumbuka Baraza Lenye Kuongoza wakati tunafuata maagizo na muongozo wenye linatutolea. Baraza Lenye Kuongoza linatutolea muongozo kupitia vichapo vyetu, mikutano, na mikusanyiko mbalimbali. Linaweka pia waangalizi wa muzunguko, na waangalizi hao wanaweka wazee katika makutaniko. Wakati waangalizi wa muzunguko na wazee wanafuata kwa uangalifu muongozo wa Baraza Lenye Kuongoza, wanaonyesha kuwa wanakumbuka baraza hilo. Na sisi wote tunaonyesha kuwa tunaheshimia Kiongozi wetu, Yesu, wakati tunatii wanaume wenye anatumia leo.​—Waebrania 13:17.

18 Njia ingine yenye tunaweza kuonyesha kuwa tunakumbuka Baraza Lenye Kuongoza, ni wakati tunahubiri kwa uwezo wetu wote. Andiko la Waebrania 13:7 linatia moyo Wakristo waige imani ya wale wenye kuongoza. Ndugu wa Baraza Lenye Kuongoza wameonyesha imani kubwa kwa kuhubiri na kutangaza habari njema kwa bidii. Tunaendelea kutegemeza ndugu hao katika kazi hiyo ya maana? Ikiwa tunaendelea kufanya hivyo, tutakuwa wenye furaha wakati tunamusikiliza Yesu anatuambia hivi: ‘Kwa kadiri ambayo mulimutendea hilo mumoja wa walio wadogo zaidi wa ndugu zangu hawa, mulinitendea mimi.’—Mathayo 25:34-40.

19. Sababu gani umeazimia kufuata Kiongozi wetu, Yesu?

19 Wakati Yesu alirudia mbinguni, hakuachilia wanafunzi wake. (Mathayo 28:20) Alijua kuwa roho takatifu, malaika, na Neno la Mungu vilimusaidia kuongoza wakati alikuwa katika dunia. Anatolea mutumwa mwaminifu musaada huohuo leo. Baraza Lenye Kuongoza linaendelea kufuata “Mwana-Kondoo,” Yesu, “popote anapoenda.” (Ufunuo 14:4) Kwa hiyo, wakati tunafuata muongozo wa Baraza Lenye Kuongoza, tunafuata Kiongozi wetu, Yesu. Hivi karibuni, atatuongoza kwenye uzima wa milele. (Ufunuo 7:14-17) Na hakuna kiongozi mwanadamu mwenye anaweza kutuahidi jambo hilo!

^ fu. 3 Inaonekana kuwa Yehova alipenda mitume 12 wafanyize ‘majiwe ya musingi kumi na mawili,’ wa Yerusalemu Mupya. (Ufunuo 21:14) Ndiyo sababu hakukuwa lazima ya kuweka mutu mwengine pa nafasi ya mutume yeyote muaminifu mwenye alifikia kufa.

^ fu. 8 Kuanzia mwaka wa 1955, shirika hilo limejulikana kwa jina la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

^ fu. 12 Ona pia habari yenye kichwa “Mafasirio Mapya Juu ya Mambo Tunayoamini” katika kitabu Musaada wa Kutafuta Habari kwa Ajili ya Mashahidi wa Yehova.

^ fu. 14 Soma kitabu “Kutoa Ushahidi Kamili” Kuhusu Ufalme wa Mungu, ukurasa wa 58-59..