Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Umutupie Yehova Mahangaiko Yako Yote

Umutupie Yehova Mahangaiko Yako Yote

‘Mumutupie [Yehova] mahangaiko yenu yote, kwa sababu yeye anawajali [anawahangaikia] ninyi.’1 PETRO 5:7.

NYIMBO: 60, 23

1, 2. (a) Sababu gani tunapatwa na mahangaiko? (Ona picha kwenye mwanzo wa habari hii.) (b) Tutazungumuzia nini katika habari hii?

LEO, Shetani ‘anatembea huku na huku kama simba anayenguruma, akitafuta kumumeza mutu.’ (1 Petro 5:8; Ufunuo 12:17) Ndiyo sababu maisha yanajaa mahangaiko, na hata watumishi wa Mungu wanapatwa na mahangaiko. Watumishi wa Mungu wa wakati wa zamani pia walikuwa na mahangaiko. Kwa mufano, Biblia inasema kama Mufalme Daudi alikuwa na mahangaiko wakati fulani. (Zaburi 13:2) Na mutume Paulo alikuwa na “hangaiko kwa ajili ya makutaniko yote.” (2 Wakorintho 11:28) Lakini, tunaweza kufanya nini wakati tunahangaika sana?

2 Baba yetu wa mbinguni mwenye upendo alisaidia watumishi wake wa wakati wa zamani wapate kitulizo wakati wa mahangaiko, na anapenda kutusaidia pia leo. Biblia inatushauria hivi: ‘Mumutupie mahangaiko yenu yote, kwa sababu yeye anawajali ninyi.’ (1 Petro 5:7) Lakini, namna gani unaweza kufanya hivyo? Tutazungumuzia njia ine. Unaweza (1) kusali, (2) kusoma na kufikiri sana juu ya Neno la Mungu, (3) kuacha roho takatifu ya Yehova ikusaidie, na (4) kuzungumuza na mutu fulani mwenye unatumainia juu ya namna unajisikia. Wakati tunazungumuzia njia hizo ine, ujikaze kutambua njia ambamo ungependa kufanya maendeleo.

 ‘UMUTUPIE YEHOVA MUZIGO WAKO’

3. Namna gani unaweza ‘kumutupia Yehova muzigo wako’?

3 Njia ya kwanza yenye tunaweza kutumia ili kumutupia Yehova mahangaiko yetu ni kusali kwake kwa moyo wote. Wakati uko na mahangaiko, Baba yako wa mbinguni anapenda umuambie namna unajisikia kabisa katika moyo wako. Muandikaji wa zaburi, Daudi, alimuomba Yehova hivi: “Utege sikio, Ee Mungu, kwa sala yangu.” Katika zaburi ileile, Daudi alisema pia hivi: ‘Umutupie Yehova muzigo wako, naye mwenyewe atakutegemeza.’ (Zaburi 55:1, 22) Kisha kufanya yako yote ili kumaliza tatizo fulani, kusali kwa moyo wote kwa Yehova kutakusaidia zaidi usiendelee kuhangaika sana. Lakini, namna gani sala inasaidia? Namna gani inaweza kukusaidia uepuke kuhangaika sana?—Zaburi 94:18, 19.

4. Wakati tuko na mahangaiko, sababu gani ni jambo la maana kusali?

4 Soma Wafilipi 4:6, 7. Namna gani Yehova anajibia sala zenye tunamutolea kwa moyo wetu wote na bila kuchoka? Anaweza kutusaidia tutulie na tuepuke mawazo ya mubaya. Kuliko kuwa na mahangaiko na uoga, Mungu anatusaidia tukuwe kabisa na amani ya moyoni yenye hatungeweza kupata bila musaada wake. Ndugu na dada wengi wamekwisha kupata amani hiyo. Wewe pia unaweza kuipata. “Amani ya Mungu” inaweza kukusaidia upate ushindi juu ya magumu yoyote! Unaweza kutegemea kabisa ahadi hii ya Yehova: “Usitazame huku na huku [usihangaike], kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Nitakusaidia kwelikweli.”—Isaya 41:10.

AMANI YA MOYONI KUTOKA KATIKA NENO LA MUNGU

5. Namna gani Neno la Mungu linaweza kukusaidia kupata amani ya moyoni?

5 Njia ya pili ya kutusaidia kupata amani ya moyoni, ni kusoma na kufikiri sana juu ya maandiko ya Biblia. Sababu gani ni jambo la maana kufanya hivyo? Biblia ni Neno la Mungu. Iko na mashauri ya hekima na yenye kufaa yenye Muumbaji wetu anatutolea. Kila wakati unakuwa na mahangaiko, unaweza kufikiri kabisa juu ya mawazo ya Mungu na kuwaza sana juu ya namna mashauri yake yanaweza kukutia nguvu. Linaweza kukusaidia kupiganisha, kupunguza, ao hata kuachana na mahangaiko yako. Yehova alilinganisha kabisa kusoma Neno lake na kuwa “hodari na mwenye nguvu” wala si kuwa mwenye ‘kutetemeka wala kuwa na hofu [uoga].’—Yoshua 1:7-9.

6. Namna gani maneno ya Yesu yanaweza kukuletea faida?

6 Katika Neno la Mungu, tunasoma juu ya namna Yesu alizungumuza na watu. Watu walipenda kumusikiliza kwa sababu maneno yake yalikuwa yenye kutia moyo na yenye kutuliza, zaidi sana kwa wale wenye walikuwa zaifu ao wenye kuvunjika moyo. (Soma Mathayo 11:28-30.) Yesu alihangaikia sana namna wengine walikuwa wanajisikia. (Marko 6:30-32) Kama vile tu Yesu aliahidi kusaidia mitume wake wenye walisafiri pamoja naye, atatusaidia pia leo. Hatuna na lazima ya kuwa pamoja na Yesu ili tupate faida. Kwa sababu ni Mufalme wetu huko mbinguni, Yesu anaendelea kutuonyesha upendo. Kwa hiyo, wakati unapatwa na mahangaiko, unaweza kuwa hakika kama Yesu atakuwa tayari kukusaidia kwa wakati wenye kufaa. Yesu anatupatia tumaini na uhodari; sifa hizo, zinatusaidia kupata ushindi juu ya mahangaiko yetu.​—Waebrania 2:17, 18; 4:16.

SIFA ZENYE KUTOKANA NA ROHO YA MUNGU

7. Roho takatifu ya Mungu inatuletea faida gani?

7 Yesu aliahidi kama Baba yetu atatupatia roho takatifu wakati tunamuomba roho hiyo.  (Luka 11:10-13) Namna gani njia hiyo ya tatu ya kupunguza mahangaiko itatusaidia? Roho takatifu ya Mungu, ao nguvu yake ya utendaji, inatusaidia kukomalisha sifa za muzuri zenye Mungu wetu mweza-yote iko nazo. (Wakolosai 3:10) Katika Biblia, sifa hizo zinaitwa ‘tunda la roho.’ (Soma Wagalatia 5:22, 23.) Wakati tunakomalisha sifa hizo za muzuri, urafiki wetu pamoja na wengine utakuwa wa muzuri zaidi, na tutaepuka hali zenye zinaweza kutuletea mahangaiko. Tuone basi namna sifa za tunda la roho zinaweza kutusaidia katika njia zenye kuwa wazi.

8-12. Namna gani sifa za tunda la roho ya Mungu zinaweza kukusaidia?

8 “Upendo, shangwe, amani.” Wakati unatendea wengine kwa heshima, utaona kama mahangaiko yako yatakuwa kidogo. Namna gani? Wakati unatendea ndugu na dada zako kwa upendo, upole, na heshima, mara nyingi unaweza kuepuka hali zenye kuleta mambo ya mubaya kama vile hasira, huzuni, na mahangaiko. Hilo litakusaidia sana uendelee kuwa na amani pamoja na wengine.—Waroma 12:10.

9 ‘Ustahimilivu [uvumilivu], fazili, wema.’ Biblia inasema hivi: ‘Mukuwe wenye fazili ninyi kwa ninyi, wenye huruma nyororo, mukisameheana kwa hiari [kwa kupenda].’ (Waefeso 4:32) Wakati tunafuata shauri hilo, tutakuwa na urafiki wenye amani pamoja na wengine, na tutaepuka hali zenye zinaweza kutuletea mahangaiko. Pia itakuwa vyepesi kupiganisha hali zenye kutokea kwa sababu ya kutokamilika kwetu.

10 “Imani.” Leo, mara nyingi tunahangaika juu ya feza na vitu vya kimwili. (Methali 18:11) Namna gani tunaweza kuepuka aina hiyo ya mahangaiko? Tunapaswa kufuata shauri la mutume Paulo la ‘kurizika [kutosheka] na vitu vya sasa.’ Kuwa na imani yenye nguvu kwa Yehova kutatusaidia tukuwe na tumaini kama atatutimizia kwa upendo mambo yenye tuko nayo lazima. Ameahidi hivi: “Sitakuacha wala kukutupa hata kidogo.” Ndiyo sababu tunaweza kusema kama mutume Paulo mwenye alisema hivi: ‘Yehova ni musaidizi wangu; sitaogopa. Mwanadamu anaweza kunitendea nini?’—Waebrania 13:5, 6.

11 “Upole, kujizuia.” Ufikirie namna ni jambo la muzuri na lenye kufaa kuonyesha upole na kujizuia. Sifa hizo zitakusaidia uepuke kufanya ao kusema mambo yenye yanaweza kukuletea mahangaiko, na utapata faida wakati unaepuka ‘uchungu wote wenye uovu na hasira na gazabu na kupiga kelele na matukano.’—Waefeso 4:31.

12 Unapaswa kuwa na unyenyekevu ili utegemee ‘mukono wenye nguvu wa Mungu’ na ‘kutupa juu yake mahangaiko yako yote.’ (1 Petro 5:6, 7) Ikiwa uko munyenyekevu, Yehova atakusaidia na kukuhangaikia. Wakati unajua mambo yenye unaweza kufanya na yale hauwezi kufanya, hautajitegemea wewe mwenyewe. Hautakuwa na mahangaiko mengi kwa sababu utamutegemea Mungu.​—Mika 6:8.

‘MUSIHANGAIKE’ HATA KIDOGO

13. Yesu alimaanisha nini wakati alisema hivi: ‘Musihangaike kamwe’?

13 Katika Mathayo 6:34 (soma), tunapata shauri hili lenye hekima la Yesu: ‘Musihangaike kamwe [hata kidogo].’ Tunaweza kuona kama ni vigumu kutumikisha shauri hilo. Lakini Yesu alimaanisha nini? Tumekwisha kuona kama Daudi na Paulo walikuwa na mahangaiko wakati fulani. Yesu hakumaanisha kama mutu mwenye kumutumikia Mungu hangekuwa na mahangaiko hata kidogo. Lakini, Yesu alikuwa anasaidia wanafunzi wake waelewe kama mahangaiko yenye haina maana ao kuhangaika kupita kiasi, hakuwezi kumaliza magumu yao. Kutakuwa magumu kila siku; kwa  hiyo, Wakristo hawapaswe kujiongezea mahangaiko mengi zaidi kwa kuwaza juu ya magumu yenye yamekwisha kupita ao magumu ya wakati unaokuja. Namna gani shauri la Yesu linaweza kukusaidia uepuke kuhangaika sana?

14. Kama Daudi, namna gani unaweza kupunguza mahangaiko yako?

14 Wakati fulani watu wanahangaika kwa sababu ya makosa yenye walifanya zamani. Zamiri yao inaweza kuwasumbua sana kwa sababu ya mambo yenye walifanya, hata kama kumepita miaka mingi sana. Wakati fulani, Mufalme Daudi alihangaika sana kwa sababu ya makosa yake. Alisema waziwazi hivi: “Nimenguruma kwa sababu ya kuugua [kuumia] kwa moyo wangu.” (Zaburi 38:3, 4, 8, 18) Katika hali hiyo, Daudi alifanya jambo fulani lenye kuonyesha hekima sana. Alitumaini kama Yehova atamuonyesha rehema na kumusamehe. Na kisha, Daudi alifurahi wakati alijua kama Yehova alikuwa amemusamehe.​—Soma Zaburi 32:1-3, 5.

15. (a) Mufano wa Daudi unatufundisha jambo lingine gani? (b) Unaweza kufanya nini ili kupunguza mahangaiko yako? (Soma kisanduku “Njia Fulani za Kukusaidia Kupunguza Mahangaiko.”)

15 Wakati mwingine, unaweza kuhangaika juu ya hali yako ya leo. Kwa mufano, wakati Daudi aliandika Zaburi ya 55, alikuwa anaogopa kwamba angeuawa. (Zaburi 55:2-5) Lakini, hakuacha mahangaiko yake yamuzuie aendelee kumutumainia Yehova. Daudi alimuomba Yehova amusaidie katika magumu yake, lakini alijua pia kama lilikuwa jambo la maana afanye jambo fulani juu ya hali yake. (2 Samweli 15:30-34) Mufano wa Daudi unaweza kukufundisha jambo fulani. Kuliko kuhangaika sana, fanya jambo lenye unaweza kufanya ili kumaliza magumu yako na ukuwe na tumaini kama Yehova atakuhangaikia.

16. Namna gani maana ya jina la Mungu yanatia nguvu imani yako?

16 Wakati fulani Mukristo anaweza kuhangaika juu ya magumu fulani yenye yanaweza kumufikia wakati unaokuja. Lakini haupaswe kuhangaika juu ya mambo yenye hayajakufikia. Sababu gani? Kwa sababu mara nyingi, mambo hayakuwe mubaya sana kama vile tuliwazia. Pia, ukumbuke kama hakuna hali yenye Mungu anaweza kushindwa kumaliza. Jina lake linamaanisha kabisa “Yeye Anafanya Kuwa.” (Kutoka 3:14) Kwa hiyo, hatupaswe kuhangaika juu ya wakati unaokuja, kwa sababu jina la Mungu linaonyesha kama makusudi yake yote juu ya wanadamu yatatimia. Unaweza kuwa hakika kama Mungu atabariki watumishi wake waaminifu na kuwasaidia kupunguza mahangaiko juu ya mambo yenye yamekwisha kupita, ya leo, na ya wakati unaokuja.

ZUNGUMUZA NA MUTU FULANI MWENYE UNATUMAINIA

17, 18. Namna gani kuzungumuza muzuri na wengine kunaweza kukusaidia wakati unakuwa na mahangaiko?

17 Njia ya ine yenye inaweza kukusaidia wakati  uko na mahangaiko ni kuzungumuza waziwazi na kwa moyo wote na mutu fulani mwenye unatumainia. Bibi ao bwana yako, rafiki yako wa sana, ao muzee fulani katika kutaniko, anaweza kuwa tayari kukusaidia kuelewa hali yako muzuri zaidi. Biblia inatuambia hivi: ‘Hangaiko katika moyo wa mutu linaufanya uiname, lakini neno njema linaufanya ushangilie.’ (Methali 12:25) Biblia inasema tena hivi: ‘Mipango inavunjika mahali ambapo hapana mazungumzo ya siri, lakini katika wingi wa washauri mambo yanatimizwa.’—Methali 15:22.

18 Zaidi ya hilo, mikutano ya kutaniko inatusaidia kupunguza mahangaiko. Kila juma, kwenye mikutano, unapitisha wakati pamoja na ndugu na dada zako wenye kukuhangaikia na wenye wanapenda kukutia moyo. (Waebrania 10:24, 25) Ubadilishanaji kama huo wa kitia-moyo utakutia nguvu na kufanya ikuwe vyepesi sana kwako kupata ushindi juu ya mahangaiko yoyote.​—Waroma 1:12.

URAFIKI WAKO PAMOJA NA YEHOVA NI NGUVU ZAKO KUBWA ZAIDI

19. Sababu gani unaweza kuwa hakika kama urafiki wako pamoja na Mungu utakutia nguvu?

19 Muzee mumoja wa kutaniko katika inchi ya Kanada, alijifunza kama ni jambo la maana sana kumutupia Yehova mahangaiko. Alikuwa na kazi yenye kumuhangaisha sana ya kufundisha kwenye masomo fulani, na alikuwa mushauri wa wanafunzi, na pia alikuwa na ugonjwa fulani wenye ulimuhangaisha. Ni nini imemusaidia akuwe na nguvu? Zaidi ya yote, anajikaza sana ili kutia nguvu urafiki wake pamoja na Yehova. Pia marafiki wa kweli wamemusaidia sana wakati wa magumu, na anamuambia bibi yake waziwazi na bila kuficha mambo juu ya namna anajisikia. Zaidi ya hilo, wazee wenzake na mwangalizi wa muzunguko walimusaidia aone hali yake kama vile Yehova anaiona. Pia, munganga alimusaidia aelewe muzuri ugonjwa wake, na ndugu huyo aliweza kufanya mabadiliko katika programu yake ili akuwe na wakati wa kujifurahisha na kufanya mazoezi. Polepole, alijifunza namna ya kupambana na hali yake na kuzuia mawazo ya mubaya. Wakati kuko mambo yenye hawezi kuzuia, anategemea Yehova ili amusaidie.

20. (a) Namna gani tunaweza kumutupia Mungu mahangaiko yetu? (b) Tutajifunza nini katika habari yenye kufuata?

20 Katika habari hii, tumejifunza kama ni jambo la maana sana kumutupia Mungu mahangaiko yetu kwa kusali kwa Yehova na kwa kusoma Neno lake na kufikiri sana juu ya mambo yenye tunasoma. Tumejifunza pia kama ni jambo la maana kuacha roho takatifu ya Yehova itusaidie, kuzungumuza na mutu fulani mwenye tunatumainia, na kuhuzuria mikutano ya Kikristo. Katika habari yenye kufuata, tutajifunza namna Yehova anatusaidia kwa kututolea tumaini la kutupatia baraka.—Waebrania 11:6.