TENDO la fazili linaweza kutia moyo na kufariji sana! Wakati tunatambua kama mutu fulani anatuhangaikia, tunakuwa wenye shukrani. Kwa sababu kila mutu anapenda wengine wamutendee kwa fazili, namna gani tunaweza kukomalisha sifa hiyo ya muzuri sana?

Ili kuwa mutu mwenye fazili unapaswa kuhangaikia kabisa wengine, na unapaswa kuonyesha kama unawahangaikia kupitia maneno na matendo ya muzuri. Fazili yenye kutoka moyoni inaonyeshwa kupitia matendo, haiko tu kupitia tabia ya muzuri. Fazili ya kweli inachochewa na upendo mwingi na huruma nyingi. Zaidi ya hilo, fazili kama hiyo iko sehemu ya tunda la roho takatifu ya Mungu lenye Wakristo wanapaswa kuonyesha. (Gal. 5:22, 23) Kwa sababu tunapaswa kukomalisha sifa ya fazili, tuzungumuzie basi namna Yehova na Mwana wake wameonyesha sifa hiyo na namna tunaweza kufuata mufano wao.

YEHOVA ANAONYESHA WATU WOTE FAZILI

Yehova anahangaikia na kuonyesha watu wote fazili, kutia ndani “wenye hawana shukrani na waovu.” (Lu. 6:35) Kwa mufano, Yehova “anaangazia jua lake watu waovu na watu wazuri, tena ananyesha mvua juu ya wenye haki na wenye hawako wenye haki.” (Mt. 5:45) Kwa hiyo, hata wale wenye hawamutambue Yehova kuwa Muumbaji wao wanaweza kupata faida kupitia mambo ya muzuri yenye ametupatia kwa ajili ya uzima na wanaweza kuwa na furaha kwa kadiri fulani.

Yehova alionyesha mufano muzuri zaidi wa fazili kupitia jambo lenye alifanyia Adamu na Eva. Kisha tu kufanya zambi, Adamu na Eva “wakashona majani ya muti wa tini na kujifanyia nguo za kufunika kiuno.” Lakini, Yehova aliona kama walikuwa na lazima ya nguo zenye kufaa ili waweze kuishi inje ya Edeni, kwenye udongo ulikuwa umelaaniwa na ulikuwa umejaa “miiba na michongoma.” Kwa hiyo, Yehova aliwaonyesha fazili: aliwapatia jambo lenye walikuwa nalo lazima kwa kuwafanyia “nguo za murefu za ngozi.”​—Mwa. 3:7, 17, 18, 21.

Hata kama Yehova anaonyesha fazili “watu waovu na watu wazuri,” anapenda kuonyesha zaidi sana fazili watumishi wake waaminifu. Kwa mufano, wakati wa nabii Zekaria, malaika mumoja alihuzunika sana wakati aliona kuwa kazi ya kujenga upya hekalu katika Yerusalemu ilikuwa imesimama kabisa. Yehova alisikiliza mahangaiko ya malaika huyo na akajibu kwa kusema “maneno ya fazili na yenye kufariji.” (Zek. 1:12, 13) Yehova alimutendea nabii Eliya vile pia. Wakati fulani, nabii huyo alikuwa mwenye kuvunjika moyo sana mupaka akaomba Yehova amuue. Yehova aliona namna Eliya alikuwa anajisikia na alituma malaika ili amutie nguvu. Zaidi ya hilo, Mungu alimuhakikishia nabii huyo kama hakukuwa peke yake. Kisha kusikia maneno hayo na kupata musaada wenye alikuwa nao lazima, alipata nguvu ya kuendelea kutimiza mugao wake. (1 Fa. 19:1-18) Kati ya watumishi wa Mungu, ni nani mwenye ameonyesha mufano muzuri zaidi wa sifa hiyo ya pekee ya Yehova?

 YESU ALIONYESHA FAZILI NYINGI

Wakati Yesu alikuwa mu dunia, alijulikana kuwa mwenye fazili na mwenye kuhangaikia wengine. Yesu hakukuwa mukali na hakujaribu kukaza wengine wafanye mambo yenye alipenda. Alisema hivi kwa huruma: “Mukuje kwangu, ninyi wote wenye kuteseka na wenye kulemewa na mizigo, na mimi nitawapumuzisha. . . . Kwa maana nira yangu haiko yenye kuumiza.” (Mt. 11:28-30) Kwa sababu Yesu alikuwa mwenye fazili, watu walimufuata kila mahali kwenye alienda. Na kwa sababu “aliwasikilia huruma,” Yesu aliwakulisha, aliponyesha wagonjwa na walemavu wao, na kuwafundisha “mambo mengi” juu ya Baba yake.​—Mk. 6:34; Mt. 14:14; 15:32-38.

Yesu alielewa namna watu walikuwa wanajisikia, aliwatendea kwa fazili, na aliwahangaikia. Kwa kweli, hata wakati watu walimutafuta kwa wakati wenye haufae, Yesu alipokea “kwa fazili” wale wote wenye walimutafuta kwa moyo wote. (Lu. 9:10, 11) Kwa mufano, mwanamuke mumoja mwenye woga aligusa nguo ya Yesu ya inje kwa sababu alikuwa na tumaini kama angepona ugonjwa wake wa kutokwa damu. Hata kama mwanamuke huyo hakukuwa safi kulingana na sheria, Yesu hakumukemea. (Law. 15:25-28) Kwa sababu alisikilia huruma mwanamuke huyo mwenye alikuwa ameteseka kwa miaka 12, alimuambia hivi: “Binti yangu, imani yako imekuponyesha. Uende kwa amani, na upone ugonjwa wako wenye kuumiza sana.” (Mk. 5:25-34) Hilo ni tendo la muzuri sana lenye kuonyesha fazili!

MUTU MWENYE FAZILI ANASAIDIA WENGINE

Katika mufano wenye kupatikana hapo juu, tunaona kama fazili ya kweli inaonyeshwa kupitia matendo. Yesu alionyesha kama matendo ni ya maana sana wakati alizungumuzia mufano wa Musamaria mwema. Hata kama kulikuwa chuki kati ya Wasamaria na Wayahudi, Musamaria mwenye kuzungumuziwa katika mufano huo alisikilia huruma mwanaume mumoja mwenye alikuwa amenyanganywa, amepigwa na kuachwa ku barabara akiwa karibu kufa. Sifa ya fazili ilimuchochea Musamaria huyo atende. Alitunza vidonda vya mwanaume huyo na kumupeleka mu nyumba ya wageni. Kisha Musamaria huyo alimulipa musimamizi wa nyumba hiyo ili ahangaikie mwanaume huyo mwenye alikuwa ameumia na hata akaahidi kama atalipa garama zote za zaidi.​—Lu. 10:29-37.

Hata kama mara nyingi sifa ya fazili inaonyeshwa kupitia matendo, inaweza pia kuonyeshwa kupitia maneno ya muzuri na yenye kutia moyo. Kwa hiyo, hata kama “mahangaiko katika moyo wa mutu yanalemea moyo,” Biblia inaongeza kama “neno la muzuri linauchangamusha.” (Mez. 12:25) Wakati tunaonyesha wengine fazili na kuwatendea kwa wema, tutasema mambo yenye kuwatia moyo na hilo litawafanya wajisikie kuwa wenye furaha. * Maneno yetu yenye fazili yataonyesha kama tunawahangaikia. Kwa sababu tunawatia moyo, itakuwa mwepesi kwao kuvumilia magumu yenye wanapambana nayo katika maisha.​—Mez. 16:24.

NAMNA YA KUKOMALISHA SIFA YA FAZILI

Kwa sababu wanadamu waliumbwa “kwa mufano wa Mungu,” wote wako na uwezo wa kuonyesha sifa ya fazili. (Mwa. 1:27) Kwa mufano, Yulio, ofisa wa jeshi la Roma mwenye alikuwa anasimamia safari ya kumupeleka mutume Paulo katika muji wa Roma, alimutendea mutume huyo “kwa fazili na kumuruhusu aende kwa marafiki wake ili wamuhangaikie” mu muji wa Sidoni. (Mdo. 27:3) Katika safari hiyo, mashua yenye Paulo na watu wengine walikuwa ndani iliharibika. Wakaaji wa Malta waliwaonyesha “fazili nyingi sana” na wakawasha hata moto ili watu hao waote. (Mdo. 28:1, 2) Wakaaji wa kisiwa hicho walifanya jambo la muzuri. Lakini ili kumufurahisha Yehova, mutu anapaswa kuonyesha fazili wakati wote, haiko wakati fulani tu.

Ili tumupendeze Mungu kabisa, sifa ya fazili inapaswa kuendelea kuwa sehemu ya utu  wetu na namna yetu ya kuishi. Ndiyo sababu Yehova anatuambia ‘tuvae’ sifa ya fazili. (Kol. 3:12) Hata hivyo, haiko mwepesi kuonyesha sikuzote sifa hiyo. Juu ya nini? Tunaweza kukosa kuonyesha fazili kwa sababu ya haya, kukosa kujiaminia, upinzani, ao kwa sababu ya uzaifu wa kujipenda wenyewe wenye tunapiganisha lakini hatujaweza kumaliza. Hata hivyo, tunaweza kupata ushindi juu ya mambo hayo kwa kutegemea roho takatifu ya Yehova na kuiga mufano wake wa kuonyesha sifa ya fazili.​—1 Ko. 2:12.

Namna gani tunaweza kutambua mambo yenye tunapaswa kufanyia maendeleo ili kuonyesha fazili zaidi? Tunapaswa kujiuliza hivi: ‘Ninasikiliza wengine kwa huruma? Ninatambua mambo yenye wengine wako nayo lazima? Ni wakati gani kwa mara ya mwisho nilionyesha fazili mutu mwenye haiko wa familia yetu ao mwenye haiko rafiki yangu wa sana?’ Kisha tunaweza kujiwekea miradi, kama vile kufikia kujua muzuri watu wenye kutuzunguka, zaidi sana wale wenye kuwa mu kutaniko la Kikristo. Kama tunafanya vile, tunaweza kujua hali yao na mambo yenye wako nayo lazima. Kisha, tunapaswa kujikaza kuonyesha wengine fazili katika njia zenye tungependa wengine watuonyeshe fazili. (Mt. 7:12) Mwishowe, Yehova atatusaidia tukomalishe sifa ya fazili kama tunamuomba musaada.​—Lu. 11:13.

SIFA YA FAZILI INAVUTIA WENGINE

Paulo alitaja “fazili” kati ya mambo yenye yalimutambulisha kuwa mutumishi wa Mungu. (2 Ko. 6:3-6) Watu walimukaribia Paulo kwa sababu aliwahangaikia kabisa, na alionyesha jambo hilo kupitia maneno na matendo yenye fazili. (Mdo. 28:30, 31) Vilevile, tunaweza kuchochea wengine wakubali kweli kupitia tabia yetu ya muzuri. Wakati tunaonyesha watu wote fazili, kutia ndani wale wenye kutupinga, tunaweza kuwasaidia wapunguze ukali wao na wakuwe wapole kutuelekea. (Ro. 12:20) Kisha wakati fulani, wanaweza hata kupendezwa na ujumbe wa Biblia.

Mu dunia Paradiso yenye kuja, watu wengi sana wenye watafufuliwa watafurahi sana wakati wataonyeshwa fazili za kweli, pengine kwa mara ya kwanza. Ili kuonyesha shukrani, wao pia watachochewa kuonyesha wengine fazili. Mutu yeyote mwenye ataishi wakati huo mwenye atakataa kuonyesha wengine fazili na kusaidia wengine hataendelea kuishi mu Paradiso. Kwa upande mwingine, wale wenye Mungu anakubali waishi milele watatendeana kwa upendo na kwa fazili. (Zb. 37:9-11) Huo utakuwa ulimwengu wenye usalama na amani kabisa! Hata hivyo, mbele wakati huo wa muzuri sana ufike, tunaweza kupata faida gani sasa kama tunaonyesha wengine fazili?

FAIDA ZENYE TUNAPATA WAKATI TUNAONYESHA FAZILI

Biblia inasema hivi: “Mutu mwenye fazili anajiletea faida.” (Mez. 11:17) Watu wanakaribia mutu mwenye fazili, na wanakuwa pia tayari kumuonyesha fazili. Yesu alisema hivi: “Kwa kipimo chenye munapimia watu, wao pia watawapimia ninyi.” (Lu. 6:38) Kwa hiyo, mutu mwenye fazili anapata kwa vyepesi marafiki wazuri na kuendelesha urafiki pamoja nao.

Mutume Paulo alitia moyo ndugu na dada katika kutaniko la Efeso kwamba ‘wakuwe wenye fazili wao kwa wao, wenye huruma nyingi, na wasameheane kwa kupenda.’ (Efe. 4:32) Kutaniko linapata faida kubwa wakati ndugu na dada wote wenye kuwa ndani wanaonyeshana fazili na wako tayari kusaidiana. Wakristo hao hawatumie hata kidogo maneno makali, maneno ya kuchambua-chambua wengine, ao mizaha yenye kuumiza. Kuliko kueneza habari zenye kuumiza, wanajikaza kutumia ulimi wao ili kusaidia wengine. (Mez. 12:18) Kwa hiyo, kutaniko linakuwa nguvu kiroho.

Fazili ni sifa yenye inaonyeshwa kupitia maneno na matendo. Wakati tunaonyesha fazili, tunamuiga Yehova, Mungu wetu mwenye upendo na ukarimu. (Efe. 5:1) Kama tunafanya vile, tunatia nguvu makutaniko yetu na kuvuta wengine katika ibada safi. Tuendelee basi kujulikana kuwa watu wenye kuonyesha sifa ya fazili!

^ fu. 13 Sifa ya wema itazungumuziwa katika habari yenye kufuata ya habari hizi zenye kuzungumuzia tunda la roho takatifu ya Mungu.