Namna gani watu wa wakati wa zamani walikuwa wanawasha moto wakati walikuwa wanasafiri?

KATIKA sura ya 22 ya kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema kama Mungu aliambia Abrahamu afanye safari ya kuenda mahali penye kuwa mbali sana na nyumba yake ili kutoa zabihu. Inasema hivi: ‘Abrahamu alichukua kuni za toleo la kuteketezwa akamutwika [akamubebesha] Isaka mwana wake, naye akachukua mikononi mwake moto na kisu cha kuchinjia, na wote wawili wakasonga mbele pamoja.’—Mwanzo 22:6.

Biblia haieleze namna watu walikuwa wanawasha moto wakati wa zamani. Kwa hiyo, Abrahamu na Isaka waliwasha moto na kubeba moto huo? Mutu mumoja mwenye kuzungumuzia mambo ya Biblia alisema kama pengine moto “haungeendelea kuwaka katika safari ndefu.” Lakini, inawezekana Abrahamu na mutoto wake walibeba kila kitu chenye walikuwa nacho lazima ili kuwasha moto.

Lakini, watu wengine wanasema kama haikukuwa vyepesi kuwasha moto wakati huo. Wakati wowote iliwezekana, watu wangewasha moto kwa kutumia makaa ya moto yenye ilikuwa imekwisha kuwashwa, pengine yenye walikamata kwa majirani wao. Watu wengi wenye elimu wanaamini kuwa Abrahamu alichukua makaa ya moto wenye ulikuwa umekwisha kuwashwa mbele afanye safari yake. Inawezekana alitia makaa hayo katika chombo fulani, pengine chombo chenye kufungwa kwenye munyororo na angebeba chombo hicho wakati alisafiri. (Isaya 30:14) Kisha angetumia makaa hayo ya moto na kuni ndogo-ndogo zenye kukauka ili kuwasha moto wakati wowote alikuwa na lazima ya kufanya hivyo.