Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Tupendezwe na Yehova, Mufinyanzi Wetu

Tupendezwe na Yehova, Mufinyanzi Wetu

‘Ee Yehova, wewe . . . ni Mufinyanzi wetu; na sisi wote ni kazi ya mukono wako.’ISAYA 64:8.

NYIMBO: 89, 26

1. Sababu gani Yehova ni Mufinyanzi mukubwa zaidi?

KATIKA Mwezi wa 11, 2010, chombo fulani cha udongo cha zamani sana chenye kilitengenezwa katika inchi ya China, kilipangwa kuuzishwa dola karibu milioni 70 huko Uingereza. Inashangaza kuona kama, mufinyanzi anaweza kufinyanga kitu fulani cha kawaida na chenye hakina bei kama vile udongo, ili kufanya chombo chenye kupendeza sana na cha bei zaidi. Yehova, Mufinyanzi wetu, ni mufinyanzi mukubwa zaidi kuliko mufinyanzi yeyote mwanadamu. Biblia inasema kama Yehova alifanya mutu mukamilifu ‘kutoka katika mavumbi ya inchi,’ ni kusema, kutoka katika udongo. (Mwanzo 2:7) Mutu huyo, Adamu, alikuwa “mwana wa Mungu” na aliumbwa na uwezo wa kuiga sifa za Mungu.—Luka 3:38.

2, 3. Namna gani tunaweza kuwa kama Waisraeli wenye walitubu?

2 Wakati Adamu alimuasi Muumbaji wake, hakuendelea tena kuwa mwana wa Mungu. Lakini, watoto wengi wa Adamu wamechagua Yehova kuwa Mutawala wao. (Waebrania 12:1) Kwa kumutii Muumbaji wao kwa unyenyekevu, wameonyesha  kama wanapenda Yehova akuwe Baba yao na Mufinyanzi wao, kuliko kuacha Shetani awafinyange. (Yohana 8:44) Ushikamanifu wao kwa Mungu unatukumbusha maneno ya Waisraeli wenye walitubu. Walisema hivi: ‘Ee Yehova, wewe ni Baba yetu. Sisi ni udongo, na wewe ni Mufinyanzi wetu; na sisi wote ni kazi ya mukono wako.’—Isaya 64:8.

3 Leo pia, waabudu wa kweli wa Yehova wanajikaza sana ili wakuwe wanyenyekevu na wenye kutii. Wanaona kuwa ni pendeleo kumuita Yehova Baba yao, na wanapenda Yehova akuwe Mufinyanzi wao. Tunapenda kuwa kama udongo wa teketeke wenye Mungu anaweza kufinyanga na kuufanya kuwa chombo cha maana sana? Tunaona kila ndugu na dada kuwa kama chombo chenye Mungu anaendelea kufinyanga? Ili kutusaidia tukuwe na mawazo ya muzuri, tutazungumuzia namna Yehova anachagua watu wenye anafinyanga, sababu gani anawafinyanga, na namna gani anafanya hivyo.

YEHOVA ANACHAGUA WATU WENYE ANAFINYANGA

4. Namna gani Yehova anachagua wale wenye anavuta kwake? Toa mifano.

4 Yehova haone watu namna tunawaona. Lakini, anachunguza moyo na anaona kabisa kila mumoja wetu kuwa ni mutu wa namna gani. (Soma 1 Samweli 16:7b.) Yehova alionyesha jambo hilo wakati alianzisha kutaniko la Kikristo. Alivuta kwake na kwa Mwana wake watu wengi wenye watu fulani wangeweza kuona kuwa hawako wa maana. (Yohana 6:44) Kwa mufano, mutu mumoja kati ya watu hao alikuwa Mufarisayo mwenye kuitwa Sauli, mwenye alikuwa ‘mukufuru na mutesaji na mutu mwenye zarau.’ (1 Timotheo 1:13) Lakini Yehova alichunguza moyo wake na hakumuona kuwa udongo wenye hauna mafaa. (Methali 17:3) Aliona kama Sauli angeweza kufinyangwa na kuwa “chombo kilichochaguliwa;” angeweza kuhubiri “kwa mataifa na vilevile kwa wafalme na wana wa Israeli.” (Matendo 9:15) Pia, Yehova alichagua kufinyanga wengine “kwa matumizi yenye kuheshimika.” Kati yao kulikuwa watu wenye hapo zamani walikuwa walevi, waasherati, na watu wenye walikuwa wanaiba. (Waroma 9:21; 1 Wakorintho 6:9-11) Kujifunza maandiko kuliwasaidia wafanye imani yao kwa Yehova ikuwe yenye nguvu na waliacha Yehova awafinyange.

Hatupaswe kuhukumu watu katika eneo letu ao ndugu na dada katika kutaniko

5, 6. Kutumainia Yehova, mufinyanzi wetu, kunaweza kutusukuma tukuwe na mawazo gani juu ya (a) watu wa eneo letu? (b) ndugu na dada zetu?

5 Tunatumaini kama Yehova ana uwezo wa kuchagua na kuvuta kwake watu wenye kufaa. Ndio sababu hatupaswe kuhukumu wengine katika eneo ao katika kutaniko letu. Kwa mufano, ona namna mwanaume mwenye kuitwa Michael alitenda wakati Mashahidi wa Yehova walimutembelea. Anasema hivi: “Nilikuwa tu ninageukia ngambo ingine na kufanya kama vile siwaone. Nilikuwa mukosa-adabu kabisa! Kisha, wakati mwengine, nilikutana na familia moja yenye ilinipendeza kwa sababu watu wa familia hiyo walikuwa na mwenendo muzuri. Lakini siku moja nilishituka kusikia kama walikuwa Mashahidi wa Yehova! Mwenendo wao  ulinisukuma nijiulize sababu gani nilikuwa ninachukia Mashahidi wa Yehova. Nilitambua haraka kama nilikuwa ninatenda hivyo kwa sababu ya kukosa kujua na pia nilikuwa ninafuata mambo yenye watu walikuwa wanasema-sema tu, sikujua kweli juu yao.” Michael alipenda kujifunza mengi zaidi na aliitika kujifunza Biblia. Alifikia kubatizwa na kisha wakati fulani akakuwa mutumishi wa wakati wote.

6 Wakati tunakubali Yehova kuwa mufinyanzi wetu, namna tunatendea ndugu na dada zetu itabadilika pia. Tutaona kila mumoja wao kuwa mutu mwenye anaendelea kufinyangwa na Yehova. Ni vile Yehova anawaona. Anaona namna wako kabisa ndani ya moyo na anajua kama hali yao ya kutokamilika ni ya muda tu. Pia, anajua kila mumoja wao anaweza kuwa mutu wa namna gani. (Zaburi 130:3) Tunaweza kumuiga Yehova ikiwa tuko na mawazo hayo ya muzuri juu ndugu na dada zetu. Tunaweza hata kutumika pamoja na Mufinyanzi wetu ili kusaidia ndugu na dada zetu wafanye maendeleo. (1 Wathesalonike 5:14, 15) Wazee wa kutaniko wanapaswa kuwa mufano muzuri katika kazi hiyo.—Waefeso 4:8, 11-13.

SABABU GANI YEHOVA ANATUFINYANGA?

7. Sababu gani unapendezwa na nizamu ya Yehova?

7 Watu fulani wanaweza kusema hivi: ‘Nilielewa kabisa faida ya nizamu yenye wazazi wangu walinipatia wakati tu mimi pia nilizaa watoto.’ Wakati tunaendelea kukomaa, tunaweza kuona faida ya nizamu kwa sababu tunajua kama ni njia ya kutuonyesha upendo. (Soma Waebrania 12:5, 6, 11.) Kwa kweli, Yehova anatupenda kama watoto wake, na ndiyo sababu anatupatia nizamu kwa uvumilivu, ao kutufinyanga. Anapenda tukuwe watu wenye hekima na wenye furaha na tumupende kama Baba yetu. (Methali 23:15) Hapendi kutuona tunateseka, na hapendi tukufe tukiwa watenda-zambi wasiotubu.—Waefeso 2:2, 3.

Yehova anatupenda kama watoto wake, na ndiyo sababu anatupatia nizamu kwa uvumilivu, ao kutufinyanga

8, 9. Namna gani Yehova anatufundisha leo, na namna gani ataendelea kutufundisha wakati unaokuja?

8 Mbele tumujue Yehova, inawezekana tulikuwa na sifa nyingi za mubaya. Lakini Yehova alitufinyanga na kutusaidia tufanye mabadiliko, na kwa hiyo, tumekuwa sasa na sifa fulani za muzuri. (Isaya 11:6-8; Wakolosai 3:9, 10) Tunaishi katika paradiso ya kiroho. Hiyo ni hali ya muzuri sana yenye Yehova anatayarisha katika siku zetu ili kusaidia kutufinyanga. Katika paradiso ya kiroho, tunajisikia salama kabisa hata kama tunaishi katika ulimwengu huu muovu. Watu wenye walikomaa bila kujisikia kuwa wanapendwa na watu wa familia yao, sasa wanajisikia kuwa wanapendwa kabisa na ndugu na dada zao katika paradiso ya kiroho. (Yohana 13:35) Na tumejifunza namna ya kuonyesha wengine upendo. Lakini jambo la maana zaidi ni hili: tumefikia kumujua Yehova na sasa tunaona kuwa yeye ni Baba mwenye upendo.—Yakobo 4:8.

9 Katika dunia mupya, tutapata kabisa faida za paradiso ya kiroho. Tutafurahi pia  kuishi katika dunia paradiso yenye kutawaliwa na Ufalme wa Mungu. Wakati huo, Yehova ataendelea kutufinyanga na kutufundisha katika njia yenye hatuwezi kuwazia leo. (Isaya 11:9) Yehova atafanya pia akili zetu na miili yetu kuwa kamilifu. Hilo litafanya ikuwe vyepesi sana kwetu kuelewa na kutii kabisa maagizo yake. Kwa hiyo, tuendelee basi kumuacha Yehova atufinyange, na tumuonyeshe kama tunapendezwa na jambo hilo lenye kuhakikisha kama anatupenda.—Methali 3:11, 12.

NAMNA YEHOVA ANATUFINYANGA

10. Namna gani Yesu alionyesha uvumilivu na ufundi wa Yehova, Mufinyanzi Mukubwa?

10 Kama vile mufinyanzi mwenye kuwa na uzoefu anajua aina ya udongo wenye anafinyanga, Yehova anatujua muzuri sana. Anajua uzaifu wetu, mipaka yetu, na maendeleo yenye tumefanya, na anafikiria mambo hayo wakati anafinyanga kila mumoja wetu. (Soma Zaburi 103:10-14.) Tunaweza kujifunza namna Yehova anatuona wakati tunachunguza namna Yesu alitenda juu ya uzaifu wa mitume wake. Wakati fulani mitume walibishana ili kujua ni nani alikuwa mukubwa zaidi kati yao. Ikiwa ungekuwa hapo, namna gani ungeona mwenendo huo wa mitume? Pengine ungefikiri kwamba hawakuwa kama vile udongo wa teketeke. Lakini, Yesu alijua kama wangefinyangwa ikiwa wangesikiliza mashauri yake yenye aliwatolea kwa upole na uvumilivu na ikiwa wangeiga unyenyekevu wake. (Marko 9:33-37; 10:37, 41-45; Luka 22:24-27) Kisha Yesu kufufuliwa, mitume walipata roho takatifu ya Mungu na hawakukaza tena akili yao juu ya nani mwenye alikuwa mukubwa zaidi kati yao. Lakini, walikaza akili yao juu ya kazi yenye Yesu aliwapatia.—Matendo 5:42.

11. Ni katika njia gani Daudi alionekana kuwa udongo wa teketeke, na namna gani tunaweza kuiga mufano wake?

11 Leo, Yehova anatumia Biblia, roho yake takatifu, na kutaniko ili kutufinyanga. Namna gani Biblia inaweza kutufinyanga? Tunapaswa kuisoma, kufikiri sana juu ya mambo yenye tunasoma, na kumuomba Yehova atusaidie tutumikishe mambo yenye tumejifunza. Mufalme Daudi aliandika hivi: ‘Wakati ninakukumbuka kitandani mwangu, wakati wa makesha ya usiku ninatafakari [ninafikiri sana] juu yako.’ (Zaburi 63:6) Aliandika tena hivi: ‘Nitamubariki Yehova, ambaye amenipa shauri. Kwa kweli, nyakati za usiku figo zangu [mawazo yangu ya ndani] zimenirekebisha.’ (Zaburi 16:7) Ndiyo, Daudi alifikiri sana juu ya mashauri ya Yehova na aliacha mashauri hayo yafinyange mawazo yake ya ndani sana na namna alijisikia katika moyo wake, hata wakati ilikuwa vigumu kukubali mashauri hayo. (2 Samweli 12:1-13) Daudi alituachia mufano muzuri sana wa unyenyekevu na utii. Kwa hiyo, ujiulize hivi: ‘Wakati ninasoma Biblia, ninafikiri sana juu ya mambo yenye ninasoma na kuacha mashauri ya Mungu yaguse mawazo yangu ya ndani sana, na namna ninajisikia katika moyo wangu? Ninaweza kufanya hivyo hata zaidi?’—Zaburi 1:2, 3.

12, 13. Namna gani Yehova anatumia roho takatifu na kutaniko la Kikristo ili kutufinyanga?

12 Roho takatifu inaweza kutufinyanga katika njia nyingi mbalimbali. Kwa mufano, inaweza kutusaidia kuiga utu wa Yesu na kuonyesha sehemu mbalimbali za tunda la roho. (Wagalatia 5:22, 23) Sehemu moja ya tunda hilo ni upendo. Tunamupenda Mungu na tunapenda kumutii na tunapenda atufinyange kwa sababu tunajua kama amri zake zinatuletea faida. Zaidi ya hilo, roho takatifu  inaweza kutupatia nguvu ili tuepuke kufinyangwa na ulimwengu huu muovu. (Waefeso 2:2) Wakati mutume Paulo alikuwa kijana, alichochewa na viongozi wenye kiburi wa dini ya Wayahudi. Lakini roho takatifu ilimusaidia afanye mabadiliko. Kisha aliandika hivi: “Kwa mambo yote nina nguvu kupitia yeye anayenipa nguvu.” (Wafilipi 4:13) Sisi pia tunapaswa kumuomba Yehova roho takatifu yake, kwa sababu tunajua kama atajibia sala zetu zenye kutoka katika moyo.—Zaburi 10:17.

Yehova anatumia wazee Wakristo ili kutufinyanga, kwa hiyo, tunapaswa kutumikisha mashauri yao (Picha hizi zinapatana na fungu la 12, 13)

13 Pia, Yehova anatumia kutaniko na wazee ili kufinyanga kila mumoja wetu. Kwa mufano, wakati wazee wanaona kama tuko na uzaifu fulani, wanajikaza kutusaidia. Hata hivyo, hawatoe mashauri yenye kutegemea mawazo yao wenyewe. (Wagalatia 6:1) Lakini, wanasali kwa Yehova kwa unyenyekevu ili awapatie uelewaji na hekima. Kisha, wanatafuta habari katika Biblia na katika vichapo vyetu ili wapate mashauri yenye yatatusaidia. Wakati wazee wanakushauria kwa upole na upendo, pengine juu ya muvalio wako, ukumbuke kama hilo linakuhakikishia kama Mungu anakupenda. Wakati unatumikisha mashauri hayo, utakuwa kama udongo wa teketeke wenye Yehova anaweza kufinyanga, na utapata faida.

14. Hata kama Yehova ana mamlaka juu ya sisi udongo, namna gani anaheshimia uhuru wetu wa kuchagua?

14 Ikiwa tunaelewa namna Yehova anatufinyanga, hilo linaweza kutusaidia tukuwe na urafiki wa muzuri pamoja na ndugu na dada zetu. Pia, tutakuwa na mawazo ya muzuri juu ya watu katika eneo letu, na wanafunzi wetu wa Biblia. Mbele ya kufinyanga udongo, mufinyanzi anapaswa kusafisha udongo huo na kutosha majiwe na uchafu mwengine. Yehova, Mufinyanzi Mukubwa, anasaidia watu wenye wanapenda kufinyangwa. Hawakaze ili wafanye mabadiliko, lakini, anawaonyesha kanuni zake safi.  Kisha wanapaswa kuamua wao wenyewe ikiwa watafanya mabadiliko yenye kuombwa.

15, 16. Namna gani wanafunzi wa Biblia wanaonyesha kama wanapenda Yehova awafinyange? Toa mufano.

15 Tufikirie mambo yenye yalimufikia dada Tessie wa inchi ya Australia. Ilikuwa vyepesi sana kwake kujifunza mambo yenye Biblia inafundisha. Lakini, hakufanya kabisa maendeleo, na hakuwa anaenda kwenye mikutano. Dada mwenye alijifunza naye alisali kwa Yehova na aliamua kuacha kujifunza naye Biblia. Kisha, jambo la kushangaza lilitokea. Wakati walikuwa wanajifunza, Tessie aliambia mwalimu wake sababu gani hakufanya maendeleo. Alisema kama alijiona kuwa munafiki kwa sababu alipenda kucheza michezo ya feza. Lakini sasa aliamua kuacha michezo hiyo.

16 Bila kukawia, Tessie alianza kuenda kwenye mikutano na kuonyesha sifa za Kikristo hata kama marafiki wake fulani wa zamani walimuchekelea. Kisha wakati fulani, Tessie alibatizwa na akakuwa painia wa kawaida, hata kama alikuwa na watoto. Ni wazi kwamba wakati wanafunzi wa Biblia wanaanza kufanya mabadiliko ili kumufurahisha Mungu, atakuwa karibu nao na atawafinyanga ili kuwafanya wakuwe vyombo vya maana sana.

17. (a) Sababu gani unapendezwa na Yehova, Mufinyanzi wako? (b) Habari yenye kufuata itajibia maulizo gani?

17 Leo, wafinyanzi fulani wangali wanatumia mikono ili kufinyanga udongo kwa uangalifu na kufanya vyombo vya muzuri sana. Vilevile, Yehova anatumia mashauri yake ili kutufinyanga kwa uvumilivu, na anaangalia kwa uangalifu ili kuona namna tutatenda. (Soma Zaburi 32:8.) Unaona kuwa Yehova anakuhangaikia? Unaona namna Yehova anaendelea kukufinyanga kwa uangalifu? Kama ni hivyo, ni sifa gani zitakusaidia uendelee kuwa kama udongo wa teketeke wenye Yehova anaweza kufinyanga? Ni tabia gani unapaswa kuepuka ili usikuwe kama udongo wa nguvu-nguvu wenye hauwezi kufinyangwa? Na namna gani wazazi wanaweza kutumika pamoja na Yehova ili kufinyanga watoto wao? Habari yenye kufuata itajibia maulizo hayo.