‘Wewe, Ee Israeli, ni mutumishi wangu, wewe, Ee Yakobo, ambaye nimemuchagua, uzao wa Abrahamu rafiki yangu.’ ISAYA 41:8.

NYIMBO: 91, 22

1, 2. (a) Ni nini inaonyesha kwamba wanadamu wanaweza kuwa marafiki wa Mungu? (b) Tutazungumuzia nini katika habari hii?

TUKO na lazima ya upendo kuanzia wakati tunazaliwa mupaka wakati tunakufa. Wanadamu wako na lazima ya urafiki wa sana na wenye upendo, lakini haiko tu upendo kati ya mwanaume na mwanamuke. Lakini zaidi ya mambo yote, tuko na lazima ya upendo wa Yehova. Watu wengi hawaamini kwamba wanadamu wanaweza kuwa na urafiki wa sana na wenye upendo pamoja na Mungu kwa sababu haonekanake na ni Mweza-Yote. Lakini sisi tunajua kwamba tunaweza kuwa na urafiki huo pamoja na Mungu!

2 Biblia inatuambia kwamba wanadamu wamefikia kuwa marafiki wa Mungu. Tunapaswa kuiga mufano wao. Sababu gani? Kwa sababu muradi wa maana zaidi wenye tunaweza kujiwekea katika maisha ni kuwa na urafiki pamoja na Mungu. Tuzungumuzie basi mufano wa Abrahamu. (Soma Yakobo 2: 23.) Ni nini ilimusaidia akuwe rafiki ya Mungu? Imani ya Abrahamu ilimusaidia akuwe na urafiki wa sana pamoja na Mungu; ndiyo sababu anaitwa “baba ya wale wote walio na imani.” (Waroma 4:11) Wakati tunaendelea kuzungumuzia mufano wake, ujiulize hivi: ‘Namna gani ninaweza kuiga imani ya Abrahamu na kutia nguvu urafiki wangu pamoja na Yehova?’

NI NINI ILIMUSAIDIA ABRAHAMU AKUWE RAFIKI YA YEHOVA?

3, 4. (a) Eleza jambo lenye lilitia imani ya Abrahamu katika jaribu kubwa zaidi. (b) Sababu gani Abrahamu alikuwa tayari kumutoa Isaka?

3 Wazia unamuona Abrahamu mwenye kuwa na miaka 125 hivi anapanda polepole kwenye mulima. [1] (Soma maelezo kwenye mwisho wa habari hii.) Mutoto wake Isaka, mwenye kuwa na miaka 25 iko nyuma yake. Isaka anabeba kuni na Abrahamu iko na kisu na vitu fulani vya kuwakisha moto. Pengine hiyo ndiyo safari ngumu zaidi kati ya safari zenye Abrahamu alifanya katika maisha yake. Haiko uzee ndio ulifanya safari hiyo ikuwe ngumu. Alikuwa angali na nguvu nyingi. Lakini, safari hiyo ilikuwa ngumu kwa sababu Yehova alikuwa amemuomba amutoe mutoto wake!—Mwanzo 22:1-8.

Abrahamu hakumutii Mungu bila kufikiri

4 Inawezekana hilo ndilo lilikuwa jaribu kubwa zaidi la imani ya Abrahamu. Watu fulani wanasema kwamba Mungu alikuwa mukali kwa sababu alimuomba Abrahamu amutoe mutoto wake. Na wengine wanasema kwamba Abrahamu alikuwa tayari kufanya hivyo kwa sababu hakuwa anamupenda mutoto wake. Watu wanasema hivyo kwa sababu hawana imani, hawajue imani ya kweli ni nini, ao namna inafanya kazi. (1 Wakorintho 2:14-16) Lakini Abrahamu hakumutii Mungu bila kufikiri. Alitii kwa sababu alikuwa na imani ya kweli. Alijua kwamba Yehova hangemuomba hata kidogo afanye jambo fulani lenye linaweza kuendelea kumuumiza. Abrahamu alijua kwamba ikiwa anatii, Yehova atamubariki yeye na mutoto wake mupendwa. Ni nini ilimusaidia Abrahamu akuwe na imani yenye nguvu? Ni ujuzi na uzoefu.

5. Inawezekana Abrahamu alifikia kujifunza namna gani juu ya Yehova, na ujuzi huo ulimuchochea ajisikie namna gani?

5 Ujuzi. Abrahamu alikomalia katika muji  wenye uliitwa Uru. Watu wa muji huo waliabudu miungu ya uongo; baba yake pia aliabudu miungu hiyo. (Yoshua 24:2) Kwa hiyo, namna gani Abrahamu alijifunza juu ya Yehova? Biblia inaonyesha kwamba Abrahamu alikuwa katika jamaa ya Shemu, mutoto wa Noa. Inaonyesha pia kwamba Shemu aliendelea kuishi mupaka wakati Abrahamu alikuwa na miaka 150 hivi. Shemu alikuwa na imani kubwa, na pengine alielezea watu wa jamaa yake juu ya Yehova. Hatuwezi kuhakikisha kabisa kwamba Shemu ndiye alimufundisha Abrahamu juu ya Yehova, lakini inawezekana ni kwa njia hiyo ndiyo Abrahamu alifikia kujifunza juu ya Yehova. Mambo yenye Abrahamu alijifunza ilimusaidia amupende Yehova, na ujuzi huo ulimusaidia akuwe na imani.

6, 7. Namna gani mambo yenye Abrahamu alijionea yalifanya imani yake ikuwe nguvu zaidi?

6 Uzoefu. Namna gani Abrahamu alipata uzoefu wenye ulitia nguvu imani yake katika Yehova? Watu fulani wanasema kwamba mawazo inaongoza kwenye maamuzi na maamuzi inaongoza kwenye matendo. Mambo yenye Abrahamu alijifunza juu ya Mungu yalichochea moyo wake, na hilo lilimusaidia amuheshimie sana ‘Yehova Mungu Aliye Juu Zaidi, Mutokezaji wa mbingu na dunia.’ (Mwanzo 14:22) Biblia inaita heshima hiyo ‘kumuogopa Mungu.’ (Waebrania 5:7) Tunapaswa kumuogopa Mungu ili tukuwe na urafiki wa sana pamoja naye. (Zaburi 25:14) Sifa hiyo ndiyo ilimuchochea Abrahamu amutii Yehova.

7 Mungu aliambia Abrahamu na Sara waache nyumba yao katika muji wa Uru ili waende katika inchi ingine. Walikuwa wenye kuzeeka, na walipaswa kuishi katika mahema maisha yao yote. Abrahamu alijua kwamba angepatwa na magumu ao hatari nyingi katika inchi hiyo, lakini alikuwa tayari kuendelea kumutii Yehova. Mungu alimubariki na kumulinda kwa sababu alimutii. Kwa mufano, wakati Sara bibi yake, mwenye sura ya muzuri, alikamatwa, Abrahamu aliogopa kwa sababu alikuwa katika hatari ya kufa. Lakini, Yehova aliendelea kuwalinda wote wawili kwa njia ya muujiza. (Mwanzo 12:10-20; 20:2-7, 10-12, 17, 18) Mambo hayo yenye Abrahamu alijionea yalifanya imani yake ikuwe nguvu zaidi.

8. Namna gani tunaweza kupata ujuzi na uzoefu wenye utatia nguvu urafiki wetu pamoja na Yehova?

8 Tunaweza kuwa na urafiki wa sana pamoja na Yehova? Ndiyo kabisa! Kama vile Abrahamu, sisi pia tunapaswa kujifunza juu ya Yehova. Sisi pia tunaweza kupata ujuzi na uzoefu wenye tuko nao lazima. Leo, sisi tuko na mambo mengi  zaidi ya kutusaidia. (Danieli 12:4; Waroma 11:33) Biblia iko na ujuzi mwingi juu ya ‘Mutokezaji wa mbingu na dunia.’ Mambo yenye tunajifunza inatusaidia tumupende Yehova na tumuheshimie sana. Upendo na heshima hiyo vinatuchochea tumutii Mungu. Wakati tunafanya hivyo, tunaona namna anatulinda na kutubariki na hilo linatupatia uzoefu fulani wenye unafanya imani yetu ikuwe nguvu zaidi. Ikiwa tunamutumikia Yehova kwa moyo wote, tutakuwa na amani, na furaha, na wenye kutosheka. (Zaburi 34:8; Methali 10:22) Wakati tunaendelea kuwa na ujuzi na uzoefu mwingi, urafiki wetu pamoja naye unakuwa wenye nguvu zaidi.

NAMNA GANI ABRAHAMU ALIKOMALISHA URAFIKI WAKE PAMOJA NA MUNGU?

9, 10. (a) Inaomba nini ili urafiki ukuwe wenye nguvu zaidi? (b) Ni nini inaonyesha kwamba Abrahamu alifurahia urafiki wake pamoja na Yehova na kuukomalisha?

9 Tunaweza kulinganisha urafiki wa sana na hazina. (Soma Methali 17:17.) Hauko kama chombo cha bei kali chenye kinatumiwa tu ili kupamba. Uko kabisa kama maua mazuri yenye tunapaswa kumwangia maji na kuyatunza ili yachipuke. Abrahamu alifurahia urafiki wake pamoja na Yehova na aliukomalisha. Namna gani alifanya hivyo?

10 Abrahamu aliendelea kumuogopa sana Mungu na kumutii zaidi. Kwa mufano, wakati alisafiri katika inchi ya Kanaani pamoja na familia yake na watumishi wake, aliendelea kufuata muongozo wa Yehova katika maamuzi madogo na makubwa. Mwaka moja mbele Isaka azaliwe, wakati Abrahamu alikuwa na miaka 99, Yehova alimuambia atahiri wanaume wote wa nyumba yake. Je, Abrahamu alikataa kutii amri hiyo ya Yehova na kutafuta kujitetea ili asifanye jambo lenye Yehova alimuomba afanye? Hapana, alimutegemea Yehova na alitii “siku hiyo hiyo.”—Mwanzo 17:10-14, 23.

11. Sababu gani Abrahamu alihangaika sana juu ya kuharibiwa kwa Sodoma na Gomora, na namna gani Yehova alimusaidia?

11 Urafiki wa Abrahamu pamoja na Yehova ulikuwa wenye nguvu kwa sababu sikuzote alimutii Yehova hata katika mambo madogo-madogo. Aliona kwamba anapaswa kumuambia Yehova kila jambo, na kumuomba musaada wakati anapata magumu katika maisha yake. Kwa mufano, Abrahamu alihangaika sana wakati Yehova alimuambia kwamba ataharibu Sodoma na Gomora. Sababu gani? Kwa sababu aliogopa kwamba watu wazuri watakufa pamoja na watu wabaya. Pengine alikuwa anahangaika juu ya Loti, mupwa wake (mutoto wa ndugu yake), na familia yake wenye walikuwa wanaishi katika Sodoma. Abrahamu alimutegemea Yehova, ‘Muamuzi wa dunia yote;’ kwa hiyo, alimuelezea mahangaiko yake kwa unyenyekevu. Yehova alimuvumilia rafiki yake na  alimuonyesha kwamba Yeye ni mwenye rehema. Yehova alimuelezea kwamba wakati analeta hukumu, anatafuta watu wazuri na kuwaokoa.—Mwanzo 18:22-33.

12, 13. (a) Namna gani ujuzi na mambo yenye Abrahamu alikuwa amejionea vilimusaidia? (b) Ni nini inaonyesha kwamba Abrahamu alimutegemea Yehova?

12 Inaonekana wazi kwamba ujuzi na mambo yote yenye Abrahamu alikuwa amejionea vilimusaidia aendelee kutia nguvu urafiki wake pamoja na Yehova. Kwa hiyo, wakati Yehova alimuomba atoe mutoto wake, alijua kwamba tangu zamani Yehova anavumilia, anasamehe, ni mwenye kutegemeka, na analinda watu wake. Abrahamu alikuwa hakika kabisa kwamba Yehova hakuwa amegeuka palepale na kuwa mukali! Sababu gani tunasema hivyo?

13 Mbele ya kuwaacha watumishi wake, Abrahamu alisema hivi: ‘Ninyi mukae hapa pamoja na punda, lakini mimi na huyu muvulana [mutoto mwanaume] tunataka kuenda mbele huko tukaabudu, halafu tutarudia hapa mulipo.’ (Mwanzo 22:5) Abrahamu alimaanisha nini? Kwa sababu alijua kwamba atamutoa mutoto wake, je, alikuwa anadanganya wakati alisema kwamba atarudia pamoja naye? Hapana. Biblia inasema kwamba Abrahamu alijua kama Yehova alikuwa na uwezo wa kumufufua Isaka. (Soma Waebrania 11:19.) Abrahamu alijua kwamba Yehova alikuwa amemuwezesha kupata mutoto hata kama yeye na Sara walikuwa wamezeeka sana. (Waebrania 11:11, 12, 18) Kwa hiyo, alielewa kwamba Yehova alikuwa na uwezo juu ya mambo yote. Abrahamu hakujua jambo lenye lingetokea siku hiyo. Lakini aliamini kwamba ikiwa ni lazima, Yehova angemufufua Isaka ili ahadi zake zote zitimie. Ndiyo sababu Abrahamu anaitwa “baba ya wale wote walio na imani.”

Abrahamu aliamini kwamba ikiwa ni lazima, Yehova angemufufua Isaka ili ahadi zake zote zitimie

14. Unapata magumu gani katika kazi ya Yehova, na namna gani mufano wa Abrahamu unaweza kukusaidia?

14 Leo, Yehova hatuombe tutoe watoto wetu; lakini, anatuomba tutii amri zake. Wakati fulani tunaweza kushindwa kuelewa sababu gani anatupatia amri hizo ao tunaweza kuona kwamba ni vigumu kuzitii. Umekwisha kuwa na mawazo kama hayo? Watu fulani wanaona kuwa haiko mwepesi kuhubiri. Pengine wanasikia haya na wanaona kuwa haiko mwepesi kuzungumuza na watu wenye hawajue. Wengine wanaogopa kutenda tofauti na wanafunzi ao wafanyakazi wenzao. (Kutoka 23:2; 1 Wathesalonike 2:2) Wakati unaombwa kufanya jambo fulani ngumu, ufikirie mufano muzuri zaidi wa imani na ujasiri wenye Abrahamu alituachia. Wakati tunafikiri sana juu ya mifano ya wanaume na wanawake waaminifu, hilo linaweza kutuchochea tuwaige na tumukaribie zaidi Yehova, Rafiki yetu.—Waebrania 12:1, 2.

URAFIKI WENYE KULETA BARAKA

15. Sababu gani tuko hakika kwamba Abrahamu hakusikitika hata siku moja kwa sababu aliendelea kumutii Yehova?

15 Je, kuna siku Abrahamu alisikitika kwa  sababu alitii amri za Yehova? Biblia inasema kwamba Abrahamu alikufa ‘akiwa muzee na mwenye kutosheka.’ (Mwanzo 25:8) Wakati alikuwa na miaka 175, Abrahamu angefikiria maisha yake marefu na kujisikia kuwa anatosheka. Sababu gani? Kwa sababu sikuzote aliona urafiki wake pamoja na Yehova kuwa wa maana zaidi. Hata hivyo, wakati Biblia inasema kwamba Abrahamu ‘alikuwa muzee na mwenye kutosheka,’ hilo halimaanishe kwamba hakuwa tena na tamaa ya kuishi wakati unaokuja.

16. Abrahamu atafurahi kujua mambo gani katika Paradiso?

16 Biblia inasema kwamba Abrahamu ‘alikuwa anangojea jiji [muji] lililo na misingi ya kweli, ambalo mujenzi na mutengenezaji wa jiji hilo ni Mungu.’ (Waebrania 11:10) Abrahamu aliamini kwamba siku moja ataonaka muji huo, ni kusema, wakati Ufalme wa Mungu utatawala dunia. Ataona muji huo kabisa! Wazia furaha kubwa yenye Abrahamu atakuwa nayo wakati ataishi katika paradiso duniani na kuendelea kutia nguvu urafiki wake pamoja na Mungu. Atafurahi kujua kwamba mufano wake wa imani umesaidia watumishi wa Mungu kwa maelfu ya miaka! Katika Paradiso atajua kwamba zabihu yake kwenye Mulima Moria ilifananisha jambo fulani kubwa zaidi. (Waebrania 11:19) Atajua pia namna huzuni yenye alikuwa nayo wakati alikuwa anajitayarisha ili kumutoa Isaka, mutoto wake, ilisaidia watu wengi waaminifu waelewe huzuni yenye Yehova alikuwa nayo wakati alimutoa Mutoto wake, Yesu Kristo, akuwe zabihu ya ukombozi kwa ajili ya wanadamu. (Yohana 3:16) Mufano wa Abrahamu umetusaidia tupendezwe zaidi na zabihu ya ukombozi, tendo kubwa zaidi lenye kuonyesha upendo!

17. Umeamua kuendelea kufanya nini, na tutazungumuzia nini katika habari yenye kufuata?

17 Kila mumoja wetu ajikaze basi kuiga imani ya Abrahamu. Kama yeye, tunapaswa kuwa na ujuzi na uzoefu. Wakati tunaendelea kujifunza juu ya Yehova na kumutii, tutaona namna anatubariki na kutulinda. (Soma Waebrania 6:10-12.) Yehova akuwe basi rafiki yetu milele! Katika habari yenye kufuata, tutazungumuzia mifano tatu ya watu wengine waaminifu wenye walikuwa marafiki wa sana wa Mungu.

^ [1] (fungu la 3) Zamani Abrahamu alikuwa anaitwa Abramu na Sara alikuwa anaitwa Sarai. Lakini katika habari hii, tutatumia majina yenye Yehova aliwapatia.

Urafiki uko kama maua mazuri yenye tunapaswa kumwangia maji na kuyatunza ili yachipuke