AFYA NA MATUNZO

DINI

 • Mungu Anakuwaka? 3/15

 • Uzima Ulianza Namna Gani? 1/15

 • INCHI NA WATU

 • Honduras, 4/15

 • MAHUSIANO YA WANADAMU

 • Hali ya Kujisikia Kuwa Peke Yako, 4/15

 • Kufundisha Watoto Kutii, 5/15

 • Kufundisha Watoto Sifa ya Kujizuia, 8/15

 • Wazazi Wakwe, 3/15

 • MAMBO MENGINE

 • Hekima Yenye Kulinda, 2/15

 • MAMBO YA FEZA NA KAZI

  MASHAHIDI WA YEHOVA

 • Kufundisha Watu Kusoma na Kuandika, 8/15

 • MAWAZO YA BIBLIA

 • Jeuri, 5/15

 • Kazi, 7/15

 • Kuvumilia Wengine, 8/15

 • Mageuzi, 10/15

 • Masiya, 2/15

 • Mateso, 1/15

 • Michezo ya Feza, 3/15

 • Mwisho wa Ulimwengu, 11/15

 • Nafsi, 12/15

 • Umasikini, 9/15

 • Wanyama, 4/15

 • SAYANSI

 • Bakteria Zenye Kumaliza Mafuta, 9/15

 • Chembe—Zinaweka Habari Nyingi Sana, 8/15

 • Gia za Kidudu Fulani Mwenye Kuwa Kama Panzi, 8/15

 • Kiungo cha Kutoa Mwangaza cha Ngisi wa Hawaii, 5/15

 • Mufupa wa Mamba Wenye Kubeba Meno, 7/15

 • Mujusi wa Miiba-Miiba Mwenye Ngozi Yenye Kukokota Maji, 10/15

 • Ndevu za Pusi, 4/15

 • Sega la Asali, 1/15

 • Sehemu ya Mwisho Yenye Kukunjwa ya Mabawa ya Ndege Wanaoruka Juu Sana, 2/15

 • Uwezo wa Ajabu wa Kusikia wa Nondo Mukubwa, 3/15

 • Uwezo wa Mimea wa Kufanya Hesabu, 11/15

 • Uzima Ulianza Namna Gani? 1/15

 • SEHEMU ZA KUULIZA MAULIZO

 • Alishikamana na Mambo Yenye Anaamini (Song Hee Kang), 8/15

 • Sababu Iliyofanya Padri Aache Kanisa Lake (Antonio Della Gatta), 2/15

 • WATU WA MAANA KATIKA HISTORIA