Unaweza kuchukua kwenye Internete magazeti yetu yanayotegemea Biblia katika luga zaidi ya 200, pia luga za ishara. Gazeti Munara wa Mulinzi linatuonyesha namna mambo yanayotokea ulimwenguni yanavyotimiza unabii wa Biblia. Linawafariji watu kupitia habari njema ya Ufalme wa Mungu na linawatia watu moyo wamuamini Yesu Kristo. Gazeti Amuka! linaonyesha namna ya kupambana na matatizo ya leo na linatusaidia tuamini ahadi ya Mungu ya kuleta ulimwengu mupya wenye amani na usalama. Chagua luga moja kwenye oroza ya luga, na finyanga Tafuta ili kuona aina mbalimbali ya magazeti inayopatikana katika luga hiyo